Debattinnlegg: Forskning.no beklager debattinnlegg publisert under falskt navn

"Hvorfor skal ME-pasienter stå uten medisinsk tilbud?" ble sendt til redaksjonen under falskt navn.

Innlegget ble trukket tilbake 9. mars kl. 18.00, og beklagelsen er oppdatert 12. mars kl. 12:35.

Forskning.no publiserte innlegget “Hvorfor skal ME-pasienter stå uten medisinsk tilbud?” den 9. mars 2018. Innlegget var sendt til redaksjonen med falskt navn.

Innlegget ble skrevet under navnet Grete Linerud, med tittelen “psykolog og ME-syk”. En leser kontaktet oss med mistanke om at Grete Linerud er et pseudonym. Vi finner ingen med dette navnet som er folkeregistrert i Norge. Det finnes heller ikke i medlemsregisteret til Norsk psykologforening.

Skribenten har erkjent at de har skrevet under falskt navn. Skribenten har gjort seg til kjenne for redaksjonen mandag 12. mars, og vi kan bekrefte at de har rett til å bruke tittelen psykolog. 

Skribenten har publisert innlegg under samme navn i Dagsavisen 15. desember 2017 og Tidsskrift for Norsk psykologforening i mars 2018. Vi har gjort dem oppmerksom på vår erfaring.

Forskning.no beklager til alle som har lest, kommentert og delt dette innlegget på feil grunnlag. Innlegget er fjernet.

Forskning.no publiserer som hovedregel ikke anonyme innlegg. Vi ønsker at de som leser, og de som svarer, alltid skal ha mulighet til å se hvem det er de forholder seg til. Å vite hvem som sier hva i den offentlige samtalen er en av hovedforutsetningene for en god og åpen samfunnsdebatt.

Innlegget vi har trukket tilbake var skrevet som et svar på et annet debattinnlegg. Hvis det fremmes kritikk av andre i debattspaltene våre, blir det enda viktigere at avsenderen er åpen. Det gjør det mulig for den som blir kritisert å svare på best mulig måte. Det gir også lesere og andre debattanter muligheten til å lete etter interessekonflikter, strategiske hensikter eller forhistorie som gjør at teksten må leses i et annet lys. Hvis skribenten har fagbakgrunn skal det være mulig for leserne å sette seg inn i hvilke prosjekter de har arbeidet med tidligere, hvilken forskning de har gjort og hvem de har samarbeidet med.

I de få tilfellene hvor vi lar noen publisere anonymt, er vi avhengig av å få dette avklart på forhånd. Redaksjonen tilbyr kildevern til de som ikke kan stå frem med sin egen stemme fordi kostnadene ved å ytre seg blir for store for dem. Men redaksjonen er da avhengig av å vite hvem skribenten er. Det er kun slik vi kan sikre oss at det vi publiserer er sant og redelig.

Powered by Labrador CMS