Forskere mistenker at den strenge dietten har noe å gjøre med at laktoseintolerante folk har lavere risiko for kreft. Norsk forsker er skeptisk. (Foto: Colourbox)

Melkefett kan beskytte mot diabetes

Det kan være bra å få i seg melkeprodukter for å unngå type 2-diabetes. Noen forskere tror det er melkefettet som er sunt.

Slik virker diabetes 2

Diabetes type 2 er en tilstand hvor kroppen får problemer med å håndtere noe den egentlig er bygd for å omsette: sukkeret glukose.

Når tarmen fordøyer mat, brytes karbohydratene i maten ned til glukosesukker, som tas opp i blodet. Glukosen er et drivstoff som cellene i kroppen trenger for å virke. Men sukkeret finner ikke automatisk veien fra blodet og inn i cellene.

For at celler i muskler og organer skal kunne ta opp glukose, trengs hormonet insulin, som kroppen i utgangspunktet selv produserer i riktig mengde.

Insulinet får cellene til å åpne seg og hente sukkeret ut fra blodet. Men hos mennesker som er i ferd med å utvikle diabetes 2, begynner prosessen å slarke.
I de fleste tilfellene blir cellene i kroppen gradvis mindre følsomme overfor insulin – de utvikler insulinresistens. Dermed må kroppen produsere stadig mer insulin for å få sukkeret ut av blodet.

Til slutt blir det umulig å regulere blodsukkernivåene. Cellene sulter, mens blodet inneholder altfor høye nivåer av glukose. Det er dette som kalles diabetes 2.

Overvekt og fettrik kost blir ofte sagt å henge sammen med utvikling av diabetes type 2. Noe overraskende kan likevel fløte i kostholdet være bra for å unngå sykdommen.

Melkefett kan nemlig beskytte mot diabetes type 2. Det antyder en studie av nærmere 27 000 svensker.

De som får i seg mest meieriprodukter med høyt fettinnhold har 23 prosent lavere risiko for å utvikle diabetes type 2 sammenlignet med dem som får i seg minst.

Det konkluderte forskere fra Lunds universitet, som presenterer funnene sine på den årlige konferansen til European Association for the Study of Diabetes (EASD) i Wien i Østerrike denne uka.

– Det er litt overraskende. Vi fant ikke en slik sammenheng for magre melkeprodukter. Vår tolkning er at melkefettet kan beskytte mot diabetes, skriver Ulrika Ericson, en av forskerne bak studien, i en e-post til forskning.no.

Bedre insulinfølsomhet

Diabetes type 2 er en tilstand hvor kroppen får problemer med å håndtere sukkeret glukose.

Produksjonen av hormonet insulin, som får cellene til å åpne seg og hente sukkeret ut fra blodet, reguleres ikke på riktig måte.

Cellene i kroppen blir mindre følsomme overfor insulin, og dermed må kroppen produsere stadig mer insulin for å få sukkeret ut av blodet.

Ericsons hypotese er at noen typer melkefett kanskje forbedrer insulinfølsomheten.

– Det finnes studier som viser at høye nivåer av melkefett er koblet til lavere insulinnivåer, skriver hun.

Mange utviklet diabetes

Personene som ble undersøkt var mellom 45 og 74 år, som del av et større prosjekt kalt Malmö Kost Cancer (kosthold og kreft).

Ingen av dem hadde diabetes da de ble spurt om kostholdet sitt mellom 1991 og 1996. De ble fulgt i 14 år. I løpet av denne tida fikk 2860 av dem påvist diabetes type 2.

Slik kunne forskerne se hva som var risikofaktorene for diabetes. En modell ble utviklet som tok hensyn til alder, kjønn, utdanning, sesong, energiinntak, kroppsmasseindeks (BMI), fysisk aktivitet på fritida, røyking og alkoholinntak.

Forskerne så også på blant annet hvor mye sukkerholdig væske folk drakk. De vet selvsagt ikke om det er faktorer de ikke har undersøkt som gjør at de som får i seg mye melkefett også spiser sunnere ellers.

– Men vi kan ikke se at et høyt inntak av fete melkeprodukter er koblet til noe spesielt kosthold, skriver Ericson.

Uenige om melkefettet

En annen studie fant også at melkeprodukter kan være bra mot diabetes, men konkluderte motsatt av den svenske: Det er magre meieriprodukter som gjelder.

Feite meieriprodukter verken øker eller reduserer risikoen, ifølge den britiske studien.

Her er forskningen altså ikke helt enig med seg selv.

Den britiske undersøkelsen avslørte ikke årsakene til den positive virkningen av magre melkeprodukter. Og den svenske undersøkelsen gir heller ikke svar på hvorfor melkefettet skulle være bra.

Hvordan kan de komme til så ulike resultater?

Én årsak kan være at den britiske studien satte grensen mellom fettfattige og fettrike melkeprodukter ved 3,9 prosent fett. Mens den svenske studien definerer melk som inneholder om lag 3 prosent fett, som fettrik.

Det svenskene definerer som melkefett, kan altså muligens fanges opp i den britiske studien som magre produkter.

Ericson tror det kan være flere årsaker til at de to studiene gir motsatte svar. Britene definerte all yoghurt som fettfattig. De svenske forskerne har brukt ulike porsjonsstørrelser enn britene. Det varierer også mellom landene hvor mye meieriprodukter folk bruker, og dermed hva som regnes som et høyt eller lavt forbruk.

– Ikke endre kostholdsrådene

Det har vært debattert om kosthold, og i så fall hvilket, kan hjelpe mot diabetes. Norske myndigheter anbefaler et kosthold med fortrinnsvis magre melkeprodukter.

Den nye studien gir ikke grunnlag for å endre kostholdsrådene, mener Ericson.

– Studien stiller mange spørsmål, og vi trenger flere studier før vi kan trekke noen slutninger.

Selv om melkefettet kan være bra mot diabetes, kan det være uheldig for kroppen på andre områder.

– Det er mange studier som viser en sammenheng mellom fettintak og hjerte-karsykdommer, forklarer Ericson.

De viser at man bør erstatte mettet fett, fra blant annet melkeprodukter, med umettet fett, som finnes i for eksempel planteoljer.

– Man kan naturligvis ikke basere kostholdsråd bare på risikoen for å utvikle diabetes, skriver Ericson.

Powered by Labrador CMS