Professorer med forretningsteft

I Trondheim har fire professorer ved NTNU gått sammen for å kommersialisere sin kunnskap i bedriften Maritime Cybernetics AS. Målet er å skape en bedrift med 100-300 ansatte og kontorer i Kina, Singapore, Korea, USA og Europa.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsbasert innovasjon, er et stikkord i norsk innovasjonsdebatt. Marine Cybernetics AS er det nærmeste man kan komme et stjerneeksempel på en kommersiell knoppskyting fra et universitetsmiljø.

Bedriften er etablert av fire professorer og i bunnen ligger mange årsverk forskning og erfaringer fra samarbeid med industrien.

Marine Cybernetics AS

 

Marine Cybernetics AS er en etablering fra fagmiljøene ved teknisk kybernetikk og marin teknikk ved NTNU.

Selskapets forretningsidé er å selge et avansert, integrert simuleringssystem (CyberSea Simulator) som bidrar til å sette nye standarder innenfor testing av marine operasjoner. Kundene vil være klasseselskaper, verft, systemindustrien og oljeselskapene..

Bedriften er lokalisert på Innovasjonssenter Gløshaugen, som er den første inkubator on campus for næringsutvikling i Norge. Senteret skal stimulere til kunnskapsbasert nyskaping med utgangspunkt i utdannings-og forskningsmiljøet i Trondheim.

 

 
 

- Det er et stort og udekket internasjonalt marked for teknologien og tjenestene våre, mener den ene av professorgründerne, Olav Egeland. Han forteller at Statoil, Det Norske Veritas og Hydro allerede har meldt interesse for produktene.

Økt sikkerhet og fortjeneste

Om bord i skip og oljeplattformer er det en rekke komplekse og sårbare datasystemer. Dersom det oppstår feil her, kan det få katastrofale følger - både i forhold til menneskelig sikkerhet økonomi og miljø.

Forretningsideen til Marine Cybernetics AS er kort fortalt å utvikle ny og unik teknologi og utføre testing og verifisering av slike styringssystemer om bord i skip og plattformer.

- Utfordringene kommer ikke bare fra myndighetene - også studenten er på hugget. De vil ikke bare skrive gode hovedoppgaver, men ofte også starte bedrifter. Gründer-ånden blomstrer, og gründere må vi ta vare på, mener Egeland.

- Vi har ingen standardoppskrift, men vi har i alle fall startet en bedrift vi har sterk tro på, sier han.

- Vi har hatt full ryggdekning fra NTNU-ledelsen, og også fått plass i universitetets innovasjonssenter.

Viktige nettverk

Etableringen er på mange måter en frukt av et stort fireårig prosjekt om marin kybernetikk, som har blitt finansiert av Forskningsrådet som et strategisk universitetsprogram.

- Gjennom denne satsingen fikk vi spisset kunnskapen vår og utviklet et enda tettere samarbeid med næringslivet, sier Egeland.

Etter fullført doktorgrad var en av de andre gründerne, professor Asgeir J. Sørensen, en periode ansatt i ABB Norge. Han mener denne industrierfaringen var uhyre viktig for etableringen av Marine Cybernetics AS.

- Selv om man har gode ideer, er problemet i en gründerfase ofte å formulere selve forretningsideen. Her var erfaringene fra ABB til stor hjelp.

- I ABB hadde jeg vært med på den prosessen som omsetter kunnskap og kompetanse til produkter og løsninger for brukerne. Dette gjorde meg overbevist om at vår kompetanse var “liv laga” sett i forhold til markedet, sier Sørensen.

- Det er ikke dermed sagt at man alltid må ha konkret yrkeserfaring fra næringslivet for å kunne starte en bedrift. Jeg tror det går fint an å utvikle ideer man har klekket ut innenfor forskningsverdenen. Men det er helt avgjørende å ha et nettverk hvor industrien er med.

Sammen med gründerprofessorene Tor Inge Fossen og Tor Arne Johansen har de nå fått innvilget nyskapningspermisjon for å vie seg hundre prosent til bedriften.

Les mer…

Nettsidene til Maritime Cybernetics AS

Innovasjonssenter Gløshaugen

Powered by Labrador CMS