Norge vil vinne på skreddersydd vareproduksjon

Høykostlandet Norge er som skapt for framtidas vareproduksjon: samlebånd med varer som kunden vil ha.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Midt på fjellet» i Norge kombineres masseproduksjon og kundetilpasning av kontorstoler. (Foto: SB Seating/HÅG)

Masseprodusert skreddersøm

Navn på forretningsstrategi som kombinerer masseproduksjon med individuell tilpasning av produkter.

Omfatter design, markedsføring, produksjon og distribusjon.

Begrepet (“mass customization” på engelsk) ble lansert av den amerikanske forskeren Stanley Davies i 1987.

Landsmannen Joseph B. Pine har gjort begrepet verdenskjent, gjennom en serie anerkjente bøker.

Hvorfor masseprodusert skreddersøm i Norge?

Ifølge Sintefss Lars Skjelstad, som forsker på området, gir følgende forhold drahjelp:

  • Organisering av bedriftene er basert på involvering, delegering av ansvar og myndighet. Dette har skapt arbeidstakere som selv evner å håndtere kunder, tolke ordrer og ta initiativ til handlinger.
  • Det er få formelle stengsler i bedriftene for kommunikasjon på tvers av fag og nivå.
  • En høy andel av de ansatte har høy kompetanse.
  • Krav om rask levering av kundespesifikke varer trekker i en viss grad produksjonen tilbake til bedrifter som ligger nært markedet.
  • Tilfredsstiller kundene på andre ting enn pris – økt nytteverdi for en beskjeden kostnadsøkning.

Rundt deg finnes et stort antall industriprodukter med to fellestrekk. De er masseprodusert – og ferdigstilt ved hjelp av montasje. Kontorstolen du sitter i er ett eksempel. PC-en foran deg et annet.

Mange av produktene er laget i land med lavere kostnader enn vi har. Men markedet for slike ferdigvarer gjennomgår endringer. Og disse går Norges vei. I alle fall hvis vi skal vi tro Lars Skjelstad, logistikk- og produksjonsspesialist ved Sintef.

Ifølge seniorforskeren vil kampen om forbrukerne i økende grad handle om å mestre masseproduksjon og skreddersøm på en gang.  Det vil si: Lage varer som er tilpasset ønskene til enkeltkunder – og samtidig oppnå de besparelsene som store serier gir.

– Her sitter Norge med flere trumfkort. Ett av de viktigste er landets arbeidsstokk, sier Skjelstad.

Egnet arbeidskraft

– Skal serieproduksjon med kundetilpasning lykkes, må en rekke viktige beslutninger fortløpende treffes på gølvet, framholder forskeren. 

Han påpeker at organiseringen av norsk arbeidsliv matcher dette som hånd i hanske.  For den har ifølge Skjelstad gitt landet arbeidstakere som er selvstendige nok til å ta de initiativene som trengs.

– Men vil ikke det høye kostnadsnivået uansett hemme fabrikkenes konkurranseevne?

– Ikke nødvendigvis. Vi ser at de som er flinkest med kundetilpasning, også er gode til å fjerne flaskehalser og uproduktiv tid. Dette oppveier langt på vei handicappet knyttet til kostnader.

Masseprodusert skreddersøm

Produksjons- og logistikkopplegget det handler om, kalles masseprodusert skreddersøm.

Skjelstad og kollegene hans har i flere år bistått norske bedrifter som har satset på denne forretningsstrategien. Seniorforskeren legger ikke skjul på at den er krevende. Og at den ikke har fått fotfeste så raskt som ventet, verken i Norge eller utlandet.

Men han vet at minst én norsk produktfamilie ligger langt framme i denne løypa. Skjelstad sikter til kundetilpassede kontor- og besøksstoler med merkenavnet HÅG. De lages på Røros, et snøballkast fra Midt-Norges kritthvite fjellvidder. Brukerne sitter verden over.

Kjent fra bilindustrien

Folk som har kjøpt ny bil de seinere årene, har stiftet bekjentskap med masseprodusert skreddersøm. Flere bilfabrikker venter til kunden har kommet med detaljerte ønsker før de lager bilen.

Ifølge Skjelstad kan det samme opplegget brukes innenfor et vidt spekter av bransjer.

– De som skal lykkes med strategien, uansett hvor i verden de er, må ha fleksibelt og robust utstyr. Maskinene må lage varianter hurtig innenfor produktfamilier. Men dette alene er ikke nok.

Fabrikken som lager HÅG-stolene på Røros er basert på én-stykk-produksjon. For fabrikkdriften spiller det ingen rolle om en ordre består av én stol eller tusen. (Foto: SB Seating)

– Fabrikkene trenger ansatte som raskt kan omstille produksjonsutstyret og treffe beslutninger, uten å vente på ordrer ovenfra, sier Skjelstad.

– I Norge er vi heldige på dette området. Norske bedrifter er basert på involvering og på delegering av ansvar og myndighet. Resultatet er arbeidstakere som er flinke til å håndtere kunder, tolke ordrer og ta initiativ til handlinger. Bedriftene har i tillegg få formelle stengsel for kommunikasjon på tvers av fag og nivå. Og en høy andel av de ansatte har høy kompetanse.

Individuell behandling

En undersøkelse Sintef  har gjort i 100 norske bedrifter, viser at industrien ser masseprodusert skreddersøm som relevant i Norge.

– Hvorfor er denne forretningsstrategien så viktig akkurat?

– På den ene sida øker etterspørselen etter spesielle produkter og individuell behandling. Kundetilfredshet er i ferd med å bli like viktig som pris. Og stadig mer av handelen skjer på internett.

– På den andre sida finnes teknologi til å møte akkurat dette. Den har muliggjort fleksibel og rask produksjon på en gang. Teknologiske nyvinninger har forenklet design og konstruksjonsarbeid.

– De har også lettet innhenting av nødvendig informasjon, internt og i forholdet til kunder og leverandører. Alt dette har gjort det billigere å tilpasse ferdigvarer etter ønskene til enkeltkunder, sier forskeren.

Lærer av Røros

På Røros gir Sintef og Forskningsrådet drahjelp til fire bedrifter som perfeksjonerer seg på masseprodusert skreddersøm gjennom prosjektet ARMS.

De fire Røros-fabrikkene er «levende laboratorier» som i neste omgang skal andre selskaper lære av erfaringene herfra.

Ifølge Joseph B. Pine ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) har de fire firmaene funnet en god tilnærming til serieproduksjon med kundetilpasning. 

Spesielt gir han dem ros for at de ikke har ferdigvarelager! Pines hovedregel for masseprodusert skreddersøm er at fabrikkene kun skal produsere på bestilling. Varen lages når kunden sier at det er dette produktet han/hun ønsker. Ikke før.

– På den måten produserer du aldri noe som du etterpå må selge på brannskade-salg eller skrote. Å kvitte seg med ferdigvarelager senker totalkostnadene enormt, sier Pine.

Eksperten fra USA legger ikke skjul på at han ble spesielt imponert over det han så hos SB Seating.

– Fabrikken er utrolig effektiv. Den er muligens en av de ledende innenfor masseprodusert skreddersøm ikke bare i Norge, men i Skandinavia og resten av verden, sier Pine.

Lenke:

Forskningsprosjektet ARMS

Les mer:

Dette er en forkortet versjon av en artikkel publisert på Gemini.no. Du kan lese hele artikkelen her.

Powered by Labrador CMS