Vi må helt tilbake til 1987 for å finne færre straffedommer i Norge enn i de ferskeste tallene fra SSB. Antallet personer som ble dømt til fengsel gikk fra 2016 til 2017 ned med hele 13 prosent. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

Kriminaliteten fortsetter å falle

Nye tall fra SSB viser at stadig færre straffes og færre blir ofre for kriminalitet.

Nok en gang viser tall fra SSB at færre begår straffbar kriminalitet i Norge. Det siste tiåret har nedgangen i forbrytelser vært særlig sterk blant unge.

Antallet straffede personer gikk totalt ned med 3,9 prosent fra 2016 til 2017, viser ferske SSB-tall.

Nedgangen gjelder for både menn og kvinner, og for både norske og utenlandske statsborgere.

Sterk nedgang blant ungdom

Det siste tiåret er antallet straffedommer mot personer under 18 minsket kraftig – fra over 1 200 til under 400 dommer årlig.

Samtidig får stadig flere unge det som kalles betinget påtaleunnlatelse. I 2007 var 12 prosent av alle registrerte straffereaksjonene mot 15-17-åringer en betinget påtaleunnlatelse. I 2017 var andelen økt til hele 54 prosent.

Påtaleunnlatelse vil si at man ikke tiltales for en straffbar handling. Men også påtaleunnlatelse regnes som en form for straff.

En slik påtaleunnlatelse er betinget av at siktede i en prøvetid på normalt to år ikke begår en ny straffbar handling eller overholder andre vilkår, som å holde seg borte fra alkohol eller narkotika. Reaksjonen brukes ofte overfor unge som tas for bruk av hasj.

I år 2007 fikk 80 personer per 1000 innbygger en eller annen straffereaksjon. I 2017 var tallet redusert til 57 personer per 1000 innbygger. Tallene omfatter alt fra fartsbøter til fengsel. (Tall og grafikk: SSB)

Flere straffede er over 40 år

Unge har alltid vært overrepresentert blant lovbrytere. Men forskjellen mellom unge og voksne er blitt stadig mindre.

Når trafikkovertredelser holdes utenfor, var i 2007 i alt 69 prosent av alle straffede under 40 år. I 2017 var andelen sunket til 59 prosent.

Det vil si at 4 av 10 straffede nå er over 40 år gamle.

Spesielt sterkt er nedgangen i straffede blant de aller yngste i alderen 15-17 år.

Nedgangen i straffede ungdommer og unge voksne gjelder for de fleste lovbruddsgruppene, men med et tydelig unntak for seksuallovbrudd. Blant 15-17-åringene er andelen straffede her mer enn doblet siden 2015. Økningen handler i hovedsak om befatning med bilder som viser overgrep av eller seksualiserer barn og ungdom under 18 år.

Slik har utviklingen vært siden 2010 i antallet ubetingede fengselsdommer i Norge – svarte søyler. Og antallet betingede fengselsdommer – grønne søyler. Ubetinget fengsel betyr at dommen må sones. Betinget fengsel betyr at du slipper å sitte inne, så fremt du ikke begår nye forbrytelser eller bryter andre vilkår fastsatt av retten. (Tall og grafikk: SSB)

Færre blir offer for lovbrudd

Også antallet personer som blir offer for lovbrudd synker i Norge.

Et tiår tilbake ble over 170 000 personer hvert år ofre for lovbrudd. I 2017 var dette sunket til rundt 140 000 personer.

Særlig sterk er nedgangen i antallet personer utsatt for tyveri – her er antallet ofre nesten halvert. Antallet personer utsatt for vold eller mishandling viser en svak økning.

Kilder:

SSB-artikkel: «Sjeldnere dom og fengsel til ungdom», 2. juli 2019

SSB-artikkel: «Minste antall straffedommer på 30 år», 9. april 2019

Powered by Labrador CMS