4.200 kvinner påvist brystkreft i Norge, og det er det høyeste antallet som noen gang er registrert. Sjansene deres for å overleve er svært gode, viser tall fra Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft.

Rekordmange overlever brystkreft

Prognosene for å overleve brystkreft har aldri vært bedre. De siste tallene viser at sjansene for å leve etter fem år har økt med nesten 5 prosentpoeng.

– Andelen kvinner som overlever brystkreft har økt gradvis de siste årene. Økningen er i stor grad et resultat av tidlig oppdagelse av brystkreft og enda bedre behandling, sier fagdirektør Ulrich Spreng i Helse sør-øst RHF i en pressemelding.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. I fjor fikk omkring 4.200 kvinner påvist brystkreft i Norge, og det er det høyeste antallet som noen gang er registrert.

Sjansene deres for å overleve er svært gode, viser tall fra Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft.

Gjelder alle helseregioner

Den relative overlevelsen for brystkreft etter fem år er i dag 92,9 prosent ved sykehusene i Helse sør-øst. I 2009 var den relative overlevelsen i regionen 88 prosent, noe som tilsier at sjansene for å leve etter fem år med nesten fem prosentpoeng.

Den positive utviklingen gjelder også for de andre helseregionene, med små regionale forskjeller.

Tilpasset behandling

Tidligere var behandling av brystkreft relativ lik for alle. De senere årene har behandlingen blitt mer tilpasset hver enkelt pasient.

– Dette er en utvikling som vil fortsette, og som vil bedre prognosene ytterligere, sier Spreng.

Han peker på at sykehusene er flinke til å samarbeide om både behandling og forskning, og at det jobbes systematisk med kreftbehandling ved norske sykehus.

– Det viser at det fungerer i alle ledd, der kvinnene selv, fastleger, patologer og brystsenteret er involvert, sier onkolog Mari Paulson, medisinsk fagansvarlig Marius Tran og senterleder Nina Firing ved senter for kreft og blodsykdommer ved Sykehuset i Vestfold.

Powered by Labrador CMS