Kalsium og D-vitamin forlenger livet

Ny dansk forskning viser at en kombinasjon av kalsium og vitamin D senker dødeligheten. Det er gode nyheter for de som frykter bivirkninger.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I de siste årene har D-vitamin blitt kjent som et supervitamin. Men forskningen gir ikke noe klart bilde. (Foto: Colourbox)
I de siste årene har D-vitamin blitt kjent som et supervitamin. Men forskningen gir ikke noe klart bilde. (Foto: Colourbox)

Kombinasjonen av kalsium og vitamin D har vært mistenkt for å være synderen bak en rekke helseproblemer, som hjerte/kar-sykdommer, blodpropp og nyrestein.

På den andre siden styrker det skjelettet. Så hva skal vi egentlig tro?

Leif Mosekilde, som er professor i medisinsk endokrinologi ved Aarhus universitet, er en av forfatterne bak en ny studie.

Den konkluderer med at sannsynligheten for å dø innenfor tre år faller med om lag ni prosent hvis man tar et tilskudd av D-vitamin og kalsium.

– Studien er veldig grundig og omfattende, så for første gang kan vi si at et slikt tilskudd gir lavere dødelighet, sier Mosekilde.

– Tidligere studier har vist at det kan være bivirkninger, særlig hos dem som allerede har et høyt inntak av kalsium. Likevel faller dødeligheten.

Sterke undersøkelser

Det er flere årsaker til at konklusjonen er troverdig:

Studien sammenfatter resultatene fra studier fra hele verden.

Nesten alle har brukt placebometoden, altså med kontrollgrupper der verken pasient eller lege vet hvem som faktisk får tilskuddet.

Det er tatt høyde for kjønn, alder, tidligere beinbrudd, hormonbehandling og så videre – fordi det kan påvirke dødeligheten av andre årsaker.

Mye usikkerhet

Ifølge ny dansk forskning er kombinasjonen av vitamin D og kalsium bra for skjelettet – og senker dødeligheten. (Foto: Colourbox)
Ifølge ny dansk forskning er kombinasjonen av vitamin D og kalsium bra for skjelettet – og senker dødeligheten. (Foto: Colourbox)

Vitamin D har de siste årene fått mye oppmerksomhet fordi det ser ut til å beskytte mot alt fra kreft til beinskjørhet og psykiske sykdommer.

Men ifølge Leif Mosekilde er det for tidlig å si om det er kalsium, D-vitamin eller kombinasjonen som er årsaken til den lavere dødeligheten:

– Noen pasienter fikk bare vitamin D, men det ga ingen effekt. Dette var imidlertid bare en mindre gruppe, så det kan skyldes statistisk usikkerhet, sier Mosekilde.

Individuelle forhold

En annen forsker på området er Christian Gluud. Han er overlege ved Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventionsforskning på Rigshospitalet i København:

– Det er en stor styrke ved denne studien at de kan ta høyde for individuelle forhold som kjønn, sier Gluud. Men han poengterer også at statistisk usikkerhet gjør at man ikke kan trekke bastante konklusjoner.

– I en lignende studie fra 2010 fant vi at vitamin D, både med og uten kalsium, senker dødeligheten med om lag fire prosent. Det er vanskelig å si hva forskjellen skyldes. Vi baserte analysen på flere kliniske forsøk, men jeg vet ikke om det er det som gjør forskjellen, sier Gluud.

Likevel synes det nå klart at kombinasjonen av kalsium og D-vitamin senker dødeligheten. Om det sier mest om D-vitamin, kalsium eller om kombinasjonen av de to, er fremdeles usikkert.

En annen forsker – danske Darshana Durup – har faktisk vist at personer som har et høyt nivå av vitamin D i blodet, har økt dødelighet.

Vær forsiktig med fortolkningene

Ifølge Leif Mosekilde trenger vi flere studier: – Debatten om vitamin D er forvirrende fordi ulike studier har helt motstridende resultater. Men ingen av studiene kan peke på noen årsak.

– Eller annerledes uttrykt: Selv om man i en periode finner en sammenheng mellom antallet TV-apparater og antall fødsler, er det neppe noen årsakssammenheng der. Det er snarere en helt annen faktor – kanskje den økonomiske krisen – som påvirker begge deler. Så lenge vi ikke kjenner årsakssammenhengen, må vi være svært forsiktige med å fortolke resultatene, sier han.

Studier med forskjellige tilnærminger

Christian Gluud er enig i at det er stor forskjell på studiene til Darshana Durup og Leif Mosekilde:

– Darshana Durup studerte innholdet av vitamin D innholdet i blodet, mens Leif Mosekilde tok for seg intervensjonsstudier, der man aktivt går inn og gir vitamin D, sier Gluud.

Mosekilde poengterer at det fortsatt ikke finnes vitamin D-studier som er like grundige og sikre som hans egen undersøkelse av kombinasjonen av kalsium og vitamin-D. Men de er på vei – fra USA og England – i beste fall innenfor fem års tid.

Referanser:

Mosekilde, Leif m.fl: Vitamin D with Calcium Reduces Mortality: Patient Level Pooled Analysis of 70,528 Patients from Eight Major Vitamin D Trials; doi: 10.1210/jc.2011-3328

Durup, Darshana m.fl: A Reverse J-Shaped Association of All-Cause Mortality with Serum 25-Hydroxyvitamin D in General Practice, the CopD Study;doi: 10.1210/jc.2012-1176

Gluud, Christian et al: Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults;DOI: 10.1002/14651858.CD007470.pub2

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS