Svenske forskere har tatt blodprøver av kvinner i Malmø i 15 år. Kvinner med lite stressdempende hormon i kroppen hadde tredobbelt risiko for brystkreft sammenlignet med de som hadde høyt nivå. Her en kvinne som får brystet sitt undersøkt. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Stresshormon kobles til brystkreft

Kvinner med lite av et bestemt stressdempende hormon i blodet har økt risiko for å utvikle brystkreft. Det viser en ny, svensk studie.

Enkefalin ligner på morfin

Enkefaliner dannes i kroppen og er kroppens egne varianter av morfin. De er mest kjent for å påvirke opplevelsen av smerte. Aktivering av enkefalin virker smertestillende.

De spiller også en stor rolle for belønningssøkende aktivitet, tilbøyeligheten til å søke seg til lystfylte opplevelser.

Enkefalinerne er viktige evolusjonsmessig, ettersom de fremmr oppførsel som å søke etter en parter, god mat og lignende.  

Østrogen og stresshormoner (glukokortikoider) øker mengden av det proteinet som hormonet dannes av, preproenkefalin. Både østrogen og akutt, mildt stress bedrer trolig reproduktiv oppførsel hos kvinner.

Enkefalin-aktiviteten stimuleres av å spise fettrik mat.

Kilde: Wikipedia.se

 

De nye funnene av koblingen mellom hormonet og brystkreft, er omtalt i Journal of Clinical Oncology.

Studien er gjort ved Universitetet i Lund og er den første i sitt slag på mennesker, ifølge forskerne. Den bekrefter tidligere lignende observasjoner fra dyreforsøk.

Smerte- og angstdempende

Hormonet heter enkefalin og har smerte- og angstdempende egenskaper. Det sirkulerer fritt i blodet. Enkefalin styrker også immunforsvaret ved at det påvirker immunceller direkte.

Kvinner med de laveste nivåene av hormonet hadde over tre ganger så høy risiko for brystkreft som kvinnene med de høyeste verdiene i blodet.

De svenske professorene Olle Melander og Mattias Belting har funnet en sammenheng mellom hormonnivå og brystkreftrisiko. (Foto: Björn Martinsson)

– Resultatene var overraskende klare. Det er en av de sterkeste koblingene mellom kreftrisiko og en fritt sirkulerende markør som er beskrevet, sier Olle Melander og Mattias Belting. De er begge professorer ved Universitetet i Lund og overleger ved Skåne universitetssykehus.

1900 kvinner i Malmö

Studien er basert på blodprøver fra mer enn 1900 kvinner i Malmö. Kvinnene ble fulgt opp med tanke på brystkreft i løpet av 15 år. Kvinnene var i gjennomsnitt 57 år.

Forskerne justerte resultatene for alder, overgangsalder, hormonbehandling, røyking og andre faktorer som kan påvirke risikoen for brystkreft.

Men de gjør oppmerksom på at geografisk beliggenhet og alder kan ha gitt utslag, til tross for justeringene i studien.

Årsakssammenheng ikke påvist

Studien bekrefter altså en statistisk sammenheng mellom lav konsentrasjon av enkefalin i blodet og økt risiko for brystkreft.

Men de har ennå ikke konstatert en årsakssammenheng som viser at lave nivåer av hormonet har en direkte effekt på utvikling av kreftsvulster.

Resultater av en senere kontrollstudie av en gruppe på 1500 kvinner med litt høyere gjennomsnittsalder, bekrefter likevel koblingen.

Der var sammenhengen mellom lave hormonverdier og brystkreft enda sterkere.

Forsterker immunforsvaret

Dyrestudier som andre forskere har utført, peker i samme retning.

I disse studiene er det fastslått at enkefalin hos dyr dels kan forsterke immunforsvarets aktivitet mot kreftceller, og dels har en direkte svulsthemmende effekt.

Forskerne ved Universitetet i Lund håper nå at oppfølgingsstudier vil føre til bedre forebygging og at flere brystkrefttilfeller kan oppdages tidligere.

Livsstilsendringer kan forebygge

Kvinner med økt risiko for brystkreft vil kunne forebygge kreft ved å legge om livsstilen og redusere stress.

– Funnene passer slik sett godt med dagens utvikling, som går mer i retning av individuell risikovurdering og behandling, basert på den enkelte kvinnes behov, sier forskerne.

Forskerne går nå i gang med å finne ut om mengden av enkefalin kan påvirkes hos friske individer. Foreløpig gjør de dette i en studie med et lite antall kvinner. De er også interessert i å finne ut hvilken rolle hormonet spiller for andre kreftformer.

Test på trappene

Er det så mulig å ta en blodprøve for å finne ut om man er i faresonen?

– Det finnes ennå ikke noen test tilgjengelig i helsesektoren i Skandinavia, sier Olle Melander til forskning.no

– Men i Tyskland har et legemiddelfirma nå begynt å tilvirke en test som vil påvise nivået av enkefalin. Den vil i første omgang bli tilbudt sykehus og legekontorer i Tyskland, tilføyer han.

Kilde:

Olle Melander, Mattias Belting mf: Stable Peptide of the Endogenous Opioid Enkephalin Precursor and Breast Cancer Risk. Journal of Clinical Oncology. 13. juli 2015. DOI:10.1200/JCO.2014.59.7682. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS