(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Stumper røyken tidligere enn før

Dagens unge røyker ikke bare mindre – de slutter også langt tidligere enn generasjonene før dem.

Stadig flere stumper røyken allerede i 25–30-årsalderen.

– Røykekarrieren ser ut til å være kortere enn før. Mye tyder på at røyking har blitt mer knyttet til en livsfase heller enn at det er en vane for livet, sier forsker Ingeborg Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus).

Sammen med forskningsleder Karl Erik Lund har hun studert både hvordan røykevaner utvikler seg gjennom livet, og hvordan utviklingen i Norge har vært over en periode på over 100 år.

Forskerne har data fra ulike generasjoner som er født mellom 1890 og 1994.

Positivt for helsa

For menn har den typiske utviklingen vært at andelen røykere gradvis har økt fra de yngste aldersgruppene og opp til 30-årsalderen. I de tidligste generasjonene i forskernes datamateriale begynte andelen røykere å gå ned da mennene var i 60-årsalderen.

Blant mennene som er født etter 1950, går imidlertid andelen røykere ned allerede når de er i 30-åra.

– Det er en klar sammenheng mellom røykingens varighet og de fleste røykerelaterte sykdommer. Derfor er det svært positivt at flere nå slutter tidlig, sier Ingeborg Lund.

Hun trekker fram en studie av engelske kvinner publisert i The Lancet. Studien viser at de som slutter å røyke før de fyller 40, vil unngå mer enn 90 prosent av risikoen for å dø av røyking. De som slutter før de er 30 år, unngår hele 97 prosent av den.

– Funnet vårt kan kanskje også være nyttig i tobakksforebyggende arbeid. Når vi vet at det er vanlig å tenke på å slutte i 25–30-årsalderen, kan det være effektivt å sette inn målrettede tiltak allerede da, sier Ingeborg Lund.

Bekrefter kreftsammenheng

Forskerne har også sett på sammenhengen mellom røyking og lungekreft. De kan bekrefte at det er en parallell utvikling – etter hvert som røyketallene har gått ned, har også forekomsten av lungekreft gått ned.

Røykingen blant menn var på topp rundt 1970, mens kvinnene nådde toppen omkring 20 år senere. Rundt år 2000 var forekomsten av lungekreft på sitt høyeste blant menn. Nå tror forskerne vi snart vil se det samme blant kvinner.

Toppen snart nådd for kvinner

– Fortsatt får stadig flere kvinner lungekreft. Men hvis vi tar utgangspunkt i en forsinkelse på rundt 20 år sammenlignet med menn, er det sannsynlig at toppen snart vil være nådd, sier Ingeborg Lund.

Da lungekreft var på topp blant menn, ble rundt fire av 10 000 rammet. Ifølge forskeren vil andelen kvinner som rammes av lungekreft, sannsynligvis aldri bli like stor.

– Årsaken er at utbredelsen av røyking aldri nådde samme omfang hos kvinner som hos menn, forklarer hun.

Referanse:

Lund & Lund: Lifetime smoking habits among Norwegian men and women born between 1890 and 1994: a cohort analysis using cross-sectional data, BMJ Open 2014, Volume 4, Issue 10, doi:10.1136/bmjopen-2014-005539.

Powered by Labrador CMS