Er ecstasy harmløst?

Undersøkelser har vist at ecstasybrukere presterer dårligere på mentale tester enn ikke-brukere. En omfattende ny studie påpeker feil ved de tidligere metodene og hevder det ikke er noen forskjell.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I motsetning til tidligere undersøkelser, viste ikke denne nye studien forskjell på brukere og ikke-brukere. Forskerne kunne ikke finne bevis for at bruk av ecstasy ledet til hjerneskader.

Bak studien står i hovedsak amerikanske forskere. Den ble finansiert av National Institute on Drug Abuse (NIDA) og kostet 1.8 millioner dollar å gjennomføre. Studien ble publisert i tidsskriftet Addiction, og la spesielt vekt på å fjerne mulige feilkilder ved tidligere forskning på ecstasy.

På 80-tallet vokste både rave-miljøet og ecstasy frem, til dels hånd i hånd. Foto: Colour-box

– Sagt på en enkel måte, så sammenlignet vi en gruppe mennesker som danset, ravet og tok ecstasy med en gruppe som danset, ravet, men ikke tok ecstacy. Vi fant ingen forskjeller på de to gruppene, sier professor John Halpern fra Harvard Medical School til Addiction.

Ikke overraskende

Ecstasy, eller 3,4-metylendioksymetamfetamin (MDMA), ble svært populært med inntoget av elektronisk musikk og rave-kulturen på 80-tallet. Symptonene blir beskrevet som euforiske, økt følelse av intimitet med andre og overskudd av energi.

Når stoffet ecstasy selges på gatenivå, er det ofte blandet ut med mange andre kjemikalier. Disse blandingsstoffene er svært varierte, men helserisikoene de bringer med seg er uvisse og potensielt svært skadelige.

Liliana Bachs ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt er ikke sjokkert over resultatene i undersøkelsen, og ønsker flere studier på feltet.

– Det er ikke noe overraskende ved disse resultatene, sier hun.

Liliana Bachs ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt ønsker flere studier om ecstasy og skader på hjernen.

– Vi vet at det er overhyppighet av psykiske lidelser og kognitiv svekkelse blant ecstasybrukere, men profilen til denne gruppen gjør det vanskelig å finne direkte årsakssammenhenger.

Ecstasy som legemiddel

– Vi er svært positive til at det forskes på feltet, men det er fremdeles flere usikkerheter rundt effekten på brukere, fortsetter Bachs.

– Det skilles mellom tunge og lettere brukere av stoffet i denne studien, men vi får ikke vite noe om intensiteten av bruken og hvilken alder den skjer i. Det hadde også vært positivt med et høyere antall forsøkspersoner for mer sikkerhet rundt resultatene, sier hun.

Liliana Bachs tror det er lenge til MDMA vil bli brukt som et medikament.

– Det følger den samme prosessen som andre mulige medikamenter, og må testes omhyggelig før en slik beslutning blir tatt, sier hun. 

– Det har forøvrig vært en trend de siste årene at MDMA sjeldnere er å finne i norsk ecstasy. Den inneholder i stedet andre psykoaktive stoffer som mCPP. I det siste har vi for eksempel sett PMMA (et stoff som gir en lignende rus som MDMA, men er ansett å være potensielt mye farligere) som virkestoff i ecstasy, avslutter Bachs.

Forsøkte å isolere konsekvensene

Forskningsgruppen gjorde flere ting for å eliminere det de anså som mulige feilkilder i tidligere undersøkelser.

For det første var ikke-brukerne i eksperimentet medlemmer av rave-kulturen, og derfor utsatt for søvnmangel og dehydrering, som i seg selv kan påføre kognitiv skade.

Alle deltakerne ble testet for alkohol og stoffbruk før testene startet, slik at resultatene isolert skulle gjelde ecstasy. Gruppen valgte også vekk ecstasybrukere som hadde en fortid med hardere stoffer.

– Jeg har alltid gått ut i fra at når mer omhyggelige undersøkelser ble iverksatt, ville vi finne at ecstasy ikke gir hjerneskader, sier professor David Nutt til The Guardian.

Den britiske forskeren ble sparket fra stillingen som leder i det statlige rådgivningsutvalget for stoffmisbruk, etter å ha hevdet at alkohol og tobakk var mer skadelig for samfunnet enn ecstasy.

Ufarlig?

Så betyr disse hullene i forskningen at ecstasy er et harmløst stoff med et ufortjent rykte?

– Nei, ecstasy er farlig. Ulovlig fremstilte piller kan inneholde farlige ingredienser, det er ingen advarsler, det er intet medisinsk oppsyn og i sjeldne tilfeller kan man dø av overdose, hevder John Halpern.
 

Les mer: Artikkelen i Addiction

Referanse: Halpern, J. H., Sherwood, A. R., Hudson, J. I., Gruber, S., Kozin, D. and Pope Jr, H. G. (2011), Residual neurocognitive features of long-term ecstasy users with minimal exposure to other drugs. Addiction, 106: 777–786. doi: 10.1111/j.1360-0443.2010.03252.x

Powered by Labrador CMS