Hormoner forklarer ikke økningen i brystkreft

Diskusjonen har gått i mange år om bruk av hormoner i overgangsalderen øker risikoen for brystkreft. Nå viser ny studie at slike hormoner har hatt liten effekt på forekomsten av brystkreft.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustasjonsfoto: Istockphoto)

Forekomsten av brystkreft økte med 50 prosent i aldersgruppen 50–69 år i perioden 1985–2000.

Hormone Replacement Therapy (HRT) er godkjente legemidler mot plager i overgangsalderen, og er sammen med p-piller blant de mest solgte legemidlene i verden.

I perioden 1990–2000 var det en femdobling i bruk av HRT.

I tillegg til å motvirke plager i overgangsalderen, ble legemidlene tatt i bruk fordi studier viste at de reduserte risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Leger foreskrev derfor HRT som forebyggende medisin. I samme periode økte forekomsten av brystkreft med 50 prosent. 

Forskere har siden diskutert hvor mye av denne økningen som skyldes hormoner, og hvor mye som skyldes innføringen av mammografiscreening i samme periode.

Omstridt om effekt og sammenheng

I 2002-2003 viste to studier at hormonbruken ikke reduserte, men økte dødeligheten.

Studiene viste også at HRT medførte en liten økning i forekomst av brystkreft, men bare for dem som brukte HRT med både gestagen og østrogener i mer enn fem år. HRT som bare inneholder østrogener, hadde ingen effekt på brystkreftforekomsten.

Disse funnene førte til at HRT-forbruket sank med 80 prosent i løpet av få år. 

I en fersk studie har forskere fra Oslo Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet funnet andre resultater. De har undersøkt om brystkreftforekomsten i Norge og Sverige ble redusert etter at kvinner stort sett sluttet å bruke HRT.

Forskerne har sammenstilt data fra Kreftregisteret (kreftforekomst og bruk av mammografi) og Reseptregisteret. De statistiske analysene er justert for alder.

Resultatene viser at redusert forbruk av hormoner gir lite utslag på forekomsten av brystkreft.

– Selv om fire av fem norske og svenske kvinner sluttet med slike preparater etter 2002, så var det bare et lite fall i brystkreftforekomsten, forteller lege Per-Henrik Zahl, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

– Hormonene forklarer bare rundt en tidel av økningen på 50 prosent - og bare i en mindre undergruppe som flere andre studier også har vist er assosiert med hormonbruk, sier Zahl.

– Hovedårsaken til den store økningen i brystkreftforekomst mener vi er mammografiscreening, som oppdager svært mange svulster som uten screening aldri ville blitt oppdaget, sier Pål Suhrke, stipendiat ved Oslo Universitetssykehus.

Referanse:

Suhrke, Mæhlen, & Zahl: Hormone Therapy Use and Breast Cancer Incidence by Histological Subtypes in Sweden and Norway, The Breast Journal Volume 18, Issue 6, pages 549–556, November/December 2012, doi: 10.1111/tbj.12001.

Powered by Labrador CMS