Best å trene sammen

Trening sammen med andre og oppmuntring og tips om trening via Internett eller telefon, bidrar trolig til økt fysisk aktivitet blant voksne.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Sosial støtte for fysisk aktivitet

Programmer som er basert på at mennesker trener sammen og støtter hverandre for å oppnå et visst nivå av fysisk aktivitet.

Sosiale relasjoner benyttes eksplisitt gjennom å bygge opp, styrke og vedlikeholde sosiale nettverk.

Eksempler på tiltak:

  • Lage kameratsystemer for fysisk aktivitet
  • Lage avtaler om å nå et visst nivå på fysisk aktivitet
  • Lage grupper for gangturer

Det kommer fram i en ny rapport fra Kunnskapssenteret. Rådgivning, bruk av skritteller og undervisningsmateriell kan muligens også bidra til økt fysisk aktivitetsnivå.

– Trening sammen med andre og at støtte via Internett eller telefon ser ut til å gi økt fysisk aktivitet, sier forsker Eva Denison ved Kunnskapssenteret.

Ni systematiske oversikter av høy kvalitet er inkludert i rapporten. De omfatter resultater fra mer enn 120 studier.

Effekter av tiltak ble vurdert i forhold till utfall som tid brukt på fysisk aktivitet, hyppighet av fysisk aktivitet, antall personer som rapporterte fysisk aktivitet på et visst nivå, energiforbruk og kondisjon.

– Vi har sett på tiltak utenfor helsetjenesten rettet både mot individer og befolkningen. Kvaliteten på den samlede dokumentasjonen for ulike tiltak er middels til lav for flere enkeltstudier, derfor er resultatene noe usikre, sier Denison.

Ta trappa

Mer generelle tiltak som bruk av skilt ved heiser og rulletrapper som oppfordrer til å bruke trappa, kampanjer i lokalmiljøet, og lettere tilgjengelighet til idrettsanlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, bidrar også muligens til litt mer fysisk aktivitet.

– Siden dokumentasjonen er svak, kan vi ikke være helt sikre på hvor stor effekt tiltakene vil ha. Vår hovedkonklusjon er likevel at flere tiltak ser ut til å kunne bidra til økt fysisk aktivitet hos voksne, sier Denison.

Lenke:

Denison, Underland, Nilsen & Fretheim: Effekter av tiltak utenfor helsetjenesten for å øke fysisk aktivitet hos voksne, rapport fra Kunnskapssenteret nr 19 - 2010.

Powered by Labrador CMS