Det er et stoff i blodet hos oss alle som kan forutsi vår risiko for fremtidig hjertesykdom. Noen har mer enn andre, og det øker risikoen for hjertetrøbbel. (Foto: Shutterstock)

Blodprøve kan varsle om hjertesykdom

Forskere har funnet et nytt tegn på fremtidig hjertesykdom. Høye nivåer av hjerteproteinet troponin i blodet kan peke ut hvem som er i faresonen.

To nye studier viser nå at leger kan forutsi hvem som har høyere risiko for å utvikle hjertesykdommer, bare ved hjelp av en enkel blodprøve.

De som fikk hjertesykdom hadde nemlig høye nivåer av proteinet troponin i blodet lenge før de fikk symptomer, sammenlignet med andre som holdt seg friske.

Også økning av troponin over tid, øker risikoen for hjertelidelser.

Markerer sykdom

Personer som havner på sykehus med brystsmerter har lenge blitt testet for troponin-nivå i blodet for å finne ut om de har hjerteinfarkt.

– Dette er en kjent markør for at man har hjertesykdom, sier forsker Magnus Nakrem Lyngbakken ved Universitetet i Oslo (UiO) og Ahus til forskning.no.

Men nivåene av dette proteinet varierer også hos friske personer i befolkningen.

Testet 9000 nordtrøndere

Forskere ved UiO og Ahus tok utgangspunkt i blodprøver fra flere såkalte HUNT-studier, som står for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. De lette etter tidlige tegn på hvem som var i faresonen for hjertesykdom, med andre metoder enn de som brukes ved sykehusklinikker i dag.

Ingen av deltakerne hadde symptomer på hjertesykdom da blodprøvene ble samlet inn under HUNT2 som ble gjennomført i 1995-1997 og HUNT3 som ble foretatt i 2006-2008. 

Nedfrosne blodprøver fra over 9000 trøndere ble tint opp og testet for troponin.

Deltakernes blodprøver ble delt inn i tre grupper, etter om de hadde lave, moderate eller høye verdier.

330 døde av hjertesykdom

Deretter sammenlignet forskerne funnene med registre over sykehusinnleggelser og dødsfall. Hele 8 prosent av disse deltakerne ble etterhvert rammet av hjerteinfarkt eller hjertesvikt fram til 2010.

Fjola Sigurdardottir avslutter snart en doktorgrad om markører som kan påvise økt risiko for hjertesykdom.

Av deltakerne var 330 døde av hjertesykdom, 270 hadde fått hjerteinfarkt, og 135 hadde blitt innlagt med hjertesvikt.

Blant disse var det langt flere som hadde hatt høye troponin-nivåer allerede 14 år tidligere, enn blant de som ikke utviklet hjertesykdom.

Ingen av deltakerne hadde som nevnt kjent symptomer på hjertesykdom når blodprøvene ble tatt.

Fellesnevner

Troponin ser ut til å være en fellesnevner for ulike risikofaktorer for hjertesykdom, som høyt blodtrykk, høyt kolesterol og andre kjente risikofaktorer.

– Det er et protein som sannsynligvis skilles ut ved hjertesvikt av lav grad. Men vi vet ikke hvorfor personer som får hjertesykdom har høyere nivå enn andre allerede mange år før sykdommen merkes, sier forskeren.

Høysensitiv metode

Før kunne man ikke måle lave nivåer av dette stoffet.

– Nå har vi fått en høysensitiv metode, som gjør at vi kan skille mellom høye og lave verdier innenfor normalområdet, forklarer doktorstipendiat Fjola D. Sigurdardottir til forskning.no.

Generelt er det sammenheng mellom alder og troponin-nivå.

– Mens gjennomsnittsalderen var 37 år blant dem med lave nivåer, var de med det høyeste nivået 64 år i snitt, sier Sigurdardottir ved Ahus og UiO.

Forskerne fant likevel en betydelig sammenheng med sykdom, også etter at de korrigerte for alder og andre risikofaktorer.

Menn har dessuten høyere nivåer av troponin enn kvinner, noe forskerne tror skyldes at hjertet hos menn ofte er større enn hos kvinner.

Sikrere enn kolesterol

Forskeren fant at troponin-nivået i større grad egner seg til å forutse hvem som risikerer hjertesykdommer enn mer velkjente tegn som CRP. Dette står for C-reaktivt protein, bedre kjent som hurtigsenkning på folkemunne.

Troponin ser også ut til å være bedre til å forutsi fremtidig hjertesykdom enn høye verdier av farlig kolesterol, ifølge studien.

Likevel var forhold som alder, diabetes og høyt blodtrykk som må behandles, enda sterkere varsler om fremtidig hjertesykdom enn troponin-nivåene. 

Sigurdardottir presenterte funnet under konferansen American Heart Association i California i november i 2017. Studien skal publiseres i tidsskriftet American Journal of Cardiology.

Utvikler hurtigtest

Foreløpig kan troponin-nivå bare testes på sykehus.

Men forskerne håper at fastlegen etter hvert enkelt kan finne ut hvem som er i faresonen for fremtidig hjertesykdom.

– Da kan disse personene få tilbud om forebyggende behandling, sier Sigurdardottir. 

– Flere teknologifirmaer forsøker nå å utvikle en test for å identifisere dem som kan ha høyere risiko for å utvikle hjertesykdommer, sier Magnus Nakrem Lyngbakken.

Med tiden kan det dermed kanskje bli mulig å innføre et screeningprogram for å forutsi hvem som bør få tilbud om forebyggende tiltak for å unngå hjertesykdom.

Økning også farlig

Magnus Nakrem Lyngbakken har sett på endringer i troponin-nivå hos deltakerne som var med på HUNT ved to anledninger. 

Også personer som hadde en økning i troponin-nivå over 10-12 år, hadde økt risiko for å utvikle hjertesykdom, sammenlignet med andre.

– Vi fant at deltakerne med økning på 50 prosent eller mer i troponin-nivå, hadde økt risiko sammenlignet med dem som hadde uendret eller redusert konsentrasjon, sier Lyngbakken til forskning.no.

Forskerne korrigerte for andre, velkjente risikofaktorer som diabetes, høyt blodtrykk og kolesterol.

Han mener dette støtter bruk av hjertespesifikk troponin som verktøy i forebygging av hjertesykdom, slik vi i dag bruker målinger av blodtrykk og kolesterol.

Lyngbakken brukte data fra HUNT 2 og 3, og målte troponin-nivået hos deltakere ved begge tidspunktene. HUNT 2 ble innhentet i 1995-1996 og HUNT 3 i 2006-2008.

Referanser: 

F. Sigurdardottir mf: Cardiac Troponin I Provides Superior Prognostic Information to C-Reactive Protein in the General Poulation: Data From the Nord-Trøndelag Health Study. Abstract AHA/ASA news event. 14. november 2017.

M. Lyngbakken mf: Temporal Changes in Cardiac Troponin I and Risk of Cardiovascular Events in the General Population: The Nord-Trøndelag Health Study. Abstract AHA/ASA news event . 14. november 2017.

Powered by Labrador CMS