I en periode på sensommeren og høsten 2020 var det påbud om å stenge utestedene ved midnatt. Da steg kriminaliteten i Oslo.
I en periode på sensommeren og høsten 2020 var det påbud om å stenge utestedene ved midnatt. Da steg kriminaliteten i Oslo.

Kriminaliteten steg i Oslo da utestedene stengte ved midnatt

Koronapandemien tvang Oslos utesteder til å stenge helt eller delvis. Da de stengte ved midnatt, steg kriminaliteten i byen.

Til sammenligning falt antallet anmeldelser kraftig da det var full skjenkestopp i Oslo, fra 170 til 100, skriver Aftenposten.

Fire forskere har sammenlignet kriminaliteten i Oslo i 2020 med tallene fra 2019. Da utestedene stengte ved midnatt, slik de var pålagt høsten 2020, gikk antall forbrytelser i gjennomsnitt opp med 1,1 per dag.

– Vi kan ikke med sikkerhet fastslå hvorfor det var slik. En hypotese er at da pubene stengte ved midnatt, fortsatte folk å feste på andre steder. Mens på puber er det regler for alkoholservering og vektere for å passe på ro og orden, har man ikke disse reguleringene på private steder. Det kan ha ført til mindre kontroll og mer kriminalitet, sier forsker Manne Gerell ved Universitetet i Oslo.

Det var en merkbar økning i tyverier, narkotikarelaterte saker og ordensforstyrrelser, mens økningen i vold var såpass liten at det kan ha vært tilfeldig.

– Vi vet samtidig at narkotikasaker og trafikksaker er i stor grad styrt av politiets prioriteringer. Så det er fullt mulig at politiet prioriterte disse feltene da utestedene stengte tidlig, presiserer Gerell.

Forskerne er ikke overrasket over at det var mindre kriminalitet, særlig færre voldshendelser, i perioden da utestedene var stengt fullstendig.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS