Matvareprisen er det som trekker prisveksten mest opp. Prisene på matvarer alene er 13,2 prosent høyere sammenlignet med mai i fjor.

Høyeste vekst i matpriser siden 80-tallet

Prisene i mai var 6,7 prosent høyere enn i mai i fjor. – Prisveksten har stabilisert seg på et høyt nivå, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sluppet tall som viser hvordan prisveksten har vært de siste tolv månedene.

Prisene på mat, husleie og flyreiser er det som trekker prisveksten mest opp. I tillegg er veksten fortsatt sterk på importerte varer, noe den svake krona trolig bidrar til.

– Prisveksten fortsetter å holde seg oppe, og vi ser at den har stabilisert seg på et høyt nivå, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Tolvmånedersendringen i mai er 0,3 prosentpoeng høyere enn det som ble målt i april.

Rekordhøy kjerneinflasjon

Kjerneinflasjonen i samme periode, som er prisvekst justert for avgiftsendringer og uten energivarer, endte på rekordhøye 6,7 prosent, altså på samme nivå som den generelle prisveksten. Dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn tolvmånedersveksten som ble målt i april.

– Det er nok en gang det høyeste SSB har målt siden beregningene startet i 2001, forklarer Kristiansen.

På forhånd var det ventet en tolvmånedersvekst på 6,3 prosent.

– Dette var nok en kjempebom fra Norges Bank. Tallene i dag understreker at inflasjonsdynamikken er langt sterkere enn antatt, sier Nordeas sjeføkonom, Kjetil Olsen, til Dagens Næringsliv.

Matvareprisene øker kraftig

Det som bidro mest til prisveksten fra april til mai, er matvareprisene, som økte med 2,4 prosent. Det er ikke vanlig at matprisene stiger så mye på denne tiden av året.

– Kanskje kommer den litt uvanlige veksten på matvarer de siste månedene av at prisøkningene heller har blitt spredt ut i tid gjennom våren, sier Kristiansen i SSB.

Prisene på matvarer er 13,2 prosent høyere sammenlignet med mai i fjor. Det er den høyeste tolvmånedersendringen som er målt for matvarer siden tidlig på 80-tallet. 

– Matvareprisene fortsetter å stige etter at priskrigen mellom butikkjedene endte i april. Transporttjenester og husleie bidro også til prisstigningen. Dette er overraskende, gitt at strømprisene stupte i mai, mens SSBs tall bare viser et fall på rundt 2 prosent, sier Dane Cekov og Kjetil Olsen i en pressemelding fra Nordea.

Dyrt å bo, dyrt å fly

Husleiene har økt mer og mer det siste året. I mai i år betalte folk 3,9 prosent mer i husleie enn ett år tidligere. Dermed begynner det å tegne seg en tolvmånedersvekst som man må mange år tilbake for å finne igjen. 

– Det er vanlig at husleiekontraktene justeres etter veksten i konsumprisindeksen. Så når prisveksten er høy over tid, vil dette etter hvert gjenspeiles i økte husleier, sier Espen Kristiansen. 

Også de økende prisene på flyreiser bidrar til den høye prisveksten i mai. For passasjertransport med fly økte prisene 12,4 prosent fra april til mai i år. Særlig var det prisen på innenlandsflygninger som trakk prisveksten opp. Prisene på passasjertransport med fly har steget med 51,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. 

– Høy etterspørsel er nok en av hovedforklaringene til høye priser på flyreiser i mai. Med mange helligdager og langhelger var det mange som benyttet muligheten til å reise. Flere flyselskaper meldte om sterk etterspørsel etter flybilletter i mai, sier Espen Kristiansen. 

Billigere bensin og diesel

De siste månedene har prisene på energi begynt å flate ut. Gjennom fjoråret var det prisene på drivstoff og strøm som trakk prisveksten mest opp, men dette har nå snudd. 

Prisene på bensin og diesel var i mai henholdsvis 3,7 og 12,7 prosent lavere enn de var på samme tid i fjor. 

– Dette kan sees i sammenheng med at oljeprisen, målt i norske kroner, i det samme tidsrommet har falt med 23 prosent. Dette påvirker prisene på bensin og diesel. Samtidig sammenligner vi nå med en tid på fjoråret da prisene hadde nådd et høyt nivå, noe som gjør at veksten målt ved tolvmånedersendringen avtar, forklarer Espen Kristiansen.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS