I behandlingen som forskerne kaller FLOW-VRT-Relaxation fikk pasientene gå inn i en virtuell virkelighet med 360 graders panoramalandskaper.

Døende pasienter fikk det bedre med VR-briller

Forskerne lot pasientene gå inn i en virtuell virkelighet.

Studien ble utført med 128 frivillige pasienter på et offentlig sykehus i Hongkong. 

Alle hadde kreft med det legene antok ville bli en dødelig utgang.

Forsøket skal være det første av sitt slag. Det viste ifølge forskerne at VR-briller som tok pasientene inn i en virtuell virkelighet, hadde dobbelt så god effekt på stress, smerter og angst sammenlignet med annen behandling pasientene kunne få i livets sluttfase.

Palliativ behandling

Palliativ behandling handler om å gi pleie og omsorg til pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Lindring av fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt i behandlingen. Et eksempel er pasienter med dødelig kreft som kan oppleve både smerter, depresjon og angst.

Verdens helseorganisasjon har anslått at nesten 57 millioner mennesker i verden har behov for slik behandling hvert år. Bare 14 prosent av disse får denne behandlingen.

Pusteøvelser og musikkterapi

En måte å bedre livskvaliteten til pasienter som får palliativ omsorg, har vært å øve på avslappingsteknikker og pusteøvelser.

Ved Haraldsplass Diakonale Sykehus har forskere knyttet til Universitetet i Bergen, gjort forsøk med musikkterapi som lindrende behandling for pasienter i livets sluttfase.

Gikk inn i vakre landskaper

I behandlingen som forskerne kaller FLOW-VRT-Relaxation fikk pasientene gå inn i en virtuell virkelighet med 360 graders panoramalandskaper. I bakgrunnen hørte de beroligende musikk.

Da forskerne brukte et måleverktøy for symptomer på fysiske smerter, fant de en reduksjon på 27 prosent hos gruppen som brukte VR-brillene. I gruppen som fikk standard behandling var reduksjonen på 13 prosent.

Å få oppleve kirsebærblomstringen i Japan var et av ønskene døende pasienter fikk oppfylt.

Reduksjonen i følelsesmessige symptomer var på hele 47 prosent, mot bare 20 prosent hos gruppen som fikk annen behandling.

Forskerne konkluderer med at lindring av symptomer ved hjelp av VR-briller, kan bli et både effektivt og rimelig hjelpemiddel i behandling av døende.

Referanse:

Olive Kit Ling Woo m.fl: «Flourishing-Life-Of-Wish Virtual Reality Relaxation Therapy (FLOW-VRT-Relaxation) Outperforms Traditional Relaxation Therapy in Palliative Care: Results from a Randomized Controlled Trial», Frontiers in Virtual Reality, 2023.

Powered by Labrador CMS