Mangler fersk fisk

Til tross for økt etterspørsel etter fersk fisk, eksporteres stadig mer frossen ubearbeidet fisk. For å øke landingene av fersk fisk er én mulighet å omfordele kvoter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Fiskeindustrien får ikke nok fersk fisk."

Fra 2004 til 2005 var det en fordobling i eksporten av frossen ubearbeidet torsk fra norske havfiskefartøy.

Samtidig er etterspørselen etter ferske fiskeprodukter økende, noe som gjenspeiles i stadig høyere priser. Produsentene av ferske fiskeprodukter mangler i dag råstoff.

- For norsk filetindustri er det trolig ingen framtid uten ferskt råstoff, sier forsker Bjørg Helen Nøstvold.

Omfordeling av kvoter

I en rapport fra Fiskeriforskning vurderes mulighetene for å øke leveransene av fersk fisk ved å omfordele kvotene.

Én løsning kan være å redusere kvotene til fartøy som leverer fisken frossen. Samtidig belønnes fartøyene som leverer fersk fisk
med økte kvoter.

Ordningen som drøftes i rapporten skal også stimulere til økte leveranser av fisk på høsten, når industrien får lite ferskt råstoff.

I dag er det store sesongsvingninger, noe som gjør det vanskelig med stabile leveranser gjennom året til markedene.

Kvalitet er avgjørende

- En omfordeling bør imidlertid utredes nærmere for å unngå negative konsekvenser, påpeker forsker Bjørg Helen Nøstvold.

- Endringen må for eksempel ikke føre til at fisken som leveres er fersk, men likevel flere dager gammel, slik at en reduserer kvaliteten og verdien av råstoffet.

- Og når målet er fersk fisk av topp kvalitet må en også se på andre forhold som kan høyne kvaliteten, blant annet bruk av skånsomme fiskeredskaper og riktig håndtering av fisken om bord i fartøyet.

Sårbar strategi

Frysing om bord er lønnsomt for havfiskeflåten, som også leverer store mengder frossent råstoff til den norske klippfiskindustrien - en av de mest lønnsomme bransjene i norsk fiskeindustri.

Men også denne delen av norsk fiskeindustri er sårbar for konkurranse når råstoffet fryses, og dermed kan sendes til andre land. Portugal har lenge importert frossen fisk for produksjon av klippfisk.

- Når fisken fryses er det begrenset hvilke produkter den kan brukes til. Men er den fersk og med høy kvalitet kan en lage alle typer fiskeprodukter, sier Nøstvold.

Rapporten er laget på oppdrag for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag.

Den kan lastes ned her:

Eksport av sjøfrossent råstoff og mulige omfordelingseffekter av kvotene.

Powered by Labrador CMS