Vet lite om oppfølging av premature barn

Hvordan bør for tidlig fødte barn følges opp? Foreløpig finnes det for lite god forskning til å svare klart, konkluderer en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Barn som blir født for tidlig, er mer utsatt for sykdom, fysiske funksjonshemninger, atferdsproblemer og andre psykiske vansker og lærevansker enn barn født til rett tid.

Men forskningen kan altså ikke per i dag svare på hvordan de bør følges opp.

- Det er gjort få studier på hvordan tidlig oppfølging og målrettede tiltak påvirker de premature barna senere i livet, sier prosjektmedarbeider og barnelege Trond Markestad.

Alderstilpasset trening kan hjelpe litt

Forskningsgrunnlaget er spesielt tynt for oppfølging av barn når de har reist hjem fra sykehuset. Alderstilpasset trening er et tiltak forskning viser at kan ha noe nytte.

- Hvis treningen settes i gang tidlig, kan det bedre motorisk funksjon, men bedringene er ikke store og det er usikkert om spesielle treningsopplegg har noen betydning ut over vanlig stimulering på sikt, påpeker Markestad.

Bra å minske stress på sykehus

Noen studier har undersøkt effekten av behandlingen barna får på sykehus.

De viser at det er en viss nytte i tiltak som prøver å gjøre miljøet rundt premature barn “mykere” - det vil si å senke støynivå, unngå sterkt lys, minimalisere forstyrrende berøring og gi barna lengre hvileperioder.

- Effektene vi ser, er i beste fall svært små. Og tiltak som viser seg virksomme, er stort sett i bruk ved norske sykehus, understreker Markestad.

Vet for lite om massasje

Et annet tiltak for premature barn er den såkalte kengurumetoden.

Den innebærer at barna legges hud-til-hud på mors bryst i stedet for å ligge i egen seng. Oppsummeringen fant ingen god forskning om dette tiltaket.

- En systematisk oversikt antyder at kengurumetoden er trygg og kan være gunstig for ammingen hos en del barn. Men vi vet ikke om metoden bedrer vektutvikling hos barn, og kvaliteten på selve oversikten er mangelfull, opplyser Markestad.

Heller ikke for massasje kan forskningen gi noen klare svar. Til det er kvaliteten på forskningen for dårlig.

Kunnskapsoppsummeringen er basert på systematiske oversikter, og skal inngå i Sosial- og helsedirektoratets arbeid med nasjonale retningslinjer for hvordan premature barn og foreldrene deres skal følges opp.

Powered by Labrador CMS