Ved å kombinere tre forskjellige antibiotika klarte forskerne å ta livet av de resistente bakteriene. Det ser også ut til at bakteriene ikke kan utvikle resistens mot den nye formen for behandling. (Illustrasjonsfoto: Microstock)
Ved å kombinere tre forskjellige antibiotika klarte forskerne å ta livet av de resistente bakteriene. Det ser også ut til at bakteriene ikke kan utvikle resistens mot den nye formen for behandling. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Kur mot multiresistente bakterier funnet

Amerikanske forskere har oppdaget en enkel metode for å ta livet av multiresistente bakterier. Metoden har «veldig stort potensial», mener dansk forsker. 

Fakta

MRSA er en betegnelse for en rekke bakteriestammer som er resistente overfor et eller flere antibiotika. MRSA er ansvarlig for flere betennelsestilstander i mennesker som blir vanskeligere å helbrede på grunn av antibiotikaresistensen.

Spesielt sykehus er veldig oppmerksomme på utbrudd av MRSA, som kan være dødelig for pasienter med svekket immunforsvar eller som nylig har blitt operert

Fakta

Antibiotikaresistens kan oppstå i en bakterie på to forskjellige måter:

  1. Ved at bakterien får mutasjoner i et av de genene hvor legemiddelet angriper.
  2. Import av gener for resistens fra andre bakterier. Det er for eksempel slik MRSA blir resistent.

MRSA-dødsfall i Danmark

I Danmark har det fra 2007 til 2014 vært en stigning i antallet tilfeller av smitte med MRSA. I 2007 var tallet ifølge Statens Serum Institut 662. Det var i 2014 steget til 2964. Infeksjoner med stafylokokker, inkludert MRSA, er hvert år skyld i omkring 350 dødsfall i Danmark.

I en ny undersøkelse har amerikanske forskere tatt livet av MRSA-bakterier (methicillin-resistant staphylococcus aureus) med tre «gamle» antibiotika som ikke har hatt noen virkning mot denne typen på flere tiår.

Det ser også ut til at bakteriene ikke kan bli motstandsdyktige mot den nye behandlingen.

Oppdagelsen åpner for behandling av pasienter allerede nå og kan bli en «game changer» i krigen mot resistente bakterier – som vi mennesker har holdt på å tape.

– Denne kombinasjonen av tre forskjellige antibiotika tar livet av bakteriene på en effektiv måte og ser dessuten ut til å forhindre dem i å bli resistente. Vi har altså en behandling som øyeblikkelig kan gjøre noe med problemet med MRSA og redde mange liv, skriver førsteamanuensis Gautam Dantas fra Washington University i en e-post.

– Veldig stort potensial

Professor Hanne Ingmer fra institutt for veterinær sykdomsbiologi ved Københavns Universitet forsker også på MRSA.

Hun mener den nye studien er veldig spennende, siden man kan bruke antibiotika som allerede er godkjent. Dermed er det ikke nødvendig med dyre utviklingsprosjekter for å kunne ta i bruk nye våpen mot bakteriene.

Ingmer synes også det er veldig interessant at det ikke ser ut til at bakteriene blir motstandsdyktige mot kombinasjonsbehandlingen. Ifølge professoren er det helt sentralt, siden utvikling av resistens er et av de største problemene for antibiotika, også de som nettopp har kommet på markedet.

Forskere har funnet en måte å angripe resistente bakterier. Det innebærer at pasienter som ellers ville dø av for eksempel en MRSA-infeksjon, nå har større sjanser for å overleve. (Illustrasjonsfoto: Microstock)
Forskere har funnet en måte å angripe resistente bakterier. Det innebærer at pasienter som ellers ville dø av for eksempel en MRSA-infeksjon, nå har større sjanser for å overleve. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

– Studien peker på det viktige poenget at vi ikke skal kaste bort gamle antibiotika. Det åpner også opp for at man bør lete etter flere kombinasjoner av antibiotika som kan brukes til å bekjempe resistente bakterier med. Det er veldig store muligheter i dette, sier Ingmer.

Kombinasjon ødelegger bakterier

MRSA tar livet av 11 000 personer hvert år i USA – i Danmark er tallet om lag 350 – og forskere over hele verden forsøker å finne løsninger på problemet med bakteriene som vi i noen tilfeller bare har svært få antibiotika som virker mot.

For å angripe problemet på en ny måte tok Gautam Dantas fatt i tre forskjellige antibiotika (meropenem, piperacillin og tazobactam) og testet dem individuelt på 73 vanlige typer MRSA – inkludert typer som finnes ved sykehus – som han hadde infisert mus med.

Ingen av dem klarte jobben, men det var heller ingen overraskelse.

Men da Dantas kombinerte de tre, skjedde det noe. Kombinasjonen slo ned samtlige 73 MRSA-infeksjoner. Ikke en eneste infeksjon klarte å motstå effekten.

– Vi lette spesifikt etter kombinasjoner av antibiotika som kunne ha en forsterkende effekt på hverandre og dermed være mer effektive mot MRSA. Det fant vi. Denne kombinasjonen er svært effektiv mot MRSA med, uttaler Dantas.

Kombinasjonen av antibiotika hadde heller ingen merkbare bivirkninger for musene.

Antibiotika lager bakholdsangrep

Gautam Dantas forteller at den nye formen for behandling er så effektiv fordi de tre antibiotikaene forsterker effekten av hverandre og samtidig slår til mot bakterien ved å angripe den på forskjellige måter.

Kombinasjonseffekten fungerer ved at bakteriene bare kan opprettholde resistens mot ett av antibiotikaene, noe som gir de to andre muligheten for å ta livet av den.

Kombinasjonen virker dessuten ved lavere konsentrasjoner av hver komponent enn det man trenger for hver av legemidlene.

Ifølge Hanne Ingmer er det ganske smart tenkt.

– Det er interessant at alle de tre antibiotikaene rammer komponenter i bakterienes syntese av celleveggen, og det var nettopp årsaken til at bakteriene ble resistente til å begynne med. Ved å ramme forskjellige steder i synteseprosessen gjør bindingen av ett antibiotikum bakterien mer følsom overfor effekten av de andre. Jeg synes det er veldig spennende, sier Ingmer.

Kan ikke bli resistente

I videre forsøk undersøkte Gautam Dantas om bakteriene kunne utvikle resistens mot den nye behandlingsformen.

Forskeren utsatte bakteriene for doser av de tre antibiotikaene hver dag i elleve dager. Bakteriene viste ingen tegn på å utvikle resistens.

Behandlingen ble også testet på mus som var smittet med en spesielt aggressiv form for MRSA. Hvis ikke musene behandles innen 24–48 timer, dør de.

Den nye behandlingsformen fjernet alle tegn på MRSA fra musenes blod i løpet av få dager.

– Vi har her en kombinasjon av antibiotika som kan tas i bruk umiddelbart mot MRSA-infeksjoner – og redde liv. Siden bakteriene ikke ser ut til å utvikle resistens mot behandlingen, kan leger også bruke den lenger enn andre former for behandling, sier Gautam Dantas.

Hanne Ingmer er enig i at det er nærliggende å begynne å bruke den nye behandlingen med det samme.

– Vi kan bruke allerede godkjente former for antibiotika på en ny måte til å behandle resistente infeksjoner. Det er en viktig mulighet, sier Ingmer.

Kan også virke mot kreft

Den nye oppdagelsen har, ifølge Gautam Dantas, også andre bruksområder.

Videre undersøkelser skal hjelpe forskerne med å finne flere kombinasjoner av antibiotika som kan hjelpe mot resistente bakterier i fremtiden.

En annen mulighet er at forskerne kan finne kombinasjonseffekter i medisiner som blir brukt til andre former for behandlinger. Det kan blant annet dreie seg om cellegift.

– Slike kombinasjoner kan ha en kombinasjonseffekt som kan være svært kraftig mot resistente former for kreft. Det vil vi også lete etter fremover, sier Dantas.

Referanse:

Patrick R. Gonzales m.fl: Synergistic, collaterally sensitive -lactam combinations suppress resistance in MRSA. Nature Chemical Biology, september 2015. Doi:10.1038/nchembio.1911. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS