I flere tiår har vi brukt de samme medisinene mot depresjon. Mange deprimerte har ikke effekt av dem. Nå begynner det å komme bedre studier på legemidler som virker på en annen måte enn de tradisjonelle.
I flere tiår har vi brukt de samme medisinene mot depresjon. Mange deprimerte har ikke effekt av dem. Nå begynner det å komme bedre studier på legemidler som virker på en annen måte enn de tradisjonelle.

Ny, stor studie viser at ketamin hjelper mot alvorlig depresjon

Men elektrosjokkbehandling er fortsatt den mest effektive behandlingen, ifølge forskerne.

Vi har et enormt behov for nye legemidler mot depresjon.

Dagens behandling med antidepressive legemidler virker nemlig ikke så bra på rundt 30 prosent av pasientene.

I dag er elektrosjokk (ECT) den beste behandlingen som fins mot alvorlig depresjon.

Nå har svenske forskere sammenlignet denne behandlingen med bruk av stoffet ketamin.

For første gang kan en studie som oppfyller gullstandarden innen forskning vise at sterkt deprimerte pasienter kan ha god nytte av ketamin.

Men den viser også at ECT fortsatt er mer effektivt.

Narkose og partydop

Ketamin er et legemiddel som har blitt brukt i narkose siden 1970-tallet.

Ved en tilfeldighet oppdaget forskere rundt år 2000 at om man gir en lav dose av ketamin, en dose som man ikke sovner av, så kan man se store og raske effekter på depresjon.

En del mennesker bruker også stoffet som «partydop».

For de som bruker ketamin som partydop er hallusinasjoner en etterlengtet effekt. Det er det ikke for de fleste pasienter som er deprimerte.

Dessuten har studier vist at den kognitive funksjonen, da først og fremst hukommelsen, blir svekket hos personer som tar ketamin i lave doser mange ganger i uke over år.

Flere forskere har derfor vært bekymret for at legemiddelet skal tas i bruk uten at langtidseffekter er studert.

Godkjent som legemiddel i Norge

Ketamin ble godkjent som legemiddel for depresjon i USA våren 2019.

Det var første gang på mange tiår at en helt ny medisin mot depresjon ble godkjent.

I 2020 ble et legemiddel som inneholder ketamin, esketamin, også godkjent mot depresjon i Norge.

Første store studie

Flere tidligere studier har vist lovende effekt av ketamin ved depresjon.

Men det har vært små studier med relativt kort oppfølgingstid. Og behandlingen med ketamin har ikke vært sammenliknet med annen aktiv behandling.

Nå har forskere ved Lunds universitet nylig avsluttet en større studie ved seks psykiatriske klinikker i Sverige.

Totalt 186 pasienter i alderen 18 til 85 år har vært med i studien. Disse ble fulgt opp i ett år.

Best bedring av elektrosjokk

Pasientene fikk behandling for alvorlig depresjon i sykehus. Her fikk de informasjon om studien og ble spurt om de ville være med på den.

Pasientene ble randomisert, det vil si at det skjedd et tilfeldig utvalg av hvem som skulle få ECT eller hvem som skulle få ketamin.

63 prosent av de som fikk behandling med elektrosjokk, opplevde bedring etter behandling.

Det samme gjorde 46 prosent av de som fikk ketamin.

Ikke så rask virkning

Til nå har man ment at de fleste psykiske lidelser krever langvarig behandling. Ofte flere måneder med samtaleterapi eller langvarig bruk av medisiner.

Tidligere studier har vist at ketamin gir effekt i løpet av et par døgn.

Dette finner derimot ikke de svenske forskerne i sin studie.

Begge behandlingsmetodene, både ketamin og ECT, krevde rundt seks omganger med behandling før de ga bedring hos pasienten.

Kan være et alternativ

En av medforskerne bak studien, Pouya Movahed, sier til svenske Dagens Medicin at ketamin kan være et alternativ til ECT.

Det varierer hvor tilgjengelig ECT-behandlingen er. Når dette ikke er tilgjengelig, kan det være enklere å behandle med ketamin.

Det kan det også være når noen pasienter store bivirkninger av ECT eller når de ikke har effekt av behandlingen.

Bivirkninger har forsinket bruken

Et problem som har forsinket bruken av ketamin, er legemidlets bivirkninger.

– Ketamin kan gi psykose som bivirkning. Medikamenter som gjør at du hører stemmer og ser syner, må man være forsiktige med i behandling av psykiske lidelser. Derfor er det en sunn skepsis mot å bruke ketamin, og det er viktig å være klar over slike bivirkninger.

Det sa Ole Andreassen ved Universitetet i Oslo i et intervju med forskning.no i 2020.

Virker annerledes

Dagens medisiner bygger i stor grad på hypotesen om at depresjon skyldes et underskudd av serotonin i hjernen.

Denne hypotesen har ført til at de viktigste legemidler mot depresjon påvirker omsetningen av signalstoffet serotonin i hjernen. Enkelte midler påvirker hovedsakelig noradrenalin.

Ketamin påvirker et annet signalstoff i hjernen enn serotonin, nemlig glutamat. Dette et signalstoff som finnes i hele hjernen. De fleste nerveceller kommuniserer med signalsystemet glutamat.

Også elektrosjokk virker på signalstoffet glutamat.

Mye forskning pågår nå for å forstå den akutte effekten av ketamin på glutamat i hjernen.

Og ketamin og depresjon er et hett forskningstema om dagen, bekrefter Ole Andreassen.

Svært viktig å lete etter nye medisiner

Erik Sveberg Dietrichs har lest studien far Sverige.

Han jobber som overlege ved Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet Sykehus og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.

– Depresjon kan være en alvorlig og potensielt dødelig tilstand. Derfor er det svært viktig å lete etter nye og bedre behandlingsalternativer enn de vi har i dag, sier han til forskning.no.

Ketamin er en omdiskutert behandling som det har vært svært mye oppmerksomhet rundt de siste årene.

– Det har imidlertid vært for lite god dokumentasjon på effekten av slik behandling. Derfor har vi ikke kunnet konkludere om hvilken effekt ketaminbehandling har på pasientene.

– Denne studien fra Sverige er et steg i riktig retning. Her er mange pasienter med alvorlig depresjon, som enten fikk ECT eller ketaminbehandling, inkludert.

Erik Sveberg Dietrichs hilser ny forskning på legemidler mot depresjon velkommen.
Erik Sveberg Dietrichs hilser ny forskning på legemidler mot depresjon velkommen.

Ikke en placebogruppe

Pasientene i studien var så syke at det ikke ble ansett som etisk riktig å inkludere en gruppe som fikk placebo-behandling, da det kunne være fare for at de ble betydelig sykere.

Siden det ikke var noen placebogruppe, kan vi ikke vite om positiv forventning til behandlingen kan ha hatt betydning i denne studien, mener Dietrichs.

– Uansett er det positivt at det nå kommer nye og større studier som denne, der effekten av ketamin blir undersøkt grundig.

Kilde:

Joakim Ekstrand m.fl.: Racemic Ketamine as an Alternative to Electroconvulsive Therapy for Unipolar Depression: A Randomized, Open-Label, Non-Inferiority Trial (KetECT), International Journal of Neuropsychopharmacology, desember 2021

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS