Avkler myter om kultursponsing

Fire av ti norske bedrifter har sponset kultur det siste året. Men kultursponsing er ikke bare et storbyfenomen eller forbeholdt storbedriftene, fastslår BI-forsker Anne-Britt Gran.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Erik Berg/Den norske opera)

Det er bedriftene i Nordland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag som pleier det mest utstrakte samarbeidet med kulturlivet.

I Nordland har nesten seks av ti bedrifter (58 prosent) sponset en eller flere kulturtiltak i løpet av de siste 12 månedene.

Også i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag har mer enn halvparten av bedriftene sponset kultur gjennom det siste året.

Nordland på topp

Til sammenligning oppgir kun én av fire Oslo-baserte bedrifter (25 prosent) at de har sponset kultur i løpet av de siste tolv månedene.

Det gir Oslo nest siste plass på fylkeslisten over kulturengasjerte bedrifter, kun foran Akershus der 23 prosent av bedriftene har sponset og/eller samarbeidet med kulturlivet det siste året.

- Det er en utbredt oppfatning at det er mest sponsing i Oslo-området. Det stemmer ikke, konstaterer førsteamanuensis Anne-Britt Gran ved Handelshøyskolen BI.

For landet under ett oppgir fire av ti bedrifter (39 prosent) at de har samarbeidet med kulturlivet om sponsing i løpet av det siste året.

Ikke bare de store

BI-forsker Anne-Britt Gran studerer kultursponsing og samarbeid mellom bedrifter og kulturlivet.

Det er også en utbredt oppfatning at kultursponsing stort sett er forbeholdt de alle største bedriftene.

- Det er faktisk noen flere av de små- og mellomstore bedriftene (SMB) enn storbedriftene som sponser og samarbeider med kulturlivet, fremholder Anne Britt-Gran.

Fire av ti bedrifter (40,5 prosent) med mer enn 100 ansatte, har sponset kultur gjennom det siste året.

Til sammenligning har 42,3 prosent av bedriftene med mellom 20 og 99 ansatte (SMB-selskaper), sponset kultur det siste året.

Blant de aller minste bedriftene, med fire eller færre ansatte, er kulturengasjementet minst. Her oppgir en snau tredjedel (31,3 prosent) at de har sponset kultur det siste året.

Nedgang i konjunkturfølsomme bransjer

BI-forsker Anne-Britt Gran understreker at undersøkelsen ble gjennomført før den internasjonale finanskrisen for alvor begynte å prege nyhetsbildet.

Gran peker likevel på at studien viser en nedgang i kultursponsing i de konjunkturutsatte bransjene bygg- og anlegg og varehandel.

For disse bransjene oppgir nå en drøy tredjedel av bedriftene (35 og 34 prosent) at de har sponset kulturlivet det siste året.

For ett år siden oppgav mer enn fire av ti bedrifter i disse bransjene at de hadde sponset kultur gjennom det siste året.

Finanskrisen kan ramme kultursponsing

Undersøkelsen er gjennomført av analysefirmaet Perduco Kultur i september 2008 blant 2000 bedrifter fra hele landet.

Bedriftene som ikke hadde sponset kultur gjennom det siste året ble spurt om de hadde planer om å kultursponsing og/eller kultursamarbeid de neste 12 månedene.

I starten av datainnsamlingsperioden, før finanskrisen nådde avisspaltene, svarte 11,8 prosent av disse bedriftene (totalt 1160 spurte bedrifter) at de hadde planer om kultursponsing de neste 12 månedene.

Etter at Lehman Brothers gikk konkurs og finanskrisen for alvor satte sitt preg på mediabildet, er det langt færre som sier de planlegger kultursponsing neste år.

De to siste ukene av innsamlingsperioden (uke 38 og 39) svarer 6,7 prosent og 6,5 prosent av bedriftene som ikke sponset i fjor, at de planlegger kultursponsing neste år.

- Det vil bli tøffere for kulturlivet å få seg samarbeidspartnere i næringslivet. Kultursponsing er konjunkturavhengig. Men det er nå vi virkelig trenger bedrifter som viser samfunnsansvar, selv om det koster mer, mener Anne-Gran.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på foredraget ”Holdninger og myter om kultursponsing”, presentert av Anne-Britt Gran og Elizabeth C. Bjørn-Hansen på konferansen Kunst + Kapital 2008, som ble arrangert 11. november 2008 på Handelshøyskolen BI. Konferansen ble arrangert av Handelshøyskolen BI, Kunsthøgskolen i Oslo og Forum for kultur og næringsliv.

Powered by Labrador CMS