Terapi og trening mot ME

Terapi og trening kan ha positiv effekt på kronisk utmattelsessyndrom.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

I Norge har anslagsvis 10 000 - til 20 000 personer diagnosen kronisk utmattelsessyndrom. Kjernesymptomer er vedvarende utmattelse som reduserer deltagelse i blant annet skole og yrkesliv. Tilleggssymptomer er svekket hukommelse, nedsatt konsentrasjonsevne, sår hals, muskel- og leddsmerter, hodepine og søvnforstyrrelser. Dette kan gi store funksjonstap, og enkelte blir sengeliggende
 

En ny rapport viser at ME-pasienter kan få økt livskvalitet og jobb- og skoledeltagelse av trening og kognitiv adferdsterapi. 

Det konkluderer Kunnskapssenteret, som har samlet forskning om effekten av ulike behandlinger av kronisk utmattelsessyndrom.

De skriver også at det trengs mer forskning for å slå fast at alternativ behandling, kosttilskudd, rehabiliteringstiltak og farmakologisk behandling har effekt.

Mindre utmattet

Kunnskapssenterets notat inkluderer fem oversikter som til sammen oppsummerer 35 primærstudier.

To av oversiktne, som handler om kognitiv adferdsterapi og treningsbehandling, viser at disse behandlingsformene trolig har positiv effekt ved kronisk utmattelsessyndrom.

Lillebeth Larun. (Foto: Kunnskapssenteret)

– Vi ser at kognitiv terapi og treningsbehandling ser ut til å ha positiv effekt for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom når det gjelder deltagelse i skole og arbeidsliv, utmattelse og livskvalitet. Men dette sier ikke noe om årsak, sier prosjektleder Lillebeth Larun.

– Det er også viktig å være klar over at det ikke er funnet systematiske oversikter som omhandler de aller sykeste pasientene eller barn og unge, og vi kan derfor ikke si noe om hva slags behandling de sykeste pasientene eller barn og unge vil ha nytte av, påpeker hun.

Forskerne identifiserte også systematiske oversikter som omhandlet alternativ behandling, kosttilskudd, rehabiliteringstiltak og farmakologisk behandling, men oversiktene ga ingen sikre svar om effekt av disse tiltakene.

– Vi trenger mer forskning før vi kan trekke sikre konklusjoner om effekt av disse behandlingsstrategiene, sier Larun.

Medisiner og holdninger

Det pågår mange forskningsprosjekter knyttet til behandling av kronisk utmattelsessyndrom. Fire av de registrerte forskningsprotokollene refererer til norske randomiserte kontrollerte forsøk.

To av disse omhandler effekt av adferds- og holdningsrettede tiltak, og to omhandler farmakologiske tiltak.

– Det er igangsatt mange interessante studier som sannsynligvis vil bidra til bedre kunnskap om behandling av kronisk utmattelsessyndrom i fremtiden. Det er spesielt gledelig å se at også norske fagmiljøer er sterkt involvert i pågående forskningsprosjekter avslutter Larun.

Referanse:

Larun, Brurberg, Fønhus, Kirkehei: Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME, Kunnskapssenteret, Notat 2011.

Powered by Labrador CMS