Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges Geotekniske Institutt - les mer.

Illustrasjon av ulike romfartøy på en planet.
Retur av prøver fra Mars vil gi nødvendig kunnskap for blant annet vellykkede oppdrag med roboter.

Slik skal norske forskere bidra til at Mars-prøver kommer trygt til jorden

Oppdraget er omtalt som den potensielt mest intrikate robotiske romkampanjen til dags dato.

I et bredt samarbeid startet romfartsorganisasjonene NASA og European Space Agency (ESA) den ambisiøse Mars Sample Return-kampanjen. 

Det er allerede samlet inn 23 av de planlagte 38 prøvene fra Jezero-krateret, bestående av 4 prosent atmosfæriske prøver, 87 prosent bergkjerner og 9 prosent sedimentære og magmatiske prøver av løsmasse fra Mars-overflaten.

Hva er Mars sample return-kampanjen?

Mars sample return-kampanjen er et romoppdrag med mål om å samle steiner og støv fra planeten Mars og senere bringe dem hjem til jorden for analysering. Det vil bli de første prøvene fra et annet himmellegeme utenom månen. Oppdraget er planlagt for perioden 2026–2031.

Kilde: Wikipedia

Utfordrende og komplekst oppdrag

Forskere ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) skal finne løsninger på den kritiske utfordringen med å returnere disse prøvene trygt tilbake til jorden. Dette arbeidet gjør de sammen med to andre norske forskningsenheter.

Det er viktig å bevare prøvenes integritet for at denne satsingen skal bli en suksess. Oppdraget er omtalt som den potensielt mest intrikate robotiske romkampanjen til dags dato.

Et nytt prosjekt er nå i gang. Det er ledet av NGI i samarbeid med Universitetet i Oslo. 

Prosjektleder Luke Griffiths forteller at de skal gjennomføre omfattende tester i NGIs berg- og løsmassedlaboratorium. Testene følger et fast planlagt program.

I prosjektet skal forskerne prøve å fullt ut definere materialegenskapene for å hjelpe til med å etablere teknikker for transport og håndtering av utenomjordiske prøver. Det skal de gjøre ved å bruke materialer vi har her på jorden som tilsvarer magmatiske og sedimentære bergarter og jordprøver fra Mars.

Potensielle steder for prøvetaking inkluderer så forskjellige områder som Island, Skottland og nordvest i USA.

Data vil bli tilgjengelig

I tillegg til praktisk forskning er NGI engasjert til å lage en åpen kildekodedatabase. Den skal dokumentere testene som er utført. 

Denne databasen vil være en viktig kilde for det vitenskapelige miljøet. Den vil også lette utviklingen av metoder for håndtering av prøver fra Mars.

– Prøvene og databasen vil være en viktig læringsbase for håndtering av Mars-prøver, sier Griffiths.

Nøkkel for forståelsen av Mars og utover

Betydningen av undersøkelser av Mars-prøver kan ikke overvurderes. Det er forventet at retur av prøver fra Mars vil gi nødvendig kunnskap for vellykkede oppdrag med roboter. 

– Gjennom detaljerte analyser utført i de fremste laboratorier over hele verden kan vi dechiffrere den tidsmessige og kjemiske evolusjonshistorien til Mars og dens potensial til å huse tidligere liv, sier Griffiths.

Mars Sample Return-kampanjen representerer en synergi av forskningsinstitusjoner på toppnivå globalt. Det krever flere turer for prøveinnsamling, lagring og retur.  

- NGI er ekstremt stolte over å bidra til ESA og NASA og det globale vitenskapelige samfunnet sitt mål om å bringe disse Mars-prøvene trygt tilbake til jorden, sier forsker Dylan Mikesell ved NGI.

Om prosjektet

Prosjektet foregår innenfor Mars Sample Return (MSR)-programmet, finansiert av European Space Agency. Synspunktene som er uttrykt her kan på ingen måte tas for å gjenspeile den offisielle oppfatningen til European Space Agency.

Powered by Labrador CMS