I bresjen for en hel bransje

- Vi knytter store forventninger til deltakelse i EUs forskningsprogrammer, sier Knut Aune i bransjeorganisasjonen Abelia.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Gjennom forskningsprosjekter ønsker vi å sørge for at medlemsbedriftene ligger i forkant når det gjelder de miljøutfordringene elektronikkbransjen står foran de nærmeste årene, sier Aune.

En av elektronikkbransjens utfordringer er at den er nødt til å fjerne tungmetaller fra produktene. Abelia og en prosjektgruppe på cirka 30 organisasjoner, forskningsinstitutter og bedrifter har levert prosjektsøknad om denne problemstillingen under den ordningen som kalles Collective Research - en ordning for bransjeorganisasjoner under EUs sjette rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

Felles søknad

- For noen år siden leverte vi en tilsvarende søknad til EU-kommisjonen, parallelt med det anerkjente forskningsinstituttet Fraunhofer i Tyskland. Kommisjonen syntes begge disse søknadene var så interessante at den ba om at det ble laget en felles søknad, sier Aune.

- Dette viser viktigheten av å vite hva som foregår ute i markedet. Det viktigste ved et EU-prosjekt er faktisk ikke å få penger fra Brüssel, men etablering av nettverk, kunnskapsoverføring og nye markedsmuligheter.

Fordeling av ansvar

Den forrige søknaden var langt mer fragmentert enn den som ligger inne nå, forteller Aune. Alle skulle være med på alt. Dette påpekte Kommisjonen i sin tilbakemelding. De foreslo også en opprusting av administrasjonsdelen.

- Som koordinator var dette det første jeg gikk løs på. I stedet for at alle skal være med på alt, har vi nå lagt opp til at man skal bidra der man har den beste kompetansen. Det må være den eneste fornuftige strategien.

- Vi er i dag omkring 30 deltakere i alt i prosjektgruppen, men regner med at flere vil komme til. Når vi har valgt koordinatorrollen, er det for å bli mest mulig delaktig i den kunnskapsspredningen som skal utføres i prosjektet.

Virtuelt akademi

- Et viktig mål ved prosjektet er å etablere et “virtuelt akademi” som skal sørge for spredning av resultater fra prosjektet til bedriftene i bransjen, sier.

En fordel ved Collective Research er at de gir rom for store prosjekter og dermed store faglige sprang. En annen fordel er det store nettverket deltakerne får. Videre slipper deltakerbedriftene mye av det arbeidet som ligger i søknadsskriving, partnersøk og administrasjon.

- Bransjeorganisasjonen tar den støyten, mens deltakerbedriftene kan konsentrere seg om det faglige innholdet, avslutter Aune.

Powered by Labrador CMS