Psykedelika gir ofte dypt meningsfulle opplevelser, skriver kronikkforfatteren. (Foto: Carina Gran, NTB scanpix)

Kronikk: Mennesker bør ha rett til å bruke LSD

Nasjonale og internasjonale lover må respektere menneskerettighetene til folk som velger å bruke psykedelika til personlig og åndelig utvikling eller til kulturelle aktiviteter, skriver Teri Krebs i denne kronikken.

På samme måte som klimaforskere har et ansvar for å diskutere miljøpolitikk, har forskere innen helse og medisin et ansvar for å diskutere ruspolitikk.

Dette gjelder spesielt når lover som regulerer psykedelika er i strid med menneskerettighetene.

Tidligere har jeg og min ektemann Pål-Ørjan Johansen gjennomført to store befolkningsstudier om psykedelika, en i 2013 og en nå nylig. Funnene ble publisert i Lancet Psychiatry i dag. 

Dypt meningsfulle opplevelser, mindre skadelig enn alkohol

Psykedelika gir ofte dypt meningsfulle opplevelser samtidig som de har en riskoprofil som kan sammenlignes med mange hverdagslige aktiviteter, som sykling eller fotballspilling.

Det er viktig å ha et statistisk perspektiv på risikoen, fremfor å vektlegge vandrehistorier.

I to studier som også publisert av Lancet har et utvalg eksperter rangert LSD og fleinsopp som mye mindre farlig enn alkohol, både for enkeltbrukeren og for samfunnet.

Bruk av psykedelika er anerkjent som en eldgammel åndelig praksis og har vært beskyttet av religions- og trosfriheten i årevis, i det minste for utvalgte grupper. Ny forskning fra Johns Hopkins Medicine bekrefter at et flertall omtaler den psykedeliske opplevelsen som en av de mest personlige og åndelige hendelsene i livet, med varige positive effekter.

Steve Jobs, grunnleggeren av Apple, sa at «å bruke LSD var en dypt meningsfull opplevelse, en av de viktigste hendelsene i livet mitt. […] Det forsterket min følelse av hva som var viktig; å skape noe flott fremfor å tjene penger».

Utvide tilgangen til psykedelika

Etter ti år med forskning, har Pål-Ørjan Johansen og jeg startet den ideelle organisasjonen EmmaSofia som jobber for å utvide tilgangen til kvalitetskontrollert MDMA (ecstasy) og psykedelika med helseadvarsler.

EmmaSofias juridiske rådgiver Ketil Lund, som er tidligere høyesterettsdommer i Norge og medlem av den Internasjonale juristkommisjonen, har uttalt at «FN i årevis har anerkjent at psykedelika inngår som en uunnværlig del av livsutfoldelsen i mange religioner og kulturer. På tross av omfattende erfaringer med bruk av psykedelika, herunder medisinsk forskning, er det aldri påvist noe folkehelserasjonale for et forbud. Forbudet, som i første rekker synes basert på uvitenhet og fordommer, vil kunne være et uforholdsmessig inngrep i menneskers rett til fri utøvelse av religion, livssyn og privatliv – som er beskyttet av menneskerettighetskonvensjonene.»

Respekt for menneskerettigheter

For over 40 år siden ble LSD og et annet psykedelisk stoff, psilocybin, klassifisert som et kontrollerte substanser av USA og FN. Årsakene til dette er uklare.

I min korrespondanse med det amerikanske narkotikabyrået (DEA) og europeiske og internasjonale narkotikabyråer har jeg aldri mottatt en faglig begrunnelse for hvorfor psykedelika er forbudt. De henviser bare til den politiske prosessen som foregikk for et halvt århundre siden.

Folk flest antar at narkotikapolitikken er basert på solid forskning, men det er dessverre ikke tilfelle.

Ifølge internasjonale avtaler har Verdens helseorganisasjon (WHO) ansvaret for å evaluere om psykedelika utgjør “en fare for folkehelsen eller forårsaker sosiale problemer som rettferdiggjør at substansene blir underlagt internasjonal kontroll.”

Den opprinnelige WHO-vurderingen fra 1969 anerkjente at psykedelika «vanligvis brukes i håp om å erfare en mystisk opplevelse som leder til større forståelse av brukerens personlige utfordringer og av universe». Men unngår å nevne et eneste eksempel på skade som følge av naturlig forekommende psykedeliske stoffer som psilocybin og meskalin, og nevner kun et lite utvalg anekdoter relatert til LSD. Dette var på ingen måte en faglig vurdering.

I en rapport fra mars 2015 varsler FNs utviklingsprogram (UNDP) at «dagens narkotikalovgivning ikke bare har feilet i å oppnå sine opprinnelige mål, men den har også forårsaket betydelige skader». Rapporten fortsetter med å oppfordre til en helt nødvendig reevaluering av narkotikapolitikken, med et nytt fokus på respekt for menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

USAs høyesterett anerkjenner retten til å bruke psykedelika

I 2006 konkluderte USAs høyesterett i favør av en religiøs gruppe som bruker ayahuasca, et plantebasert psykedelika med virkninger som ligner de man opplever på LSD og fleinsopp.

Store religiøse organisasjoner som National Association of Evangelicals, the Conference of Catholic Bishops, the Conference of Catholic Bishops og andre kristne, jødiske, muslimske og hinduistiske organisasjoner, skrev brev til USAs høyesterett hvor de understreket kravet om at regjeringen må dokumentere alvorlig skaderisiko før inngrep i folks frihet til å bruke psykedelika.

Andre grupper som bruker psykedelika, som indianere, har hatt rettsvern i USA og andre land i mange tiår. Som jeg konkluderer i Lancet Psychiatry; det er nå på høy tid at menneskerettigheter knyttet til livssyn og religion for psykedelika brukere blir respektert.

Lovlig og relativt trygt i Nederland

Psykedelisk sopp selges lovlig i vanlige butikker i Nederland. Politiet rapporterer at det er veldig få ordensproblemer som en følge av “magic mushrooms” og helsemyndighetene melder at det er relativt trygt å bruke.

De siste 50 årene har folk brukt minst en halv milliard doser med psykedelika, så vi mangler ikke erfaring. I Lancet oppsummerer jeg risikoprofilen til psykedelika slik:

«Basert på omfattende menneskelige erfaringer er det generelt akseptert at psykedelika ikke fører til avhengighet eller tvangsmessig bruk og at det mangler bevis for at psykedelika kan assosieres med misdannelser ved fødsel, kromosomskader, varig mental sykdom eller skader hjernen og andre organer. Selv om psykedelika kan forårsake midlertidig forvirring og følelsesmessig uro, forekommer alvorlige skader og sykehusinnleggelser ekstremt sjelden. Sammenlignet med andre dagligdagse aktiviteter er psykedelika ikke spesielt farlig.»

En del av kulturen

Psykedelika har blitt brukt i flere tusen år og har vært en del av den globale kulturen i over et halvt århundre. Like mange bruker psykedelika i dag som på 1960- og 70-tallet. Over 30 millioner av USAs innbyggere har prøvd psykedelisk sopp, LSD eller meskalin.

Lovregulering, kvalitetskontroll og tillitvekkende informasjon vil være en langsiktig tilnærming til en langsiktig løsning.

Powered by Labrador CMS