Gravide får ikke blødninger av antidepressiva

Det viser analyse av nesten 60 000 norske kvinner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bruk av antidepressiva i svangerskapet øker ikke risikoen for blødninger fra underlivet. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mor og barn-undersøkelsen (MoBa):

Internasjonalt er denne norske undersøkelsen en unik studie, hvor flere enn 90 000 gravide kvinner deltok i årene 1999-2008.

Data om flere enn 100 000 svangerskap finnes nå i undersøkelsen. Også flere enn 70 000 fedre deltok.

Studien er blant annet blitt brukt til å finne svar om legemidler, astma og allergi, alkohol, miljøgifter, mors yrkesdeltagelse, psykiske lidelser og gener som årsak.

Forskerne kan i mange år framover holde kontakt med familiene som deltok i undersøkelsen, og stadig samle inn nye data som kan gi svar på uløste spørsmål.

Nettstedet til MoBa
 

Antidepressiva:

SSRI: Selektive serotonin-reopptakshemmere. Den gruppen antidepressiva som brukes mest i dag.

TCA: Tricykliske antidepressiva. En gruppe antidepressiva som ble brukt mye tidligere, men som nå brukes lite på grunn av bivirkningene.
 

Kan bruk av antidepressiva øke risikoen for blødninger fra underlivet under svangerskapet?

Det ønsket en gruppe norske forskere å finne ut, ved hjelp av data fra den store Mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Dette er et av de store og unike norske helseregistrene, som åpner mulighet for forskere til å få sikrere resultater enn ved mye forskning andre steder i verden, fordi registrene omfatter så godt som hele den norske befolkningen, ikke bare et utvalg.

Bekrefter ikke USA-resultat

Det er velkjent at enkelte antidepressiva kan gi økt risiko for mage-tarm blødninger. Årsaken er at legemidlene kan reduserer blodets evne til å koagulere.

Leger som behandler gravide har derfor vært bekymret for antidepressiva også kan føre til blødninger fra underlivet hos gravide.

Nylig ble det publisert en studie fra USA. Her fant man at kvinner som brukte antidepressiva av typen SSRI ved fødselstidspunktet, hadde nesten en 50 prosent høyere risiko for store blødninger etter fødsel, sammenlignet med en kontrollgruppe.

SSRI, eller såkalte lykkepiller er den vanligste typen antidepressiva og brukes mot angstlidelser og depresjon. Cipralex, Prozac, Cipramil og Seroxat er slike piller.

Angela Lupatelli er stipendiat ved Avdeling for farmasi, på Det matematisk-naturvitenskapelige faktultet ved UiO. Foto: UiO

– Men vi visste ikke dermed om dette også gjelder i selve svangerskapet. Vi visste heller ikke om det er forskjeller i blødningsrisiko mellom de forskjellige typene antidepressiva.

– For å få svar på det, måtte vi følge opp et stort antall gravide, forteller professor Hedvig Nordeng ved UiO.

Svar kunne hun og de andre forskerne få gjennom å bruke Mor og barn-undersøkelsen (MoBa) fra 1999-2008 med flere enn 90 000 gravide kvinner.

I alt 57 279 av disse kvinnene ble inkludert i denne studien – og  rundt en prosent av disse brukte antidepressiva i svangerskapet.

Fant ikke økt risiko

Forskerne ved Universitetet i Oslo sammenlignet kvinner som hadde brukt to typer antidepressiva, med en kontrollgruppe kvinner som verken hadde depresjon eller brukte antidepressiva.

I analysene sine tok forskerne også hensyn til andre viktige faktorer, som for eksempel forskjeller i alder, antall barn fra tidligere, mors kroppsmasseindeks, røyking, bruk av andre medisiner, tidligere spontanaborter og alvorlighetsgrad av depresjon.

– Vi fant ingen økt risiko for underlivsblødninger hverken tidlig eller i midten av svangerskapet, og heller ikke etter fødselen, forteller stipendiat Angela Lupattelli, som også var en av forskerne.

Det var heller ingen forskjell på type antidepressiva som var brukt.

– Våre funn bekrefter derfor ikke funnene fra den amerikanske studien.

Uheldig å ikke behandle

– Derimot fant vi at kvinnene som hadde symptomer på depresjon i svangerskapet, men som ikke brukte antidepressiva, hadde 20 prosent økt risiko for blødninger tidlig og midt i i svangerskapet, sier Lupattelli.

Det kan altså virke som det er mer uheldig å gå med en depresjon, uten legemiddelbehandling, enn å bruke antidepressiva med tanke på blødningsrisiko.

En forklaring kan være at kvinner med ubehandlet depresjon kanskje tar dårligere vare på seg selv eller bruker mer alkohol og andre skadelige stoffer, enn kvinner som får behandling med legemidler for sin depresjon.

Referanse:

Angela Lupattelli m.fl: Risk of Vaginal Bleeding and Postpartum Hemorrhage After Use of Antidepressants in Pregnancy: A Study From the Norwegian Mother and Child Cohort Study, Journal of Clinical Psychopharmacology, 16. oktober 2013

Powered by Labrador CMS