Verner varder

33 varder er nå foreslått vernet i Norge for å bevare vår felles kulturarv. Tidligere ble vardene brukt i kartleggingen av landet, men nå kan de få status som kulturminner.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Varde på Lofotodden i Nordland. (Foto: Tor Erik Bakke, Statens kartverk)

Når man snakker om varder, tenker man gjerne på steinkonstruksjoner på høyder i terrenget som fungerer som grensemerke eller veimerke.

Men opprinnelig ble vardene bygd i forbindelse med oppmålingen av Norge. De markerte målepunkter som ble benyttet i kartleggingen av landet vårt gjennom mer enn 200 år.

I våre dager har vardene utspilt sin rolle i oppmålingsarbeidet, og man har tatt i bruk nye målemetoder basert på satellitteknologi. Men vardene er fortsatt viktige å ta vare på – de er vakre, tilpasset naturen og er ofte fine turmål. Vardene kan dermed gå over til å bli kulturminner.

33 varder er foreslått vernet i en nylig vedtatt Verneplan for kart og oppmåling som er utgitt av Statens kartverk. Vardene kan få status som kulturminner, ettersom de opprinnelig inngikk som viktige punkter for oppmåling av landet.

Oppmåling fra 1700-tallet

Forfatter av den nye verneplanen fra Statens kartverk, Bjørn Geirr Harsson, er imponert over oppmålingsarbeidet som ble utført fra 1700-tallet og fram til satellitteknologien overtok.

– De vardene vi verner vil stå som minnesmerker både over en viktig epoke i kartleggingen av landet vårt og over de personene som utførte arbeidet i felten, sier Harsson.

Beskyttet ved lov

450 varder landet rundt dannet ryggraden i oppmålingsarbeidet, og 33 av disse er nå tatt med i verneplanen. Vardene er i dag beskyttet mot rivning gjennom matrikkelloven.

Planen er å frede dem også som kulturminner, slik at man ikke kan bygge forstyrrende konstruksjoner i nærheten av dem.

Verneplanen er utarbeidet i samråd med Riksantikvaren, som nå formelt skal behandle verneplanen etter kulturminneloven, og komme med sin anbefaling om verning eller fredning.

Fine turmål

– Verneplanen Statens kartverk nå har laget er mer enn en plan – den oppfordrer til turer i skog og mark for å besøke vardene, forteller kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Alle vardene som inngår i planen er besøkt, fotografert og tatt mål av.

I tillegg til kart over vardene og bilder av dem, gis det også turbeskrivelser med forslag til hvor man kan starte og hvilke løyper man kan gå for å komme til de ulike vardene.

Referanse:

Bjørn Geirr Harsson: Verneplan for kart og oppmåling, Statens kartverk 2011.

Powered by Labrador CMS