Det er en rekke apper på markedet som skal kunne måle blodtrykket. En av disse som nå er testet av amerikanske forskere, skal kunne måle blodtrykket ved at man setter mobilen mot venstre side av brystet og samtidig har høyre pekefinger på kameralinsen. Men appen målte for lavt blodtrykk i fire av fem tilfeller. (Foto: Anne Lise Stranden, forskning.no)
Det er en rekke apper på markedet som skal kunne måle blodtrykket. En av disse som nå er testet av amerikanske forskere, skal kunne måle blodtrykket ved at man setter mobilen mot venstre side av brystet og samtidig har høyre pekefinger på kameralinsen. Men appen målte for lavt blodtrykk i fire av fem tilfeller. (Foto: Anne Lise Stranden, forskning.no)

Blodtrykk-app målte feil

Forskere har avslørt at en smarttelefon-app for å måle blodtrykket leverer unøyaktige resultater. Den er trukket fra markedet, men kan fortsatt være i bruk. – Generelt kan slike helse-apper være fantastiske eller direkte farlige, sier norsk forsker. 

Slik ble studien gjort

De 85 deltakerne var alle over 18 år, og snittalderen var 56 år. Litt over halvparten var kvinner. Kjønn, fødselsdato, høyde og vekt ble matet inn i app-en på forhånd.

Over halvparten oppga at de hadde høyt blodtrykk på forhånd, og 91 prosent av disse tok medisiner mot høyt blodtrykk.

De satt i ro i fem minutter før eksperimentet ble utført. Så ble blodtrykket målt vekselvis og tilfeldig med enten app-en eller en vanlig mekanisk blodtrykksmåler, med ett minutts mellomrom. 

Forskerne trente først på å utføre blodtrykksmålingen i tråd med produsentens retningslinjer for å bruke app-utgaven av blodtrykksmåleren. Forskerne brukte en iPhone 5s og en iPhone 6 til å teste app-en. Forskerne fulgte standard retningslinjer for måling av blodtrykket med vanlig blodtrykksmåler.

Forskerne sammenlignet så resultatene fra app-en med konvensjonell måling med blodtrykksmåler. I fire av fem tilfeller viste app-en avvikende resultater.

Men app-en fant personer med fornøyet blodtrykk i bare 22 prosent av tilfellene.

I 59 prosent av tilfellene viste app-en avvik på over 15 mm kvikksølv på overtrykket. I 44 prosent var det avvik på 10 mm og i 24 prosent var avvikene på 5 mm. (Summen blir over 100 prosent fordi avvik på 15 mm også inkluderer lavere avvik).

På undertrykket var feilene mindre. Her var det avvik på over 15 mm kvikksølv i 70 prosent av tilfellene. I halvparten av tilfellene var avviket på 10 mm kviksølv og i 26 prosent av tilfellene var avviken på 5 mm kvikksølv. 

Høyt blodtrykk

Generelt settes grensen for høyt blodtrykk ved 140/90 mmHg. Overtrykket er trykket gjennom blodårene rett etter et pulsslag og undertrykket rett før det neste pulsslaget.  

 • Høyt blodtrykk gir økt risiko for en rekke sykdommer
 • Du kan ha høyt blodtrykk i flere år uten å merke noe til det.
 • Blodtrykket faller når du slapper av, og er lavest når du sover.
 • Cirka 10 prosent av voksne trenger behandling for høyt blodtrykk.
 • Årsakene til høyt blodtrykk er sammensatt og til dels uavklart.
 • Blodtrykk øker med alderen. 
 • Overvekt, høyt alkoholforbruk, lite mosjon, røyking stress og et uheldig kosthold kan bidra til at blodtrykket øker.
 • Økt blodtrykk kan være tegn på metabolsk syndrom.
 • Blodtrykk kan øke under graviditet. 
 •  Enkelte p-piller kan i noen tilfeller øke blodtrykket.
 • Hos én av fem personer med høyt blodtrykk er årsaken nyresykdom eller hormonforstyrrelser.
 • Høyt blodtrykk kan være arvelig.
 • Høyt blodtrykk er et av de største helseproblemene i den vestlige verden.
  Kilde: Lommelegen.no

Har du for høyt kolesterol eller faretruende høyt blodsukker? Og hvordan er synet og pulsen? Nå er du bare et tastetrykk unna å sjekke symptomer som du før måtte bry legen med. Mobilen kan gi svar bare du putter en finger bort på skjermen.

For to år siden oppga hver femte nordmann at de bruker slike helseapper for å få daglig oversikt over kaloriinntak eller for å holde oppsikt med kroniske sykdommer. I dag er det neppe færre.

Men hvor pålitelig er slike helseapplikasjoner? 

Forskere ved et amerikansk universitet har nå gransket en av appene som skal kunne måle blodtrykket ditt på et blunk. Studien som nylig ble publisert i JAMA Internal Medicine viser nedslående presisjon i en blodtrykksmåler-app. 

Mobilen på brystet og pekefinger på kamera

Appen heter IMP Aura Life, hvor IBP står for instant blood pressure.

Slik skulle man måle blodtrykket med mobil-appen IBP. (Foto: Iltifat Husain)
Slik skulle man måle blodtrykket med mobil-appen IBP. (Foto: Iltifat Husain)

Om du lastet ned appen skulle den måle blodtrykket ditt og konkludere med om det var greit eller skummelt høyt.

Det skulle den gjøre ved at du plasserer toppkanten av smarttelefonen på venstre side av brystet samtidig som du holder høyre pekefinger over smarttelefonens kameralinse.

Først må man riktignok oppgi kjønn, alder, vekt og høyde. 

Undervurderte høyt blodtrykk

Forskeren Timothy B. Plante ved John Hopkins University School of Medicine i Baltimore har undersøkt hvor presis appen målte blodtrykket var.

Det gjorde han ved å sammenligne med resultatene fra vanlig blodtrykksmåling.

Slik kunne blodtrykksmålingen vise seg på mobilen. Men det ga altså et feilaktig bilde av det reelle blodtrykket i svært mange av tilfellene. (Foto: Iltifat Husain)
Slik kunne blodtrykksmålingen vise seg på mobilen. Men det ga altså et feilaktig bilde av det reelle blodtrykket i svært mange av tilfellene. (Foto: Iltifat Husain)

Testen viste at appen i de fleste målingene undervurderte høyt blodtrykk og overvurderte lavt blodtrykk. 

Men for fire av fem deltakere ga appen falske forsikringer om at blodtrykket ikke var for høyt. Testen fant bare forhøyet blodtrykk i 22 prosent av tilfellene. De beste testene skal klare å avdekke alle tilfeller. 

Dette er bare en av mange «gjør det selv»-apper som lover å teste ulike helsefaktorer, slik at du slipper å oppsøke fastlegen.

Blodtrykk er vanskelig å måle

Nils Kolstrup, fastlege og forsker ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, er i utgangspunktet positiv til medisinske egentester som apper og annet utstyr som kan gi pasienter mer selvstendig informasjon uavhengig av leger.

Han er ikke overrasket over at forskere fant feil i en app som skulle måle nettopp blodtrykk.

– Det er vanskelig å måle blodtrykk på en annen måte enn de mekaniske blodtrykksmålere som presser blodårene sammen. Jeg vil tro at denne appen forsøker å måle blodtrykket ved å synkronisere rytmen fra hjertet til bevegelsene i de små blodårene i fingeren. Det er vanskelig å få til, konkluderer Kolstrup overfor forskning.no. 

140 000 personer har kjøpt den

App-en ble lansert i juni 2014. I fem måneder var den av de 50 mest kjøpte appene for iPhone. Det ble solgt minst 950 kopier hver dag disse fem månedene.

Det vil si at 140 000 personer har lastet ned appen. Ingen vet om den fortsatt brukes av kjøperne.

Appen er sannsynligvis tatt i bruk av  hovedsakelig amerikanske og canadiske personer.

- Vi mener vår avsløring er viktig for folkehelsen, sier forsker Timothy Plante ved Johns Hopkins University. (Foto: Johns Hopkins University)
- Vi mener vår avsløring er viktig for folkehelsen, sier forsker Timothy Plante ved Johns Hopkins University. (Foto: Johns Hopkins University)

– Det er i hvert fall bare fra disse to landene at brukere har levert kundeanmeldelser, opplyser Tim Plante i en epost til forskning.no.

Prisen var omtrent 45 kroner, eller 5 amerikanske dollar. Produsenten har dermed innkassert over seks millioner norske kroner på appen før den ble tatt av markedet.

Trukket fra markedet

Appen var tilgjengelig på markedet i drøyt et år. I slutten av juli 2015 ble den fjernet fra App-store, uten at forskergruppen vet hvorfor.

Men forskerne er bekymret for om de som har installert måleren på smarttelefonen sin, fortsatt bruker den og stoler på de feilaktige resultatene. 

– Vår studie er interessant både behandlingsmessig og med tanke på folkehelsen, skriver Tim Plante til forskning.no.

Uheldige konsekvenser

Forsker Nils Kolstrup ved Nasjonalt senter for e-helseforskning mener slike feilmålinger er veldig uheldige hvis brukeren treffer beslutninger på sviktende grunnlag. Som hvis brukere slutter med blodtrykkssenkende medisin fordi de stoler på denne appen som underregistrerer høyt blodtrykk.

Han utelukker likevel ikke at andre apper kan klare å måle blodtrykk mer nøyaktig.

– Er det ingen sertifiseringsordning av slike medisinske hjelpemidler?

- Det er vanskelig å måle blodtrykk på ikke-mekaniske måter, sier Nils Kolstrup ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Han mener likevel mange andre helseapp-er er svært nyttige. (Foto: Nasjonalt senter for telemedisin)
- Det er vanskelig å måle blodtrykk på ikke-mekaniske måter, sier Nils Kolstrup ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Han mener likevel mange andre helseapp-er er svært nyttige. (Foto: Nasjonalt senter for telemedisin)

– EU prøver å få til en sertifiseringsordning, hvor det skal defineres hva som skal til for å få dem godkjent. Men det er en stor diskusjon og mange hensyn å ta, sier han.

Generelt mener Kolstrup at medisinske apper og andre tekniske hurtigtester som pasienter kan betjene selv, både kan ha fordeler og ulemper.

Føflekk-app kan måle feil

En ulempe med apper kan være at mange produsenter bevisst lager medisinske tester med en viss sikkerhetsmargin. Grunnen er at produsentene er redd for at testene skal konkludere med ufarlige tilstander, hvis det viser seg at brukeren faktisk er alvorlig syk.

Derfor legger de inn sikkerhetsmarginer som også varsler om at noe kan være galt ved tvilstilfeller, av redsel for mulige erstatningskrav, ifølge Kolstrup.

Apper som analyserer føflekker for kreft er et eksempel, ifølge forskeren. 

– Brukere kan få beskjed om at flekken er tvilsom, selv om den er ufarlig. Brukeren oppsøker dermed lege med ufarlige flekker, sier han.

Avlaster ikke helsevesenet

I slike tilfeller vil fastlegen kanskje mene at flekken er ufarlig, men mange pasienter vil i ren engstelse kreve å få time hos spesialist fordi de stoler mer på appen enn fastlegen.

– Hvis testene varsler at ufarlige tilstander er potensielt farlige fordi produsentene vil være på den sikre siden, kan det føre til et renn av pasienter som bestiller time hos fastlegen, ofte uten grunn, sier Kolstrup.

Dermed kan mange test-deg-selv hjelpemidler heller belaste helsevesenet ekstra, enn å avlaste det.

Gode diabetes-hjelpemidler

Andre apper kan være fantastiske og avlaste primærhelsetjenesten, mener Kolstrup.

Blant annet er det utviklet gode apper for å hjelpe til med å holde kontroll og motivere til egenmestring av diabetes.

– En av dem, Diabetesdagboka, gjør det mulig å registrere måling av blodsukker, matinntak, medisin (insulin) og fysisk aktivitet, samt se på statistikk og få hjelp til å forbedre sin egenbehandling, sier forskeren

Brukerne kan få mer informasjon fra apper, som gjør at de kan stille mer krav fra legene.

– Mange leger er helt på hælene når det gjelder kommunikasjon med pasienter som har konsultert internettet eller apper. Legene lærer å få frem hva pasientene har funnet ut ved selvdiagnose og så få en nyansert diskusjon om det, sier Kolstrup.

Søvn-app fungerer godt

Selv har han god erfaring med søvn-appen Sleep Cycle, som registrerer søvnkvaliteten i løpet av natten med en lyd- og bevegelsessensor.

– Hvis appen viser at brukeren har sovet godt i mange timer, kan det berolige ham eller henne og redusere bruk av sovemedisiner, forklarer Kolstrup.

– Kort sagt er gode, medisinske apper veldig bra for pasienten, og dårlige app-er kan være en stor belastning for pasienter og helsesystemet. Noen ganger kan de være veldig farlige, konkluderer Nils Kolstrup. 

Ingen uavhengig kvalitetssikring

Ifølge forskerne bak den nye studien er det ikke tidligere gjort noen uavhengig kvalitetssikring av verken denne app-en eller noen av de andre, lignende apper som fortsatt er tilgjengelig. De andre kalles Blood Pressure Pocket, Quick Blood Pressure Measure og Monitor.

Av helsemessige årsaker anbefaler forskerne nå produsenter av slike app-er å komme frem til standarder for trygge helsemålinger som kan gi pålitelige resultater.

Kilde:

Tomothy Plante mf: Validation of the Instant Blood Pressure Smartphone App. JAMA Intern Med. 2. mars 2016. doi:10.1001/jamainternmed.2016.0157 

Powered by Labrador CMS