Mange barn får ingen smertestillende når de er syke eller har vært utsatt for ulykker. Men denne gutten fikk behandling på sykehus etter et bombeangrep på Gazastripen i 2014. (Foto: Ibraheem Abu Mustafa /Reuters/NTB scanpix)

61 millioner mennesker trenger lindrende behandling

Bare 0,03 prosent av verdens morfin brukes i fattige land. Mange lever og dør med uutholdelige smerter som det ville kostet lite å lindre.

«Med pinefulle smerter på grunn av lungekreft kom herr S. til senteret for palliativ pleie i Calcutta.»

En indisk lege forteller i tidsskriftet The Lancet om en pasient han møtte. Legene ga pasienten morfin mot smertene. Da han kjente virkningen, ble han helt vantro. Han hadde aldri kunnet forestille seg en slik lettelse.

Pasienten kom tilbake neste måned, men da var senteret tomt for medisiner.

«Han sa rolig: Jeg kommer tilbake neste onsdag. Da skal jeg ta med meg et tau. Hvis tablettene fortsatt ikke er her, kommer jeg til å henge meg fra det treet der.»

Slik begynner artikkelen som handler om hvordan vi kan lindre de enorme lidelsene som verdens befolkning må gjennomgå.

61 millioner trenger lindrende behandling. Men det er trolig mange som ikke får det.

HIV og kreft

Helseproblemene deres skyldes blant annet HIV, kreft, feilernæring og skader. De fører til for eksempel smerte, utmattelse, sår, angst og depresjon.

I 2015 var det mer enn 25,5 millioner mennesker som døde med betydelige fysiske eller psykiske lidelser, anslår forskerne bak den omfattende studien som involverer 61 forskere fra 25 land.

I tillegg er det 35,5 millioner som lider uten å dø. 80 prosent bor i lav- og mellominntektsland.

Forskere har tidligere regnet ut hvor mange i verden som dør og er syke, men det er første gang at noen har prøvd å beregne hvor mange som lider alvorlig på grunn av helseproblemer.

De har tatt utgangspunkt i forekomsten av 20 tilstander som de vet fører til mye smerte og annen lidelse.

Dette er grovmaskede beregninger. Analysen er usikker særlig når det gjelder barna, som ikke var en del av oppdraget til forskningssamarbeidet som er satt i gang av The Lancet. Forskerne oppfordrer til flere studier for å framskaffe mer nøyaktige tall.

Kunne reddet barneliv

Annenhver voksen og hvert tredje barn under 15 år som dør, står i fare for å ha det fryktelig i den siste tida de lever.

Nesten alle barna, 98 prosent, bor i land som er fattige eller har middels inntekt.

Ofte dør de av sykdommer som lett kunne vært forebygget. Mer enn 90 prosent av dødsfallene kunne vært unngått.

Selv om det er viktig å jobbe for å forebygge sykdom og død, er det også helsevesenets oppgave å lindre smerten når folk først har blitt alvorlig syke, minner forskerne bak studien om.

Og slik lindring er det lite av i landene der flest av de lidende barna bor. Forskerne har regnet ut hvor mange som kan trenge smertestillende morfin, men ikke får det.

Stor mangel på morfin

Morfin kunne hjulpet mange flere, konstaterer forskerne. Den fattige delen av verden opplever en skrikende medisinmangel.

«Det at de fleste pasienter, særlig fattige pasienter – også i høyinntektsland – blir nektet tilgang til en så billig og virkningsfull behandling er en medisinsk, helsepolitisk og moralsk svikt», skriver de.

Bare 0,03 prosent av verdens morfin havner i lavinntektsland. I de ti prosent fattigste landene må hver pasient klare seg med en dose tilsvarende én tablett i året. Det dekker bare to prosent av behovet som de døende har. I de aller dårligst stilte landene er det så godt som ingen morfin å få.

Rike land i Europa har derimot åtte ganger mer morfin enn de trenger. Det er et enda større overskudd i USA. Der misbruker mange slike medisiner.

En viktig årsak til mangelen på morfin blant de som trenger det, er et overdrevent fokus på å forebygge misbruk, mener forskerne. De kaller det opioidfobi.

De understreker at man selvsagt skal være forsiktig med morfin, som er sterkt avhengighetsskapende. Langvarig bruk av morfin kan faktisk gi mer smerte, ifølge en studie ved Universitetet i Bergen. Noen av tiltakene mot misbruk er sikker oppbevaring og kunnskap hos dem som skal dele ut medisinene.

Betaler for mye

Forskerne foreslår å rulle ut en grunnleggende helsepakke til verden som består av medisiner, utstyr og helsepersonell. Morfin er en viktig del av denne pakka.

Den koster ikke mye penger dersom medisinene ikke er patentbelagte. Forskerne anslår at det vil koste én milliard kroner årlig å dekke behovet til absolutt alle som trenger morfin, men ikke får det. I dag mangler pasientene 48,5 tonn morfin.

Mens verdens regjeringer bruker anslagsvis 800 milliarder kroner hvert år i kampen mot narkotika, vil det koste knappe åtte millioner kroner å gi alle verdens barn den smertelindringen de trenger.

Det vil si dersom de får medisinene til den laveste prisen på markedet. I dag betaler mange land høyere priser enn dette, fant forskerne da de sammenlignet priser på medisiner i ulike land. Underlig nok er det landene med minst penger som betaler mest. For eksempel betaler Rwanda seks ganger mer for morfinen sin.

Per i dag vil lavinntektsland måtte bruke rundt 550 millioner kroner hvert år for å dekke behovet, men bare 100 millioner dersom de blir tilbudt de samme lave prisene som høyinntektslandene. Men da har ikke forskerne regnet med kostnader knyttet til å få medisinene ut til folk.

 

Referanse:

Felicia Marie Knaul mfl. på vegne av The Lancet Commission on Palliative Care and Pain Relief Study Group: Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief – an imperative of universal health coverage: the Lancet Commission report. The Lancet, online 12. oktober 2017. Doi: 10.1016/S0140-6736(17)32513-8.

Powered by Labrador CMS