Engasjementet for vaksineskepsis har økt kraftig under koronaviruspandemien.
Engasjementet for vaksineskepsis har økt kraftig under koronaviruspandemien.

Anti-vaksine-innlegg på Twitter kan gjøre at færre vaksinerer seg

– Et vaksinasjonsprogram mot covid-19 må ha høy tillit i befolkningen for å ha effekt, sier forsker.

Vaksineskepsis er en alvorlig trussel mot folkehelsen over hele verden.

Sosiale medier spiller en viktig rolle i å spre villedende informasjon og antivaksine-propaganda.

Når vaksiner diskuteres på Facebook, er det konspirasjonsteorier som skaper desidert størst engasjement, viser en analyse Faktisk.no har gjort.

Engasjementet for vaksineskepsis har økt kraftig under koronaviruspandemien.

Faktisk.no har analysert 10 000 slike innlegg som ble spredt på Facebook det siste året, frem til 15. november 2020.

Konspirasjonsteoretiske innlegg om vaksiner skapte mer engasjement på Facebook enn helseminister Bent Høies vaksineinnlegg.

Særlig sprer nasjonalistiske og «anti-globalistiske» grupper antivaksine-innlegg i sosiale medier. Konspirasjonsteorier om vaksiner er preget av sterk mistillit til myndighetene, samt Microsoft-gründer Bill Gates.

Kan føre til at færre vil ta vaksine mot Covid 19

I en ny studie som er publisert i tidsskriftet BMJ Global Health, har forskere undersøkt om Twitter-meldinger om vaksine påvirker vaksinasjonsdekningen i en rekke land.

Studien tyder på at antivaksine-propaganda kan føre til at færre vil ta vaksinen, skriver Tidsskriftet den norske legeforening.

– Et vaksinasjonsprogram mot covid-19 må ha høy tillit i befolkningen for å ha effekt, påpeker Victor Chimhutu, førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen til tidsskriftet.

Økt risiko for fall i andel som tok vaksiner

I den nye studien tok forskere for seg Twitter-meldinger som handlet om vaksiner og mobiliserte til politisk handling over hele verden mellom 2018 og 2019.

I land hvor det var utbredt å bruke sosiale medier for å mobilisere politisk handling var det økt sannsynlighet for at befolkningen ikke oppfattet vaksiner som trygge. Jo mer fremmed feilinformasjon det var i sosiale medier, jo større var fallet.

– Denne studien er viktig og svært relevant med tanke på pandemien vi nå befinner oss i, sier Victor Chimhutu.

Få vaksinemotstandere i Norge

Men han mener vi har et fortrinn i Norge.

- Norge har høy vaksinasjonsdekning og lite vaksineskepsis, og befolkningen har stor tillit til myndigheter og helsevesen, sier han.

Det er ikke grunn til å tro at vaksinemotstandere utgjør en stor andel av den norske befolkningen. I juni svarte 89 prosent av deltakerne i en undersøkelse Kantar hadde gjort for Norges forskningsråd at de mente at vaksiner generelt er trygge.

Chimhutu mener derfor at vi har gode forutsetningene for å få gjennomført vaksinering mot koronavirus. Men også i Norge finnes antivaksinegrupper.

Chimhutu mener for øvrig studien har en svakhet ved at forskerne bare brukte data fra Twitter.

–Facebook brukes mer enn Twitter, særlig i lavere sosioøkonomiske sjikt, sier Chimhutu.

Referanse:

S. L. Wilson og C. Wiysonge. Social media and vaccine hesitancy. Sammendrag. BMJ Global Health 2020; 5: e004206.

Powered by Labrador CMS