Bruker anabole steroider for å bli kvitt narkokroppen

Menn i rusbehandling bruker ofte anabole steroider for å bygge en kropp som utstråler styrke, disiplin og sunnhet. 

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Lillehammer - Les mer

Menn som behandles for rusavhengighet bruker anabole stereoider for å fremstå som sunne og nyktre. (Foto: Microstock)

Om Tyrilistiftelsen

Tyrilistiftelsen er en ideell organisasjon som tilbyr behandling og oppfølging av personer fra 16 år og oppover med alvorlig rusavhengighet.

Les mer om Tyrilistiftelsen

Mange rusavhengige som får plass i behandlingsystemet er både underernærte, feilernærte, har dårlig kondisjon og styrke.

Å bli rusfri innebærer også å forme og tilpasse kroppen etter samfunnets kroppsideal, noe Heid Nøkleby ved Høgskolen i Lillehammer har sett nærmere på. 

- Å forme livet gjennom å forme kroppen var viktig for flere av mine intervjupersoner, sier hun

 Rusbehandling som overgangsrituale

Selve rusbehandlingen kan forstås som en del av et overgangsrituale. Det er en midt-i-mellom-periode, etter bruddet med ruslivet og før en enkelte skal tilbake til et mer eller mindre normalt liv.

- Det er mange forventninger rettet mot denne perioden, både fra en selv og andre, sier Nøkleby, som i tillegg til spørreundersøkelser også observerte og intervjuet pasienter på Tyrili.

Forventningene kan være knyttet til psykisk helse, sosialt liv, økonomi, boligsituasjon, arbeid, skole, familie og fysisk helse.

- Det overordnede spørsmålet i min forskning har vært hvor utbredt spise-/kroppsproblematikk er blant menn og kvinner i behandling for rusmiddelavhengighet, forteller Heid Nøkleby som nylig disputerte for sin doktorgrad. Foto: Gro Vasbotten (HiL)

- Sett som en overgang fra en kultur til en annen, åpnes det for å se kroppsendringen ikke bare som et skjønnhetsprosjekt, men også som et prosjekt der kaoset i en endringsfase tas ut på kroppen, forteller Nøkleby.

Fokuset på endring av kroppen gjenspeiler også sunnhetspraksisen i vår kultur, med stor oppmerksomhet rettet mot kosthold og fysisk aktivitet. Økt interesse for, og ressurser avsatt til helse, kombineres med økt interesse for og ressurser brukt på utseende.

Spiseforstyrrelser blant rusmisbrukere

Eid har tidligere gjort undersøkelser ved Tyrilistiftelsen, blant annet om det å være kvinne i et behandlingsfellesskap med et stort flertall menn.

Da ble hun oppmerksom på hvor mange av kvinnene som også hadde et vanskelig forhold til kroppen, og som mange behandlere hadde strevd mye med hvordan de skulle møte.

Nøklebys undersøkelse viste blant annet at en tredjedel av kvinnene og 8 prosent av mennene hadde symptomer på spiseforstyrrelser.

Videre rapporterte 41 prosent av mennene og 20 prosent av kvinnene å ha brukt dopingmidler i løpet av livet, i hovedsak anabole steroider.

Anabole steroider som uttrykk for sunnhet

Nøklebys nyeste forskningsprosjekt viser at dopingmidler som anabole steroider vel så mye er knyttet til en sunnhetspraksis, som til kriminalitet og rusmiddelbruk.

Dopingmidler brukes for raskt å skape seg en sunn, ikke-narkoman kropp, som utstråler styrke, helse, disiplin, maskulinitet og normalitet, en slags kroppsliggjort nykterhet.

Anbefaler tverrfaglig behandling

Den enkeltes underliggende problemer, som for eksempel evne til å regulere følelser, kan komme til uttrykk på ulike måter. Det kan være å ruse seg, å sulte seg, å overspise, eller å overtrene og bruke dopingmidler.

Symptomuttrykkene er forskjellige, men de bakenforliggende årsakene kan være overlappende.

Nøklebys arbeid understreker betydningen av å se ulike symptomer i sammenheng, og dermed legge til rette for samlede behandlingsinnsatser.

- Behandlingen bør være rettet mot flere uttrykk samtidig, sier forskeren. Jeg tror at vi i dag noen steder kan bli mer opptatt av atferden enn å undersøke funksjoner og bakgrunn.

Referanse:

Nøkleby, Heid: Symptomer på spiseforstyrrelser og bruk av dopingmidler blant kvinner og menn i behandling for rusmiddelavhengighet. PhD-programmet Barns og unges kompetanseutvikling, Høgskolen i Lillehammer, 2014.

Powered by Labrador CMS