Forskning på blåbær foregår ved Sognefjorden. Her er forskerne Stein Moe fra NMBU og Rafael Benevenuto, Knut Rydgren og Mark Gillespie fra Høgskulen på Vestlandet ute i felt. De undersøker de små drivhusene som skal vise hva som skjer med bæra i et varmere klima.
Forskning på blåbær foregår ved Sognefjorden. Her er forskerne Stein Moe fra NMBU og Rafael Benevenuto, Knut Rydgren og Mark Gillespie fra Høgskulen på Vestlandet ute i felt. De undersøker de små drivhusene som skal vise hva som skjer med bæra i et varmere klima.

Kan vi plukke blåbær i lavlandet i framtida?

Blåbæra blir overvåket, år for år. Forskere i flere land ser hvordan et varmere klima påvirker bæra.

Også norske forskere er spent på hvordan endringer i klimaet vil påvirke blåbærsesongene i årene framover. 

I flere år har økologer overvåket et lite område langs Sognefjorden, i nærheten av Kaupanger. Der studerer de detaljert hvordan blåbær og tyttebær vokser.

Forskerne gjør blant annet eksperimenter der de varmer opp enkelte områder med små drivhus. Disse sammenlikner de med naturlige områder som ikke blir varmet opp.

– Vi teller blomster, bær og humler, forteller forsker Stein Joar Hegland. Han er økolog ved Høgskulen på Vestlandet.

Kan bli for varmt

Forskerne undersøker områder på forskjellige høyder. Drivhusene er plassert 100, 500 og 900 meter over havet. 

Dette gjør de for å kunne studere hvordan oppvarmingen i ulike områder påvirker pollinering og antall bær. 

– Foreløpig har vi ikke samlet nok data til at det er mulig å konkludere. Men vi vet fra forskning og erfaring at klima har veldig stor innvirkning på bærproduksjonen, sier Hegland. 

Mer tørke truer bæra

Dette viser blant annet en studie fra Maine i USA. 

Der har forskerne analysert data som går 40 år tilbake i tid. 

De ser at temperaturøkningen har gjort områder hvor den ville blåbæra vokser, mye tørrere. Mindre vann gir færre bær, mener forskerne som er intervjuet i New York Post.

Maine er hjemsted for de eneste kommersielle produsentene av ville blåbær i USA.

Trenger lange tidsserier

Også foreløpige resultater fra Sognefjorden tyder på at et varmere klima påvirker veksten negativt for blåbærplantene. 

– Dette er jo en art som er tilpasset våre nordlige økosystem. Med et varmere klima kan det bli for varmt for blåbæra i lavereliggende strøk. 

Ut fra forsøkene ser det ut til at tyttebæra blir mindre påvirket av klimaendringer enn blåbæra, uansett i hvilken høyde den vokser, forteller Hegland.

I fjellet vil oppvarmingen ha en helt annen effekt på blåbæra enn i lavlandet, mener forskerne.
I fjellet vil oppvarmingen ha en helt annen effekt på blåbæra enn i lavlandet, mener forskerne.

– I fjellet har oppvarmingen en annen effekt. Der kan oppvarmingen være mer positiv for blåbærplanten. Men der er det uansett mye mer variabelt klima, så bærproduksjonen vil naturlig variere mye fra år til år.

Økologen er spent på hvordan blåbæra vil klare seg i lavlandet på det sentrale Østlandet når klimaet blir varmere. Foreløpig vil han altså ikke slå noe fast. 

– Dette er langsiktig forskning som trenger lange tidsserier for å kunne konkludere sikkert, påpeker han. 

Blåbæra blir ikke borte

En ting som uansett er sikkert, er at vi alltid vil finne blåbær i Norge, sier Hegland.

Blåbæra vokser stort sett overalt. All denne variasjonen i naturen som vi har her i landet, vil gjøre at det alltid vil være mulig å dra et sted for å få tak i denne næringsrike bæra, men han. 

– Når journalister ringer meg og spør hvordan bærsesongen blir, så kan jeg bare svare at det avhenger av hvor de befinner seg. Det er umulig å svare for hele landet. Det som er fint med Norge, er at du alltid vil finne et sted med blåbær. 

Men det vil variere mye fra år til år hvor mye bær det blir. 

Blåbæras sexliv

Noen blåbærår er mye bedre enn andre. Og enkelte er helt katastrofale, ifølge forskeren. 

Alt dette henger sammen med blåbærplantens sexliv.

Det som skjer under blomstringen, er aller viktigst. Da er det to faktorer som betyr noe, forteller Hegland. 

Åkerhumla er viktig for å spre blomsterstøv fra blomst til blomst.
Åkerhumla er viktig for å spre blomsterstøv fra blomst til blomst.

Den første er hvor varmt det er. Det kan gi en direkte effekt på hvor mange blomster som utvikler seg. 

Det andre er forholdene under pollineringen. 

– Det er stort sett humledronninga som står for pollineringen. Hun flyr fra blomst til blomst og drar med seg blomsterstøv.  

Selv om humledronninga kan fly i kaldt vær, så vil hun fly kortere og mindre under en kald vår. Det kan påvirke hvor mange blomster som blir pollinert.

Variert sesong i år

I år har det vært kjølig i april og mai mange steder i Norge. Dette er de to viktigste månedene for blåbærplantenes blomstring. 

Men selv om det var kaldt, var det ikke så mange frostnetter. Det er de som får katastrofale følger. En varm april med tidlig blomstring og etterfølgende frost, er det verste som kan skje blåbærelskere. Det tar livet av blomsten. 

– I år håper jeg ikke det skjedde så mange steder i landet. Mange steder var det nok kaldt, men kanskje ikke så mange frostnetter.

Heglands inntrykk er likevel at det er litt ujevnt med bær i år. Noen steder kan det være ganske mye, og andre steder er det ingenting.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS