En langvarig studie fant ingen forskjell i dødelighet mellom kvinner som tok østrogentilskudd etter overgangsalder og de som fikk narrepiller. (Foto: Shutterstock)

Østrogentilskudd gir ikke økt fare for å dø

Østrogentilskudd etter overgangsalderen øker ikke risikoen for å dø, viser en ny studie som har fulgt opp flere tusen kvinner etter 20 år. – Studien kan dempe skremmebildet som er fremstilt, sier norsk professor.

Uansett dødsårsak var det ikke flere dødsfall i gruppen som tok hormoner. Det var heller ikke flere som døde av hjerte-karsykdommer eller kreft, sammenlignet med dem som ikke knasket østrogenpiller.

Totalt deltok 16 000 kvinner i studien som er utført ved ved Harvard Medical School og publisert tirsdag denne uken i JAMA.

– Dette er en meget god og grundig studie som viser at det ikke er forbundet med økt risiko for død blant østrogenbrukere etter mange års oppfølging, sier professor emeritus Ole-Erik Iversen ved Universitetet i Bergen til forskning.no.

Han mener studien bør kunne moderere det skremmebilde som er fremstilt for mange om hvor farlig tilskudd av østrogen etter overgangsalderen kan være.

- Denne studien bør kunne moderere det skremmebilde som er fremstilt om hormoner, sier Ole-Erik Iversen ved UiB. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

Brystkreft-alarm ga nedgang i bruken

Studien er en videreføring av studien Women’s Health Initiative Randimized Trials (WHI-studien), som kom med sitt første sjokkresultat i 2002.

Den tydet på at kvinner over 50 år som tok tilskudd av østrogen, var mer utsatt for å få brystkreft.

– Men det var ikke økt dødelighet av brystkreft, understreker Iversen. Årsaken er at ni av ti med brystkreft, overlever. 

Dette førte til at mange kvinner sluttet med hormoner. Bruken ble nærmest halvert i årene etterpå.

– I ettertid kan vi slå fast at dette var en falsk østrogenalarm, som dessverre fikk altfor stor negativ oppmerksomhet i noen medier, sier Iversen, som i en årrekke har forsket på kvinnehelse og hormoner ved Kvinneklinikken i Bergen. 

Nå har forskerne kommet til en annen konklusjon etter å ha fulgt opp alle kvinnene som ble med i studien mellom 1993 og 1998 på nytt.

Like mange døde i hver gruppe

For å finne eventuelle farer ved å ta hormontilskudd, ble de 16 000 kvinnene delt inn i to grupper på nittitallet. Drøyt 8000 kvinner fikk hormontilskudd, og 8000 fikk narrepiller (placebo).

Nå har forskerne sjekket hvor mange som var døde i de to gruppene. Blant dem som tok hormoner i 5-7 år var 27,1 prosent døde innen desember 2014.

I placebogruppen var 27,6 prosent døde, uansett dødsårsak.

Dødeligheten i hormongruppen var altså omtrent lik, eller litt lavere enn i gruppen som fikk placebo.

Kreft og hjerteinfarkt

Forskerne gransket også hva kvinnene i de to gruppene døde av, for å finne ut om hormongruppen var mer utsatt for kreft eller mindre utsatt for hjerteinfarkt.

De fant bare ørsmå forskjeller.

Blant kvinnene som tok hormoner, hadde 8,2 prosent fått kreft med dødelig utgang. I den andre gruppen hadde 8 prosent fått dødelig kreft.

I hormongruppen hadde 8,9 av kvinnene dødd som følge av hjerteinfarkt, mot 9 prosent i den andre gruppen.

Ingen fare å ta hormoner

Forskerne konkluderer med at hormontilskudd ikke innebærer noen fare for å dø for tidlig av bivirkninger fra hormonpreparater.

Dette gjelder både de som tar østrogen og de som tar østrogen i kombinasjon med progestin.

Den første WHI-studien viste forøvrig at de som kun fikk østrogen hadde ca 20 prosent redusert risiko for å få tykktarmskreft.

– Det er en sykdom som er farligere enn brystkreft. Der var samlet sett ikke økt risiko for å få kreft, heller ikke for å dø av kreft, uansett type, opplyser Iversen.

Flere senere studier har stort sett vist at hormonbehandling er forbundet med redusert risiko for død, sier Iversen.

En dansk studie som kom i 2012 viste at østrogen beskytter mot hjerteinfarkt. Her var deltakerne i 50-årsalderen.

– Men den fikk på langt nær de samme oppslagene i mediene, sier han.

– For restriktive

Mye tyder på at leger de siste årene har vært for restriktive med å forskrive en effektiv behandling for kvinner som har mye plager i overgangsalderen, mener Iversen.

Han gjør også oppmerksom på at kvinnene som deltok i den amerikanske studien var 63 år i gjennomsnitt.

– Det vil si at de var 10-15 år eldre enn det som er vanlig start av hormonbehandling, som er rundt 50 år, sier Iversen.

Derved har studien en viss begrenset verdi for klinisk praksis, mener han.

Kvinner som har plager i overgangsalderen, som hetebølger og lignende, kan trygt kan ta hormontilskudd fra de er 50-52 år og i en femårsperiode, mener han.

I studien har kvinnene brukt en østrogentype som ikke finnes i Norge.

– Men dette er sannsynligvis av underordnet betydning, mener Iversen.

Ifølge Reseptregisteret var det 182 300 kvinner som tok hormoner ved overgangsalder i 2016. Det er en økning fra 153 000 ti år tidligere. 

Referanse: 

J. Manson mf: Menopausal Hormone Therapy and Long-term All-Cause and Cause-Spesific Mortality. The Women´s Health Initiative Randomized Trials. JAMA 12. september 2017. (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS