Musene reagerte på lys igjen etter at implantatet var satt inn. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Forskere gir blinde mus litt syn igjen med nanoteknologi

Kinesiske forskere har laget kunstige fotoreseptorer av blant annet gull og titan og operert dem inn i mus.

De fleste har hørt om staver og tapper i øyet. De gjør en helt sentral jobb når det gjelder synet vårt, nemlig i å konvertere lys til signaler som kan brukes i hjernen. Disse signalene brukes til å konstruere det bildet vi ser av verden, og vi har millioner av disse cellene i hvert øye.

De kalles fotoreseptorer.

Det finnes flere sykdommer som gjør at fotoreseptorene slutter å fungere godt. Retinitis pigmentosa er et eksempel på en slik sykdom, hvor fotoreseptorene blir gradvis dårligere.

En kinesisk forskergruppe har nå eksperimentert med kunstige fotoreseptorer hos mus, og de mener de har kommet et stykke på vei.

Nanoteknologi

Forskerne har laget et brett, eller en matrise, med millioner av ekstremt tynne tråder som erstatning for de vanlige fotoreseptorene.

Materialet høres veldig eksotisk ut, og består blant annet av nanopartikler av gull og titan. Hovedpoenget er at materialet kan oppføre seg som fotoreseptorer, nemlig ved å lage et signal når de får lys på seg. Dette signalet føres videre av nerver, og resten av systemet fungerer som normalt.

De kunstige fotoreseptorene har blitt operert inn i blinde mus med degenererte fotoreseptorer, og forskerne rapporterer i tidsskriftet Nature communications at musene reagerte på lys igjen.

De kunstige fotoreseptorene skal erstatte stavene (rods) og tappene (cones). Dette er et menneskeøye, brukt som illustrasjon. (Bilde: OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site/CC BY 3.0)

Ikke fargesyn

Forskerne testet musenes syn på flere måter. De sjekket om pupillen trakk seg sammen før og etter operasjonen.

Selv om den ikke reagerte like mye som hos en frisk mus, var det en klar sammentrekning av pupillen. Forskerne så også at nevroner i synssenteret begynte å fyre etter at de kunstige fotoreseptorene var satt inn.

Forskningen er fortsatt på eksperimentstadiet, og foreløpig kan ikke systemet sende fargeinformasjon. 

Implantatet er foreløpig aktivt og stabilt i opp mot åtte uker, så det er ikke en permanent løsning enda.

Implantater som eksperimenteres med og brukes i dag hos mennesker fungerer annerledes. Briller med et kamera sender bilder til elektroder som overfører signalene til celler i øyet. Du kan lese mer om denne teknologien hos Technology Review.

Referanse:

Zhang mfl: Nanowire arrays restore vision in blind mice. Nature communcations, 2018. DOI: 10.1038/s41467-018-03212-0. Sammendrag

Powered by Labrador CMS