Røyk stiger opp fra en fabrikkpipe i Kinas hovedstad Beijing. (Foto: Kim Kyung-Hoon, Reuters)

– Verden på vei mot 2,7 graders oppvarming

Verden er på vei mot en oppvarming på 2,7 grader, viser en analyse av klimaløftene som er lagt fram hittil.

Før klimamøtet som starter i Paris i slutten av november, er alle verdens land blitt oppfordret til å legge fram sine nasjonale klimamål.

Nå er den samlede effekten av disse blitt analysert av Climate Action Tracker (CAT), en organisasjon som fire forskningsinstitutter står bak. Hvis verden overholder løftene som er lagt fram, vil det begrense den globale oppvarmingen til 2,7 grader, ifølge CATs analyse. Dermed er løftene ikke tilstrekkelige for å nå målet om å begrense oppvarmingen til 2 grader.

India, som står for om lag 6 prosent av de globale utslippene av klimagasser, mangler fortsatt, og analysen bygger derfor på hva ekspertene i CAT venter at India vil legge fram. India skal etter planen presentere sine mål fredag denne uka.

Norge var på sin side blant de første som leverte inn sine mål til FN. Det norske målet er et kutt i utslippene av klimagasser på 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Dette målet skal nås i fellesskap med EU.

FN skal gjøre en egen offisiell analyse av klimaløftene, men denne legges ikke fram før 1. november. FNs analyse vil ikke omfatte løfter som er lagt fram senere enn 1. oktober.

Powered by Labrador CMS