Smaken av klippfisk

For første gang er det gjennomført en undersøkelse i Portugal der forbrukerne har bedømt ulike klippfiskvarianter før og etter tilberedning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"I Portugal selges mesteparten av klippfisken som hel fisk, som her i dette supermarkedet i Lisboa."

Hensikten var å finne ut om forbrukernes vurdering av produktets kvalitet samsvarer med det de opplever når det spises.

Portugiserne har lite kunnskap om hvordan klippfisken de kjøper faktisk smaker. Bakgrunnen for undersøkelsen er ønsket om å få kunnskap som kan gi norsk klippfisk konkurransefortrinn i et av våre viktigste klippfiskmarkeder.

Omfattende undersøkelse

Fiskeriforskning har utført undersøkelsen i Lisboa, der 120 forbrukere bedømte ti varianter av klippfisk. I tillegg til smakstesten fikk deltakerne se, lukte og kjenne på de ulike variantene, og rangere disse fra best til dårligst. Deltakerne besvarte også et spørreskjema og ble intervjuet om deres holdninger og meninger om klippfisk.

- Undersøkelsen viser tydelig at forbrukerne har lite kunnskap om kvaliteten og egenskapene på det produktet de kjøper. Dette til tross for at de i gjennomsnitt spiser klippfisk én gang per uke, sier seniorforsker Jens Østli, som har ledet prosjektet.

Bortsett fra én av variantene var det ikke samsvar mellom smaksbedømmelsen og rangeringen av fisken. Produkter som i den visuelle vurderingen kom høyt opp, ble rangert lavere i smakstesten, og motsatt.

Muligheter for produktutvikling

Undersøkelsen viser at det er forskjellige oppfatninger om hvilke egenskaper ved klippfisken som er viktige. En videre produktutvikling forutsetter imidlertid mer kunnskap om hva som er viktig, og hvordan forskjellig råstoff og ulike produksjonsmetoder påvirker smaken.

- Produktutvikling bør ta utgangspunkt i forbrukernes ønsker og behov slik at produsentene kan lage produkter som treffer konsumentene. Dette er spesielt viktig for Norge fordi det høye kostnadsnivået gjør det vanskelig å konkurrere på pris, sier Østli.

- Klippfisk har fortsatt en sterk posisjon i Portugal, men det er lite trolig at dette vil fortsette i mange år uten at en opparbeider seg kunnskap som gjør det mulig å utvikle ulike produkter som de forskjellige konsumentgruppene foretrekker.

Ved å utvikle produktene rundt andre egenskaper enn pris, slik som smak, tradisjon og historie, vil det også være grunnlag for å produsere sjømatprodukter i Norge i framtida.

Les mer…

Mer om undersøkelsen i Fiskeriforskning Informerer nr. 1, 2005 (pdf)

Powered by Labrador CMS