Mangler kunnskap om kildekritikk

– Både elever og studenter er forbausende lite kritiske til informasjon de finner og mangler grunnleggende kunnskap om kildekritikk, mener professor Helge Strømsø ved Universitetet i Oslo (UiO). Det er å lese på nettsidene til Institutt for pedagogikk ved UiO .

– Evnen til å vurdere informasjon for å ta bedre beslutninger er viktig i forbindelse med skole og studier, men også i dagliglivet. Enten vi skal kjøpe bil eller vurderer influensavaksine, bør vi ha en kritisk tilnærming til all informasjon, sier Strømsø.

Sammen med professor Ivar Bråten og flere kollegaer fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, har Strømsø undersøkt hvordan elever og studenter forholder seg til delvis motstridende tekster om omdiskuterte naturvitenskapelige temaer som soling og mobilstråling.

– Deltakerne viste overraskende liten interesse for hvem som hadde skrevet tekstene, når de var skrevet eller hvor de hadde stått på trykk. Dette er urovekkende når elever og studenter i stor grad bruker nettet som kunnskapskanal, mener Strømsø.

Forskerne oppdaget også at deltakerne syntes det var vanskelig å sammenfatte informasjon fra tekster med motstridende informasjon. Resultatene av forskningsprosjektet viste dessuten at evnen til kildekritisk lesing hadde betydning for deltakernes forståelse av tekstene.

Kritisk lesning er omtalt som viktig kompetanse i læreplanverket og norske elever lærer at kildekritikk er viktig.

– Elevene lærer teoretisk om kildekritikk, men får liten praktisk opplæring. Vår studie viser imidlertid  også at  opplæring i praktisk bruk raskt gir positive resultater, sier Strømsø.

Powered by Labrador CMS