Eldre er mer utsatt for bedrageri enn yngre. Nå har canadiske forskere funnet ut hva som skiller dem som blir lurt, fra dem som gjennomskuer ulike former for forsøk på forbrukersvindel. (Foto: NTB/scanpix)

Eldre som blir svindlet, regner og husker dårligere enn andre

Eldre som ble ofre for svindel, har dårligere evner til å resonnere enn andre på samme alder. De er også mer uærlige enn andre eldre.

Slik ble studien utført

Forskerne intervjuet 151 deltakere mellom 60 og 90 år i staten Ontario i Canada. Ingen av dem var blitt diagnostisert med svekkede mentale evner eller nevrologiske sykdommer av legen sin.

De ble spurt om de var blitt utsatt for 15 typiske former for forbrukersvindel og markedsføringssvindel inkludert salg av vidundermidler for vekttap, gratis lånetilbud, lotterisvindel og nødhjelpsvindel.

Forskerne testet også deltakerne for deres kognitive evner, samt hvor de lå på skalaen for ærlighet og tillit til andre, gjennom to anerkjente metoder.

Ut fra hvor mange som innrømte at de hadde blitt rammet ulike former for forbrukersvindel, fant de at andelen som hadde gått på limpinnen var høyere blant dem som hadde svekkede kognitive evner, men likevel var i stand til å bo alene.

Kosttilskudd som skal gjøre deg myk som en 20-åring i leddene, slankekaffen som gjør at du raser ned i vekt eller gratis lån på dagen, er alle eksempler på produkter som er for gode til å være sanne.

Og mange går på limpinnen. Canadiske forskere har nå sammenlignet eldre som er blitt ofre for svindlere med andre på samme alder.

De eldre som hadde gått i baret og latt seg svindle, var ikke mer godtroende og tillitsfulle enn andre, de stolte heller ikke mer på andre mennesker generelt.

De var derimot noe mer uærlige selv, viser studien, som er publisert i tidsskriftet Frontiers in Psychology.

Dårligere evne til å resonnere

De som ble ofre, hadde mer svekkede kognitive evner enn andre på samme alder.  Det vil si at de tenkte, lærte og husket dårligere enn andre.

Gode kognitive evner betyr blant annet å være i stand til å regne enkle regnestykker i hodet, følge en samtale fra start til slutt og huske hendelser som skjedde den siste måneden.

De var også mindre påpasselige i hverdagen.

– Evnene til å klare  dagligdagse tankerekker og gjøremål godt, er de samme som gjør at man kan klare å gjennomskue og unngå svindel, forklarer Kang Lee ved Universitetet i Toronto. ‘

Sammen med doktorgradsstipendiat Rebecca Judges og to andre kolleger har han utført studien.

Eldre mellom 60 og 69 år er den gruppen som oftest blir utsatt for forbrukersvindel, ifølge the Canadian Anti-Fraud Centre.

Eldre er overrepresentert, bekrefter Forbrukerrådet

De som henvender seg til Forbrukerrådet i fortvilelse over hva de har havnet opp i, er eldre enn gjennomsnittsalderen, bekrefter juridisk rådgiver Thomas Iversen hos Forbrukerrådet. Typisk har de blitt oppringt av hyggelige, unge selgere som tilbyr dem et gratis prøvetilbud på et helsekostprodukt, men så kommer vidundermiddelet i posten - og inkassovarsler - hver måned. 

- Eldre over 55-60 år er overrepresentert blant dem som henvender seg fortvilet til oss om telefonsalg. Typisk har de fått en prøvepakke og oppdager så at de sitter fast i et abonnement, sier juridisk rådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. (Foto: privat)

– Spesielt er eldre over 55-60 år overrepresentert når det gjelder telefonsalg der de har akseptert å få en prøvepakke og så opplever at de sitter fast i et abonnement, sier Iversen til forskning.no.

For noen år siden herjet firmaet Uno Life, der selgerne lokket særlig eldre kunder med at de kunne bli med i trekningen om serviser eller sydentur hvis de kjøpte en prøvepakke. Forbrukerrådet fikk inn 1350 klager mot dette firmaet fra forbrukere som var blitt redde da de mottok inkassovarsel. Eldre var overrepresentert av dem som tok kontakt. 

– Mange gråt på telefonen, og var helt fortvilte, sier Iversen. Trolig ble langt flere enn dem som klaget rammet fordi mange føler det er tabubelagt å innrømme at de er blitt lurt, sier Iversen. 

Forbrukerrådet og Forbrukerombudet klarte å få satt en stopper for dette firmaet.

Mindre kjent med rettigheter

Thomas Iversen mener eldre som bor alene og er ensomme, er spesielt sårbare. Og de er lite kjent med rettighetene sine, og vet ikke at inkassovarsel kan bestrides.

– De blir lettere offer for dørselgere, telefonselgere og selgere på stands, fordi selgerne sjarmerer dem med prat. Mange eldre har kanskje også redusert evne til å analysere, og er ukjent med denne formen for markedsføring, og de har vanskelig for å si nei når de blir tilbudt en gratis, «uforpliktende» vare av karismatiske selgere, sier han. 

En annen årsak kan være at eldre fortsatt har fasttelefon, mener fagsjef for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen. 

– Det er mye lettere å avslutte samtalen på mobil der du ser hvem som ringer, enn på en fasttelefon, sier han. En annen årsak kan være at eldre i større grad enn yngre har vokst opp i en tid det var mer tillit, og man kunne stole på at folk holdt ord om man sa at et kjøp var uforpliktende, sier Jensen. 

Eldre i Norge mindre utsatt, ifølge Økokrim

Økokrim etterforsker visse typer bedragerisaker mot privatpersoner, men opplever at eldre i Norge er mindre utsatt enn i Canada og USA.

– Mitt inntrykk er at de eldre i Norge er mindre utsatt for svindel enn i disse landene, sier Anne Dybo, som nylig møtte kolleger i Europol hvor også USA og Canada deltar.

Andre typer bedrageri er også mer utbredt der enn her i Norge. Økokrim følger spesielt med på dating og aksjeinvesteringer.

– Ofrene i disse bedrageriene er gjerne nordmenn mellom 50-60, men vi ser at også eldre personer som er på internett også kan bli lurt, sier Dybo til forskning.no.

Økokrim anslår at privatpersoner blir bedratt for 205 millioner kroner årlig, bare i datingbedrageri i Norge. Det er bare hva Økokrim og bankene har fanget opp. Trolig er tallet mye høyere. 

I Canada og USA blir eldre personer kontaktet av folk som tilbyr dem for eksempel lykkeamuletter, som skal gi dem et bedre liv og mer penger. Det ser vi ikke i Norge i dag, men det var en del av dette for noen år siden, forteller Dybo. Et ganske stort problem i USA og Canada er også at eldre blir lurt inn i en form for veddemåls-bedrageri, hvor de setter penger på om en kurs skal gå opp eller ned. Vi har noe av dette i Norge også, men ikke mye, forklarer hun. 

I Canada og USA er det fortsatt ganske utbredt med «synske damer» som lover å spå fremtiden mot penger. Dette var det en del av også i Norge for noen år tilbake, men det er mindre av det nå, sier Dybo.

Bare i Canada anslås det at personer blir svindlet for 74 millioner canadiske dollar, og eldre mellom 60 og 69 er mest utsatt. I USA blir private loppet for så mye som 1,7 milliarder i ulike bedrageri.

Gi aldri fra deg personopplysninger, kontoopplysninger eller kredittkortopplysninger til personer og firmaer som henvender seg per telefon eller epost, oppfordrer Økokrim på sine nettsider.

Utdanning ingen beskyttelse

Inntekt, kjønn eller utdanningsnivå utgjorde derimot ingen særlig forskjell mellom hvem som ble lurt og ikke, viser den canadiske studien.

Høy utdanning beskytter altså ikke mot å bli fralurt penger når vi blir eldre.

Det var heller ingen forskjeller på om man kom fra bygd eller by i Ontario.  

Overraskende

Forskerne mener at funnene er i strid med den vanlige oppfatningen vi har av hvem som blir lokket i en økonomisk felle.

– Vi tenker ofte at sosiale faktorer som ensomhet og en tillitsfull atferd har skylden, sier forsker Kang Lee.

Men studien viser at evnen til å resonnere og forstå utgjør den største forskjellen mellom dem som ble ofre og de som klarte å gjennomskue og stå imot forsøk på svindel.

– Funnene våre kan spille en viktig rolle for å unngå at eldre mennesker blir ofre for svindel, sier Lixia Yang.

Hun mener at man kan jobbe forebyggende ved å identifisere de viktigste evnene som er nødvendig for å ta økonomiske beslutninger, og sørge for å hjelpe eldre som opplever svekkelser i disse evnene.

Referanse:

Rebecca A. Judges mf: The Role of Cognition, Personality, and Trust in Fraud Victimization in Older Adults. Sammendrag. 13. april 2017. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00588

Powered by Labrador CMS