Fedmekirurgi der du fjerner en del av magesekken og gjør en omkobling av tynntarmen, altså gastric bypass, er relativt nytt. Det var først på slutten av 1990-tallet av man begynte med denne operasjonen i Norge.  Derfor er det heller ikke forsket så lenge på langtidseffekter, og spesielt de som handler om forhold og andre sosiale spørsmål. (Illustrasjonsfoto: Romanets / Shutterstock / NTB scanpix)
Fedmekirurgi der du fjerner en del av magesekken og gjør en omkobling av tynntarmen, altså gastric bypass, er relativt nytt. Det var først på slutten av 1990-tallet av man begynte med denne operasjonen i Norge. Derfor er det heller ikke forsket så lenge på langtidseffekter, og spesielt de som handler om forhold og andre sosiale spørsmål. (Illustrasjonsfoto: Romanets / Shutterstock / NTB scanpix)

Flere samlivsbrudd, men også nye forhold etter fedmeoperasjon

Hvordan påvirker det forholdet når den ene går ned voldsomt i vekt, spiser mye mindre og kanskje blir mer aktiv?

Hvis du har hatt en fedmeoperasjon der du har fjernet en del av magesekken, kan du ikke lenger spise som før.

Du vil kanskje gå mye ned i vekt – og det fort. Den største vektnedgangen skjer vanligvis det første halvåret. Kanskje synes du også at det er lettere å være aktiv og være sosial med en kropp som tidligere har gjort det vanskelig for deg. Med andre ord: En fedmeoperasjon kan forandre ganske mye ved livet ditt – også de nære relasjonene dine, tyder en ny svensk studie på.

Forskere sammenlignet drøssevis av fedmeopererte over mange år med den gjennomsnittlige befolkningen og med andre folk med fedme.

De fant at det var en 30–40 prosent økt risiko for samlivsbrudd i årene som følger etter en fedmeoperasjon, ifølge en av forskerne bak studien, Per-Arne Svensson ved Gøteborgs universitet.

Men studien viser samtidig at sjansen for å gå inn i et forhold er mye større for de fedmeopererte, faktisk enda større enn risikoen for brudd når forskerne sammenlignet med andre som hadde fedme. 

Og jo større vekttapet er, jo mer vanlig er det at du skifter sivilstatus på den ene eller andre måten, ifølge studien som er publisert i JAMA Surgery.

Finnes en myte om at alle blir skilt

Førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem forsker på langtidseffekt av fedmebehandling, deriblant operasjon. (Foto: Universitetet i Oslo)
Førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem forsker på langtidseffekt av fedmebehandling, deriblant operasjon. (Foto: Universitetet i Oslo)

I Norge var det i 2017 drøye 22 000 inngåtte ekteskap, nærmere 9000 skilsmisser og drøye 10 500 separasjoner. Den nye studien tyder på at det er flere inngåtte og avbrutte kjærlighetsforhold blant de som hadde hatt en fedmeoperasjon, enn blant resten normalbefolkningen.

Det har faktisk vært kjent at det kan være en kobling mellom fedmeoperasjoner og samlivsbrudd, ifølge Ingela Lundin Kvalem. Hun jobber på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Kvalem forsker selv på fedmeopererte og leder et prosjekt som heter Langtidseffekt av overvektbehandling, ved Universitetet i Oslo. Hun og kollegaene har fulgt 300 fedmeopererte og 300 som får tradisjonell overvektsbehandling, i fem år. De skal følge dem i fem til. 

Ifølge Kvalem, lever det en litt galgenhumoristisk myte om at en fedmeoperasjon nærmest garanterer at forholdet går dukken.

– Myten har bitt seg litt fast. Jeg husker en pasient sa at nesten alle som tar operasjon, skilles. Men så svarte en annen henne med at: Nei da, jeg har tatt operasjon, og jeg er jo fortsatt gift!

Og det finnes også enkelte andre studier som tyder på nettopp det at tråden som kjærlighetsforholdet ditt henger i, blir litt tynnere hvis du tar en fedmeoperasjon, mens andre studier har ikke vist det samme, ifølge Kvalem. Derfor synes hun det er bra at de svenske forskerne nå har undersøkt spørsmålet.

– Denne svenske studien kan vi i større grad stole på, sier hun.

Per-Arne Svensson ved Gøteborgs universitet synes det er viktig å understreke at de aller fleste blant fedmeopererte holder sammen som par, og at det absolutt ikke er noen automatikk i at forholdet blir dårligere. De fleste forhold styrkes eller holder seg stabile, ifølge ham.

– Vi vil ikke at folk skal si at de ikke ønsker fedmeoperasjon fordi de er redde for at forholdet skal sprekke. Jeg synes det er mye morsommere at de finner nye partnere i større grad enn andre, sier han til forskning.no.

Langtidsstudie med mange personer

I den svenske studien har forskerne tatt for seg rundt 2000 personer som har hatt en fedmeoperasjon og en like stor gruppe mennesker med fedme som fungerte som sammenligningsgrunnlag.

De 2000 deltakerne ble rekruttert fra 1987 og 2001. En midt på treet-lang oppfølgingstid av pasientene var ti år, og de siste oppfølgingssjekkene var i 2015.

Forskerne telte hvor mange inngåtte og avsluttede ekteskap og samboerforhold det var i fedmeoperasjonsgruppa og i kontrollgruppa. Her hadde de fedmeopererte nesten dobbelt så stor sjanse for å gå inn i et nytt forhold.

I tillegg undersøkte de informasjon om 29 000 fedmeopererte og sammenlignet med personer av samme alder og kjønn i det svenske folkeregisteret. Hvor mange giftet seg og skilte seg i perioden fra 2007 til og med 2012? Dette er også en del av grunnlaget i den nye studien. Tallene viste at de fedmeopererte hadde rundt 40 prosent høyere risiko for å bli skilt enn andre og cirka 35 prosent større sjanse for å gifte seg. 

– Den beste studien i verden på feltet

Fedmekirurgi der du fjerner en del av magesekken og gjør en omkobling av tynntarmen, altså gastric bypass, er relativt nytt. Derfor er det heller ikke forsket så lenge på langtidseffekter, og spesielt de som handler om forhold og andre sosiale spørsmål. Det var først på slutten av 1990-tallet av man begynte med denne operasjonen i Norge.

– Så SOS-studien er den som har fulgt flest folk og er den beste i verden, også fordi den sammenligner folk som ikke har gjennomgått en fedmeoperasjon, sier Ingela Lundin Kvalem ved UiO.

– Flere norske forskere har også begynt å lage store registerstudier på denne pasientgruppen, noe som øker kvaliteten på resultatene. Forskere har for eksempel sett på hvor mange som kommer tilbake i jobb etter en fedmeoperasjon. Men de sosiale effektene tar lang tid å finne ut av.

Når du gjennomgår en gastrisk bypass, som også kalles bariatrisk kirurgi, reduserer du størrelsen på magesekken drastisk. Kirurgen lager en liten lomme på toppen av magesekken og kobler denne sammen med tynntarmen din. Resten av magesekken sjaltes ut. Derfor rommer magesekken din etter betydelig mindre mat etter inngrepet. Maten som tidligere passerte gjennom magesekken og tolvfingertarmen, passerer nå forbi («bypass») denne delen av fordøyelseskanalen, skriver nettsiden NHI.no. (Illustrasjon: bearsky23 / Shutterstock / NTB scanpix)
Når du gjennomgår en gastrisk bypass, som også kalles bariatrisk kirurgi, reduserer du størrelsen på magesekken drastisk. Kirurgen lager en liten lomme på toppen av magesekken og kobler denne sammen med tynntarmen din. Resten av magesekken sjaltes ut. Derfor rommer magesekken din etter betydelig mindre mat etter inngrepet. Maten som tidligere passerte gjennom magesekken og tolvfingertarmen, passerer nå forbi («bypass») denne delen av fordøyelseskanalen, skriver nettsiden NHI.no. (Illustrasjon: bearsky23 / Shutterstock / NTB scanpix)

Kan skape avstand

Det var altså over snittet mange blant de fedmeopererte som opplevde brudd eller nye kjærlighetsforhold i årene etter inngrepet.

Per-Arne Svensson er en av forskerne bak den nye studien på fedmeopererte og hvordan det går med kjærlighetsrelasjoner i årene etter inngrepet. (Foto: Malin Arnesson)
Per-Arne Svensson er en av forskerne bak den nye studien på fedmeopererte og hvordan det går med kjærlighetsrelasjoner i årene etter inngrepet. (Foto: Malin Arnesson)

Per-Arne Svensson tror at disse funnene sammen tyder på at enten du opplever brudd eller ny kjæreste, har fedmeopererte en felles livsforandring. I studien til Svensson og kollegaene de imidlertid ikke kunnet se så mye på mulige grunner til de hyppige bruddene og de enda hyppigere nye romansene.

– Men vi kan gjøre noen tolkninger ut ifra tidligere forskning: De gjør kanskje livsstilsforandringer, de kan få en bedre livskvalitet, de blir mer sosialt aktive og får økt selvtillit. Når dette skjer i hos de single, kan det være faktorer som gjør det lettere å finne en ny partner.

– Det er mer komplekst for dem som er i en relasjon, for dette er et samspill mellom to parter. Si for eksempel at den ene parten gjennomfører forandringer i livet, men den andre ikke henger med. Det kan være en viktig faktor som gjør at forhold glir fra hverandre, sier Svensson til forskning.no.

Han mener at det må forskes mer på hvorfor en del av disse forholdene sprekker, men egentlig tror han at de handler om de samme tingene som gjelder i de fleste forhold, som for eksempel om relasjonen fungerer godt og om man har de samme verdiene og syn på livet.

Bør få parkurs?

– Det er viktig at helsevesenet er bevisst at partnerforhold kan forandres etter en fedmeoperasjon slik at pasienten kan få støtte og informasjon ved behov, sier Svensson i en pressemelding fra det svenske universitetet.

Kvalem mener at tilbudet bør bli bedre også i Norge.

– De som får en fedmeoperasjon, tar et kurs på forhånd om hva de kan forvente seg etter operasjonen, men dit går jo bare den som skal bli operert. Vi kunne hatt lyst til å ha familiekurs etter operasjonen både om kosthold og der man diskuterte utfordringer som parforholdet kan møte. Jeg vet ikke hvordan dette gjøres andre steder i landet, men det er ikke noe slikt tilbud i Oslo. På Aker sykehus prøvde de å ha et oppfølgingskurs på Lærings- og mestringssenteret, men få møtte opp.

– Kanskje det heller burde tilbys oppfølging på nettsider eller chattegrupper slik at folk slipper å ta turen til sykehuset. Det er jo ikke alle som opereres i Oslo, som er fra Oslo.

– Det de får nå, er fem år med oppfølging fra sykehuset. Og det er først og fremst medisinsk oppfølging: blodtrykk og vekt, og litt om hvordan det går. De går også til ernæringsfysiolog i fem år. Men de vi spør etter fem år, sier at de skulle ønske de hadde psykologisk veiledning etter kirurgi. Å ha et sted der de kunne prate om hvordan det gikk i parforholdet og i familien – det tror jeg folk kunne ha tenkt seg.

Kvalem synes ikke det er unaturlig å tenke seg at noe forandres i et forhold når den ene så raskt forandrer utseende og må leve annerledes enn før.

– Pasienter sier selv at det tar lang tid å venne seg til den nye kroppen, også for den som er operert. Og det vil det også gjøre for partneren. Jeg har også hørt opererte fortelle om venner og til og med familiemedlemmer som plutselig har blitt litt negative og sjalu, mens andre opplever ingen forandringer i vennskap etter å ha blitt slankere.

– Det vil nok handle mye om hvordan du selv forholder deg etter operasjon. Og jeg tror også at hvis du ser på andre pasientgrupper, vil du også finne at det kan dukke opp problemer i forholdet. Hvis partneren for en kronisk sykdom, for eksempel, vil det bety at paret får nye utfordringer. Jeg tror det er ganske vanlig, sier Kvalem.

 

Referanse: 

G. Bruze mfl: Associations of Bariatric Surgery With Changes in Interpersonal Relationship StatusResults From 2 Swedish Cohort Studies. JAMA Surgery, 28. mars 2018.

Powered by Labrador CMS