At det er flest kvinner som får diagnosen klamydia, kan skyldes at flere kvinner tester seg. (Illustrasjonsfoto: Tatiana Shepeleva, Shutterstock, NTB scanpix)

Legene fant mest klamydia hos kvinner mellom 15 og 24 år

I fjor fikk 25 130 kvinner og menn diagnosen klamydia. Forekomsten var høyest i Oslo, sett i forhold til folketallet.

Klamydia er i dag den vanligste seksuelt overførbare bakterieinfeksjonen i Norge.

Tallene for 2017 viser en svak nedgang, etter en oppgang de fire siste årene. Antallet som får diagnosen klamydia har likevel vært ganske stabil de siste ti årene sett under ett.

Det oppdages nå rundt 5 tilfeller av klamydia per 1000 innbyggere.

Mens Troms og Finnmark før hadde høyest andel med klamydia i forhold til folketallet, har sykdommen gått tilbake i disse fylkene de siste ti årene. I 2017 ble det rapportert høyest forekomst i Oslo.

Det viser den siste klamydia-statistikken som Folkehelseinstituttet la frem onsdag.

Rammer flest unge

Flest klamydia-tilfeller oppdages i aldersgruppen 20 til 24 år, både blant kvinner og menn. Personer under 25 år utgjorde to tredeler av tilfellene.

Hele 59 prosent av de som får diagnosen, er kvinner. Om lag 2500 av de smittede var kvinner mellom 15 og 19 år.

At det er flest kvinner som får diagnosen, kan skyldes at flere kvinner tester seg.

Andelen positive klamydia-prøver blant de som tester seg, ligger høyere hos menn enn hos kvinner i alle aldersgrupper.

De færreste har symptomer

I fjor avla 6,8 prosent av de som tester seg for klamydia, positive prøve.

De fire siste årene har det vært en økning i antallet som tester seg. Samtidig finner de færre tilfeller blant dem som testes.

‒ Ettersom klamydia gir symptomer hos de færreste, er det ikke tilstrekkelig å ha informasjon om antall diagnostiserte tilfeller for å forstå utbredelsen av infeksjonen, sier avdelingsdirektør Hilde Kløvstad på Folkehelseinstituttet.

Antall diagnostiserte med klamydia må også ses i sammenheng med hvor mange som tester seg, og kjønn og aldersfordelingen blant dem som tester seg, mener hun.

Bruk kondom

- Det viktigste man kan gjøre for å beskytte seg selv og sin seksualpartner mot klamydiainfeksjon er å bruke kondom, sier Kløvstad.

Hun mener prøvetaking for klamydia bør rettes inn mot grupper med høyest risiko for infeksjon. Først og fremst gjelder det seksuelt aktive kvinner og menn under 25 år, sier Kløvstad i pressemeldingen.

I tillegg bør det gjøres en grundig smitteoppsporing i hvert enkelt tilfelle.

Kan gi sterilitet

Sykdommen kan behandles med antibiotika.

Ubehandlet kan infeksjoner i noen tilfeller føre til komplikasjoner som bekkeninfeksjon, svangerskap utenfor livmoren, infertilitet og kroniske underlivssmerter.

Referanse:

Folkehelseinstituttet: Årsrapport for blod- og seksuelt overførbare infeksjoner i Norge 2017

Powered by Labrador CMS