Brittany Duff (bildet) og Sela Sar fant ut at videoreklame var like effektiv når forsøkspersonene konsentrerte seg om noe annet, i alle fall hvis de var typiske multitaskere, folk som tar inn mange inntrykk på en gang. De fant også ut at multitasking virker best når du er i godt humør. (Foto: L. Brian Stauffer, University of Illinois)

Reklamen du ikke ser, men blir påvirket av

Er du flink til å gjøre mange ting på en gang? Da tar du inn reklame uten å merke det.

Reklamer blinker og lyser på skjermen, men de fleste skroller videre uten å ense dem. Tror de. Nå har nemlig amerikanske forskere funnet ut at de gjør et inntrykk likevel. I alle fall på noen av oss.

Forskerne delte forsøkspersonene inn i analytiske og holistiske personligheter. De analytiske konsentrerte seg om en oppgave om gangen, og mistet lett konsentrasjonen hvis de skulle spre oppmerksomheten flere steder.

De holistiske var derimot flinke til å ta inn alle inntrykk på en gang. Slike mennesker liker typisk å høre musikk mens de jobber. På engelsk kalles det å multitaske. Og nettopp multitaskerne lot seg påvirke av reklamene de trodde gikk dem hus forbi. 

Husket like godt med flere oppgaver

Til sammen 142 forsøkspersoner fikk først i oppgave å bare se på reklamer. Da klarte de analytiske best å huske dem.

Men så skulle de se reklamer samtidig som de gjorde en annen oppgave. Da klarte de analytiske å huske reklamene bare halvparten så bra.

De holistiske multitaskerne klarte derimot å huske reklamene akkurat like lett som før. Selv en tredje oppgave gjorde ingen forskjell, ifølge en nyhetsmelding fra University of Illinois, der forskerne arbeider.

En annen amerikansk studie fra 2010 bekrefter delvis funnene: Vi oppfatter også TV-reklame selv om vi tar opp programmene og spoler raskt forbi dem.

Forsøkene viste også at humøret påvirket forsøkspersonene. Jo bedre humør de var i, desto mer holistiske og flinke til å multitaske ble de, og dermed altså lettere påvirkelige for reklamen.

Reklamen bør tilpasses

Det har vært forsket alt for lite på hvordan folk oppfatter mange reklamer på en gang, mener forskerne.

- Vi ser opptil tusener av annonser hver dag, og få av dem får vår fulle og hele oppmerksomhet, sier en av forskerne, Brittany Duff, i nyhetsmeldingen.

Dette er spesielt viktig når medievanene endrer seg, og vi skummer over mer innhold på kortere tid, mener hun.

- Annonsører bør spørre seg: Hva er forskjellig hvis oppmerksomheten ikke er rettet fullt og helt og direkte mot annonsen? Hva om annonsen da ikke virker på samme måte? sier Duff i nyhetsmeldingen.

Referanser:

Nyhetsmelding fra University of Illinois

Brittany R.-L. Duffa & Sela Sara: Seeing the Big Picture: Multitasking and Perceptual Processing Influences on Ad Recognition, Journal of Advertising, 20. november 2014, sammendrag, DOI: 10.1080/00913367.2014.967426

Powered by Labrador CMS