En tablett tatt daglig økte sjansen for å bli frisk fra lungekreft med en spesiell mutasjon.
En tablett tatt daglig økte sjansen for å bli frisk fra lungekreft med en spesiell mutasjon.

Lungekreft-pille halverte risikoen for å dø

Tabletten virker godt mot lungekreft som har en vanlig mutasjon. Medikamentet er allerede tatt i bruk i Norge.

En pille som tas daglig etter operasjon har god effekt mot en type lungekreft, viser en ny studie. 

Pasienter som tok medikamentet, hadde 51 prosent mindre sjanse for å dø av sykdommen. 

- 50 prosent er en stor sak for enhver sykdom, men absolutt i en sykdom som lungekreft, som vanligvis har vært veldig motstandsdyktig mot behandling, sier Roy Herbst nestleder for Yale Cancer Center, til The Guardian. 

Han har ledet studien som er publisert i tidsskriftet The New England Journal of Medicine.

Behandlingen retter seg mot en undergruppe av lungekreft hvor kreftcellene har en mutasjon i EGFR-genet. Denne mutasjonen er til stede hos 10- 15 prosent av pasientene i Norge. 

Bedre enn forventet

Medikamentet kalles Osimertinib og selges under navnet Tagrisso. Det lages av legemiddelselskapet AstraZeneca.

De nye resultatene er basert på en fase tre-studie som har pågått over flere år. 

Åslaug Helland, som har bidratt til utvikling av mer persontilpasset behandling mot lungekreft, synes de nye resultatene er gledelige og overbevisende. 

Hun har selv forsket på effekten av Osimertinib, men har ikke deltatt i den nye studien. 

– Jeg synes det er nesten bedre resultater enn man kunne forvente. 

– Lungekreft er jo en diagnose med dårlig prognose. Det er en aggressiv sykdom. Selv om pasienter har et tidlig stadium av sykdommen og blir operert, så er det mange som får tilbakefall raskt. 

Blant pasientene som tok medikamentet var det betydelig flere som ble kvitt sykdommen og som ble friske enn i kontrollgruppen. 

88 prosent overlevelse 

682 pasienter fra 20 land var med i studien. Omtrent halvparten mottok Osimertinib i tre år, mens den andre halvparten fikk placebo. I tillegg fikk begge grupper standard behandling. 

Pasientene hadde stadium en, to eller tre av ikke-småcellet lungekreft hvor det var en mutasjon i EGFR-genet. 

Etter fem år var det 88 prosent av de som tok pillen som fortsatt levde, sammenlignet med 78 prosent i den andre gruppen. 

I absolutte tall var det 34 som døde av lungekreft i gruppen som fikk Osimertinib og 68 i den andre gruppen. 

Virker mot en mutasjon i kreftcellene

Medikamentet retter seg mot kreftceller som har en mutasjon i genet for epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR).

Proteinet brukes av vanlige celler. Men noen kreftceller lager ekstra mye av det, noe som fremmer veksten deres, ifølge Gizmodo. 

Osimertinib er basert på tyrosinkinasehemmere, som hindrer aktiviteten til proteinet. 

Mutasjonen er vanligere i lungekreft hos kvinner enn hos menn og hos personer som aldri har røyket eller har røyket lite, ifølge The Guardian. 

Blant pasientene i den nye studien var det to tredjedeler som ikke hadde røyket. 

Brukes i Norge

Åslaug Helland forteller at tablettene allerede er godkjent i Norge og at de er i bruk for lungekreftpasienter som har mutasjonen. Godkjennelsen var basert på tidligere positive resultater. 

– Det er en undergruppe med pasienter som har denne mutasjonen, kanskje en 10 til 15 prosent. Selv om prosenten ikke er så høy, så er lungekreft en vanlig sykdom, så det er en god del pasienter som faktisk har denne genforandringen.

– Tror du den nye studien vil føre til noen endring i praksis i Norge? 

– Egentlig ikke, fordi vi allerede har tatt det i bruk. Dette bare bekrefter at det er riktig å ha det i bruk, sier Helland, og det er hun glad for. 

Tablettene er godt tolerert, forteller hun.

 – De har ikke så mye bivirkninger som for eksempel cellegift har, selv om noen selvfølgelig får bivirkninger av dette medikamentet også.

Kreften gentestes

I studien ble ikke medikamentet testet på personer som har stadium fire av lungekreft. Men Helland forteller at Osimertinib også gis til disse pasientene i Norge. 

– Da er det jo ikke sånn at de blir friske av det, men de kan få god effekt en stund og ha nytte av behandlingen. 

Det er viktig å genteste kreften for å se om den har mutasjonen. 

– Det gjøres i Norge og det står i retningslinjene, sier Åslaug Helland.

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene i Norge og den som tar flest liv. 

Overlevelsen har imidlertid nesten doblet seg de siste 20 årene og er høyere for kvinner enn for menn. 

Referanse: 

Masahiro Tsuboi, m. fl.: «Overall Survival with Osimertinib in Resected EGFR-Mutated NSCLC», The New England Journal of Medicine, 4. juni 2023.  

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS