Utviklingen i antallet tarmkreftpasienter i ulike aldersgrupper har ikke blitt undersøkt i Danmark tidligere. (Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB scanpix)

Tykktarmskreft rammer flere unge i rike land

Kreft før du runder 50 er fortsatt veldig sjeldent, men vi bør bli mer oppmerksomme på at yngre også kan bli rammet, mener forskere.

I perioden fra 2003 til 2012 har antallet yngre dansker som får konstatert tykktarms- eller endetarmskreft, steget årlig, viser en ny internasjonal studie.

Stadig flere under 50 rammes av de to kreftformene. Denne tendensen har også blitt observert i andre rike land, men det er i Danmark stigningen har vært størst.

Mellom 2003 og 2012 steg antallet dansker i aldersgruppen 0–49 som fikk konstatert tykktarmskreft i gjennomsnitt med 3,1 prosent i året. I samme periode lå den årlige stigningen på 0,2 prosent for endetarmskreft.

Forekomsten av de to krefttypene steg mer blant folk under 50 enn hos folk over 50.

– Studien kommer ikke med en endelig konklusjon, men de unges livsstil er antagelig forklaringen, for unge dansker blir stadig mer overvektige. De spiser mer ferdigmat, mindre grønt, mindre fiber og trener mindre, sier Morten Rasmussen, som er overlege ved Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital i Danmark.

Rasmussen har ikke vært involvert i den nye studien, som er utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

De eldre er fortsatt mest utsatt

Selv om den årlige stigningen i tykktarms- og endetarmskreft er større hos folk under 50, er de to kreftformene fortsatt mye mer utbredt blant eldre.

– I Danmark ser vi en stigning i diagnoser blant de unge, men det er fortsatt samlet sett veldig få tilfeller, fastslår Gerda Engholm, seniorstatistiker i Kræftens Bekæmpelse, som er medforfatter på den nye studien.

I perioden 2003–2012 har i alt 13 764 dansker fått konstatert tykktarmskreft. Av dem var 548 under 50 år gamle.

Ser man på tallene for endetarmskreft i perioden, ble i alt 7343 diagnostisert, og 384 av dem var under 50 år.

– Registerdataene er utrolig gode. Særlig i Danmark, der vi har så gode tall for tarmkreft, så det er ingen svake ledd i resultatet, sier Morten Rasmussen, som er tilknyttet prosjektet Colorectal Cancer Research, som forsker på tarmkreft.

Hvorfor de unge?

Når unge mennesker får tykktarms- og endetarmskreft, er det typisk livsstilsbetinget.

– Risikofaktorene er overvekt, alkohol, tobakk, høyt kjøttinntak og fysisk inaktivitet. Særlig overvekt er en viktig faktor, forteller Gerda Engholm.

Forskerne bak den nye studien mener at økningen i antallet krefttilfeller blant de unge skyldes usunne vaner.

Data fra dendanske studien Den Nationale Sundhedsprofil, som Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed står bak, viser at 46,8 prosent av danskene var overvektige eller alvorlig overvektige i 2010. I studien fra 2017 hadde tallet steget til 51 prosent.

Ikke bare dårlige nyheter

Men det er også positive funn i den nye studien, mener Morten Rasmussen.

– Forekomsten av kreft hos de eldre, synker. Gjennom mange år har vi hatt en stigende forekomst av tykktarms- og endetarmskreft blant eldre, så det er positivt at det har utliknet seg, sier han.

Fra 2003 til 2012 har forekomsten av tykktarmskreft steget 2,3 prosent mer blant folk under 50 enn hos gruppen mellom 50 og 74.

Positiv utvikling blant eldre

I gruppen 50-74 år falt forekomsten av tykktarmskreft i Australia (med 1,6 prosent), i Canada (1,9 prosent) og på New Zealand (3,4 prosent) i løpet av de siste ti målte årene.

Forekomsten av endetarmskreft i aldersgruppen falt i Australia (med 2,4 prosent) i Canada (1,2 prosent) og i Storbritannia (1,2 prosent).


Kilde: Colorectal cancer incidence on the rise among young adults in several high-income countries

For endetarmskreft falt antallet med 0,7 prosent for gruppen mellom 50 og 74.

Utviklingen er kjent i USA

Stigningen i forekomsten av tykktarms- og endetarmskreft i yngre aldersgrupper har hittil vært ukjent i Danmark, men har blant annet begynt å vise seg i USA, ifølge denne The Lancet-studien.

– Vi hadde forventet å se den samme utviklingen i Danmark før eller senere, men det kommer som en overraskelse at den kom allerede, for vi er ikke utsatt for den samme fedmeepidemien som USA, sier Morten Rasmussen.

Gerda Engholm mener tykktarms- og endetarmskreft blant yngre er et problem vi bør bli mer oppmerksomme på.

– Myndighetene driver holdningskampanjer for sunn livsstil, men andelen overvektige stiger, sier Engholm.

Bør vi screene tidligere?

American Cancer Society endret retningslinjene sine i 2018. Nå anbefaler de å senke startalderen for screening for tykk- og endetarmskreft til 45 år.

I Danmark får de tilbudet når de passerer 50, i Norge det året du fyller 55. Spørsmålet er om det bør endres.

– Jeg mener det er litt for tidlig, av to årsaker. For det første finnes det ingen dokumentasjon for at det reduserer dødeligheten å screene tidligere, sier Rasmussen.

Utbredelsen av tykktarms- og endetarmskreft

Tykktarm- og endetarmskreft er den tredje vanligste kreftformen i verden, og det estimeres at 1,8 millioner fikk diagnosen i 2018.

– Samtidig er kreftformene sjelden når man er under 50, så vi må screene veldig mange friske personer for å finne en syk. Dermed ville ulempene kanskje overstige fordelene.

Leger bør huske at unge også kan få tarmkreft

Rasmussen mener det viktigste er at leger bør bli mer oppmerksomme på at også unge personer kan få tykk- og endetarmskreft.

– Når unge mennesker henvender seg til legen med blødning fra endetarmen, bør de henvises til koloskopi, sier Rasmussen.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS