Den første vaksinen

14. mai 1796 er en merkedag i medisinens og menneskenes historie. Denne dagen satte den engelske landsbylegen Edward Jenner sin første vaksine på en åtte år gammel gutt. Jenners vaksine mot kopper er kalt legekunstens første store seier.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Edward Jenner (1749 - 1823) har gått inn i historien som den som oppfant vaksineringen.

Uansett om det er helt riktig eller ei, så er det med Jenner vaksinering får vanlig utbredelse (se Vaksinens historie).

Kopper

Kopper - har det noe med vannkopper å gjøre? Om ordet vannkopper ligner på ordet kopper, og om begge gir utslett, er det likevel store forskjeller. Vannkopper regnes som en ganske ufarlig barnesykdom, mens kopper var en av menneskehetens store svøper.

Kopper var en utbredt og svært farlig sykdom inntil vi fikk vaksiner å beskytte oss med. På 1700-tallet hadde Europa langt færre innbyggere enn nå. Likevel har en beregnet at det i løpet av dette hundreåret døde mellom 45 og 60 millioner mennesker av kopper i Europa. Det har også vært beregnet at 36 prosent av Islands befolkning døde av kopper i det ene året 1707.

Om disse tallene er helt nøyaktige eller ei, så er det klart at dødsfallene som skyldtes kopper var enormt høye. De som overlevde sykdommen ble i tillegg gjerne kraftig vansiret.

Blant berømte dødsofre finner vi Maria 2. av England, Ludvik XV av Frankrike og Peter 2. av Russland.

Kopper har også tradisjonelt fått skylden for storparten av de som i Amerika skal ha dødd av sykdommer europeerne tok med seg. Helt nylig har det blitt stilt spørsmålstegn ved denne oppfatningen.

"Jenners koppevaksine gjorde ham verdenskjent."

Virus

Kopper skyldes et virus, og er en akutt og meget smittsom infeksjonssykdom. Etter 8 - 15 dagers inkubasjon får pasienten feber. Deretter får pasienten røde flekker i pannen, som så brer seg over hele kroppen. Disse flekkene utvikler seg til væskefylte blærer. Det er disse blærene som kalles kopper. Etterhvert tørker koppene inn og etterlater dype arr.

Dødeligheten er høy, et sted mellom 20 og 60 prosent. Har du først fått kopper finnes det ikke spesifikk behandling.

Kukopper

Jenner dro hjem til Gloucestershire etter endte studier og startet praksis som landsbylege. I Gloucestershire var storfehold den vanligste næringen. Kyrne led av en sykdom som lignet kopper. Derfor ble sykdommen kalt kukopper.

De som stelte dyra ble ofte smittet av denne sykdommen. Kukopper ga betydelig mindre byller enn vanlig kopper, og sykdommen var langt mindre farlig for mennesker.

Tilfeldigheter og åpent sinn

Jenner hørte en bondepike påstå hun var blitt immun overfor kopper fordi hun hadde hatt kukopper. Jenner tok dette opp med sine kolleger, men de avfeide det hele som folkelig uvitenhet. Det hele holdt på å bli glemt, og det skulle gå 20 år før Jenner likevel prøvde ut hva piken hadde sagt.

"Vi får håpe unge Phipps ikke led for mye."

Den første vaksinen

Jenner trodde at immunitet kunne overføres fra arm til arm. 14. mai 1796 forsøkte han å overføre kukopper fra budeia Sarah Nelmes til den åtte år gamle fattiggutten James Phipps. Det vil si at han smittet gutten med kukopper. Phipps ble syk, men kviknet fort til igjen.

Seks uker senere utsatte han gutten for vanlig koppesmitte. Koppene angrep ikke. Gutten var beskyttet av antistoffene han hadde dannet etter angrepet av den mildere smitten fra kukopper. Det var som bondejenta hadde sagt. Og godt var det, får man vel tilføye.

Det har til og med vært spekulert i om bakgrunnen for den romantiske forestillingen om vakre bondejenter skyldtes nettopp dette; at de ikke var vansiret av vanlig kopper fordi de hadde vært smittet av kukopper først.

Møtte motstand

Jenner fortsatte studier og forsøk noen år før han sendte sine resultater til Royal Society. Resultatene hans ble avfeid som det rene vrøvl.

Etter en tid ga Jenner selv ut et lite skrift hvor han beskrev sin metode: “An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae, a disease discovered in some of the Western Counties of England, particularly Gloucestershire, and known by the name of Cow Pox” (1798).

"Var koppene Guds straffedom?"

Guds straff?

Jenner måtte ikke bare kjempe mot en samlet legestand. Han møtte også religiøse innvendinger. Koppene var en plage sendt av Gud, og den straffen skulle vi underdanig ta, uten å forsøke å unndra oss straffen. Andre mente at det var skandaløst at vi mennesker, på toppen av skaperverket, skulle la oss smitte av en dyresykdom.

Jenners metode spredde seg likevel svært fort. I løpet av få år hadde teknikken spredd seg til de fleste land i Europa. Derfra ble vaksineringen spredd videre ut i verden. I mange land ble koppevaksinering obligatorisk. I flere land ble til og med 14. mai en helligdag, etter den første vaksineringen av den lille gutten.

Vaksine?

Jenner valgte ordet vaksine siden det infiserte materialet kom fra en ku. Og ku på latin heter vacca. Variolae Vaccinae betyr egentlig noe sånt som kuers kopper, og var Jenners navn på kukopper. Herfra fikk man ordet vaksinasjon, som visstnok opprinnelig var et begrep man brukte i Frankrike for å håne metoden. Det hindret ikke Jenner i å overta bruken av ordet.

Ordet vaksine betød derfor først kun å smitte med kukopper for å beskytte mot kopper. Etter hvert som andre vaksiner ble oppfunnet, har de likevel fått det samme navnet, selv om det opprinnelige materialet har kommet fra helt andre steder enn en ku.

Norge

Allerede i 1801 foretok stabskirurg Magnus Andreas Thulstrup i Oslo den første norske vaksinasjonen mot kopper. Koppevaksinasjon ble obligatorisk med vaksinasjonsloven av 1810. Prestene måtte sjekke om alle konfirmanter og brudefolk hadde godkjent vaksinasjonsattest.

Vaksinen ble sendt ut i form av skorper og tørket materiale, men ble også overført fra menneske til menneske. Etter hvert ble vaksinen svekket, og man forsøkte å overføre materiale fra barn til ku slik at vaksinen kunne “tilbakevinde sin opprindelige Kraft”. I 1821 ble det hentet nytt og friskt vaksinemateriale fra Irland.

Suksess

Jenner ble en verdenskjent celebritet. Da han ved en anledning ba Napoleon selv om å frigi noen engelske krigsfanger, så fikk han oppfylt sitt ønske. I Russland døpte tsarinaen sitt første vaksinerte barn til Vaccinov.

I 1806 skrev USAs president Thomas Jefferson til Jenner: Future generations will know by history only that the loathsome smallpox existed and by you has been extirpated.

Nå er det veldig vanskelig å utrydde sykdommer på verdensbasis, selv når de øyeblikkelige effektene er imponerende. Jefferson fikk rett, men det hele tok nok mye lengre tid enn han trodde.

I våre dager

Fremdeles på 1900-tallet døde flere hundre millioner mennesker av kopper. Den siste epidemien i Oslo var i 1908. Da en storstilt vaksinasjonskampanje kom i gang i 1967, regnet man med at to millioner døde det året.

Så sent som i 1968 fantes kopper i 30 land, men vaksinasjonskampanjene presset sykdommen over på defensiven.

Rundt 1980 ble den fryktede, dødelige og tidligere så utbredte sykdommen kopper endelig erklært utryddet. Det er til nå den eneste sykdommen legevitenskapen har klart å utrydde.

I tilfelle den skulle dukke opp igjen, har USA og Russland bevart koppesmitte i hvert sitt laboratorium for forsknings- og eventuelle vaksinasjonsformål. Den senere tids frykt for bioterrorisme har aktualisert problemstillingene rundt dette.

Les mer…

Hva er en vaksine?

Vaksinens historie

Hva er virus

Trenger vi koppeviruset?

Europeere trolig ikke skyld i masseepidemier

Powered by Labrador CMS