Jenter ser ned på andre jenter med «sexy» profilbilder

Med et utfordrende Facebook-bilde oppfattes jenter ikke bare som dummere, men også som mindre fysisk tiltrekkende.

Virker dette som en kompetent, tiltrekkende og sosialt akseptabel kvinne? (Foto: Microstock)

Jenter med utfordrende Facebook-bilder gir inntrykk av at de er mindre kompetente, mindre sosialt akseptable og lite fysisk tiltrekkende.

Det forteller forsker Elizabeth Daniels ved Oregon State University, som har undersøkt unge kvinner og deres oppfatninger av hverandres ytre i sosiale medier. Resultatene av undersøkelsen ble nylig publisert i Psychology of Popular Media Culture.

– Det er så mye press på unge kvinner om å avbilde seg selv som sexy, men å dele de sexy bildene på nett kan ha flere negative konsekvenser enn positive, sier Daniels i en pressemelding.

To profiler – én kvinne
Daniels utførte et forsøk hvor hun opprettet to ulike Facebook-profiler for en fiktiv, 20 år gammel kvinne.

Til den ene profilen brukte hun et bilde av en kvinne som hadde på seg vanlig bukse og tskjorte. Den andre profilen fikk et bilde av den samme kvinnen i en mer utringet, rød kjole med splitt. Innholdet i begge profilene var ellers likt, og kvinnen på bildene hadde gitt tillatelse til at de ble brukt.

Daniels ba til sammen 118 jenter og kvinner mellom 13 og 25 år om å vurdere én av de to tilfeldig utvalgte profilene.

Forsøkspersonene fikk beskjed om å vurdere, på en skala fra én til syv, den fiktive kvinnens utseende, om de ville vært venner med henne og hvorvidt de hadde tillit til at hun kunne utføre arbeidsoppgaver.

Sexy, men inkompetent

Virker dette som en kompetent, tiltrekkende og sosialt akseptabel kvinne? (Foto: Colourbox)

Profilen med det minst utfordrende bildet scoret høyest på alle tre punkter. Kvinnene syntes hun virket både penest og mest likbar. Men den største forskjellen lå i hvordan forsøkspersonene vurderte den fiktive kvinnens evne til å gjennomføre arbeidsoppgaver.

Kvinnens evner kan altså ha blitt undervurdert på grunn av det mer utfordrende bildet. Det hevder Daniels, som oppfordrer unge til å tenke nøyere over konsekvensene av det de offentliggjør på nett.

– Vi trenger å hjelpe unge med å forstå at dette er et veldig offentlig forum, understreker hun.

– Hvorfor er vi så utrolig fokuserte på jenters utseende? Hva forteller det oss om kjønn? Slike samtaler burde være en del av hverdagslivet, mener Daniels.

Ikke overraskende

Forsker Sanna Sarromaa ved Høgskolen i Lillehammer er ikke overrasket over resultatene fra studien. Selv har hun forsket på hvordan tenåringsjenter forholder seg til sitt og andres utseende.

– Jenters rykte er fortsatt under søkelyset – og truet. Et for sexy bilde kan være ødeleggende for det sosiale ryktet, skriver hun i en epost til forskning.no

– Vi har en struktur som legger mye press på jenter om å være pene og sexy, men samtidig har vi også en struktur som er ute etter å ta de jentene som er «too much», fortsetter hun.

Større rom for å feile

Sanna Sarromaa vil ikke skape en moralistisk diskurs rundt jenters profilbilder. (Foto: Privat)

Sarromaa mener Facebook og sosiale medier har gitt en ny type offentlighet, hvor alle får vite alt om alle. Det skaper et mye større rom for å feile, tror hun.

– Før kunne jenter prøve og feile med utseende og oppførsel uten at hele verden visste om det, sier hun.

– Men vi må også stille oss spørsmålet om det ikke skal være lov til å være sexy uten at man dømmer noen for det.

«Snill og pen» versus «sexy og farlig»
Den usynlige grensen mellom hva som er sexy og ikke, kommer tydelig fram i studien. Men ifølge Sarromaa har denne grensen eksistert lenge før sosiale medier dukket opp.

– Jeg tror sosiale medier har gjort dette mer synlig, men grensen har vært der lenger, sier hun.

I doktorgraden sin så hun på jentebladet Det Nye i et historisk perspektiv. Inndelingen i pene piker på den ene siden, og farlige, sexy piker på den andre, var veldig tilstedeværende på 50- og 60-tallet. – Vi har ikke kommet oss helt bort fra den! understreker hun.

Likevel er Sarromaa skeptisk til oppfordringen fra Elizabeth Daniels' om at voksne skal ta på seg ansvaret for å utdanne de unge kvinnene om hva man velger som profilbilde.

– Jeg etterlyser raushet med tanke på at kvinnene er unge og eksperimenterer både med utseende og seksualitet. Jeg vil ikke være med på å skape en moralistisk diskurs rundt dette, uttaler hun.

– Når det gjelder nettets offentlighet, kan de unge ofte mye bedre enn de voksne hvordan man legger ut bilder for ulike publikum på Facebook. En utringet, rød kjole sier ingenting om en ung kvinnes arbeidskapasitet. At det vurderes å si noe om det, er heller et samfunnsproblem som vi må jobbe med, mener Sanna Sarromaa.

Referanse

Daniels, Zurbriggen, The price of sexy: Viewers' perceptions of a sexualized versus nonsexualized Facebook profle photographs. Psychology of Popular Media Culture, 2014, doi: 10.1037/ppm0000048

Powered by Labrador CMS