Peptider fra melk gjør at vi sovner raskere, og sover bedre når vi først har sovnet.
Peptider fra melk gjør at vi sovner raskere, og sover bedre når vi først har sovnet.

Kan varm melk faktisk gjøre deg søvnig?

Forskere har funnet stoffer i melk som kan gjøre at du sover bedre.

Mange har opplevd at de ikke får sove om kvelden. Kanskje har man fått beskjed om å drikke et glass med varm melk før man legger seg. Nå har forskere funnet ut akkurat hvorfor varm melk gjør oss søvnig.

Ifølge Folkehelseinstituttet har rundt 15 prosent av voksne mennesker i Norge insomni. Insomni er den vanligste søvnforstyrrelsen i Norge, og handler om at man har problemer med å sovne om kvelden, våkner ofte i løpet av natten, og våkner tidligere enn man ønsker om morgenen.

I Norge kan man få medisiner som behandling ved insomni. Mange av disse sovemedisinene har godt dokumentert korttidseffekt, men de løser ikke selve problemet for hvorfor man ikke får sove. I tillegg kommer medisiner med mulige bivirkninger.

Målet med den nye studien, publisert i American Chemical Society, var å identifisere spesifikke peptider fra melk som gjør oss mer søvnig. Slik kan det kanskje lages nye, naturlige sovemedisiner i fremtiden.

Forsket på mus

En gruppe peptider fra melk har i tidligere forskning blitt vist å ha en positiv effekt på søvn. Peptider er korte kjeder av aminosyrer, som er byggematerialet i cellene våre.

Det er særlig ett bestemt peptid som har fått mye oppmerksomhet av forskere, fordi det har vist seg å kunne påvirke søvnen.

Forskerne i den nye studien ville prøve å identifisere andre spesifikke peptider fra denne gruppen, for å se om noen av dem også kan påvirke søvn. Forskningen ble gjort på mus i et laboratorium.

Ville finne spesifikke peptider

Forskerne testet først effekten av det spesifikke peptidet på søvnen til musene. Så testet de effekten av hele gruppen av peptider på musene. Da så de at gruppen som fikk i seg hele peptid-gruppa sov bedre enn de som fikk det spesifikke peptidet alene. Det antyder at det er andre peptider i denne gruppen som også påvirker søvnen, ifølge forskerne. Neste steg var da å finne ut akkurat hvilke peptider det var som gjorde at musene sov bedre.

Beroligende stoffer i hjernen

De fleste sovemedisiner fungerer ved at de aktiverer GABA-reseptoren i hjernen. GABA er et dempende stoff, som virker beroligende når det slippes ut. Slik gjør GABA at du sovner raskere, og sover lengre når du først har sovnet.

Peptidene som forskerne har sett på, fungerer også på denne måten. De binder seg til GABA-reseptoren i hjernen, og slik hjelper de oss å sovne om kvelden.

Forskerne fant ut at det var spesielt to peptider som festet seg til GABA-reseptoren i musehjernene de undersøkte. Neste steg var å teste hvert enkelt peptid på musene.

Det ene peptidet økte antall mus som sovnet raskt med rundt 25 prosent. I tillegg sov musene mye lengre. Det andre peptidet forskerne identifiserte hadde også stor positiv effekt på søvnen til musene, men virket ikke like kraftig som det første.

Forskerne bak studien skriver at de ønsker å utforske gruppen med peptider fra melk mer, i håp om å finne andre spesifikke peptider som påvirker søvn.

Skeptisk til melk sin påvirkning på søvn

Ståle Pallesen er professor ved Universitetet i Bergen og forsker på blant annet søvn og søvnforstyrrelser. Han er noe skeptisk til den nye studien.

– Jeg er noe skeptisk til at melk alene kan sees på som et søvnfremmende næringsmiddel av betydning, sier han.

– Det er interessant med funn av slike søvnfremmende stoffer i ulike næringsmidler, men om nivåene er tilstrekkelig høye i vanlige mengder melk til at disse stoffene har en reell praktisk betydning, sier det ikke noe om, sier Pallesen.

Referanse:

Qian, J. m.fl, Identification and Screening of Potential Bioactive Peptides with Sleep-Enhancing Effects in Bovine Milk Casein Hydrolysate, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 20. september 2021

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS