Den globale oppvarmingen vil trolig nå 1,5 grader mellom 2030 og 2035, ifølge den nye rapporten fra FNs klimapanel. Bildet viser et kullkraftverk i Niederaussem i Tyskland.

FNs klimapanel: Effektene av klimaendringene vil gradvis bli mer intense

Den globale oppvarmingen vil trolig nå grensen på 1,5 grader selv om klimagassutslippene reduseres, skriver FNs klimapanel i en ny rapport.

Rapporten ble offentliggjort mandag ettermiddag. Den sammenfatter konklusjonene som FNs klimapanel (IPCC) har presentert i tidligere rapporter de siste årene.

Fortsatt er det mulig å sikre en levelig og bærekraftig framtid for alle, ifølge IPCC. Men dette vinduet er raskt i ferd med å lukkes.

Trolig 1,5 grader varmere

Den globale oppvarmingen vil trolig nå 1,5 grader mellom 2030 og 2035, er konklusjonen i den nye rapporten. Temperaturen på kloden vil trolig nå dette nivået selv om de globale klimagassutslippene kuttes kraftig.

En viktig internasjonal målsetting er å unngå at oppvarmingen stiger mer enn 1,5 grader. Det har imidlertid lenge vært klart at dette vil være svært utfordrende – siden det krever svært kraftige kutt i de globale utslippene.

For hver økning av temperaturen, vil farene som følge av oppvarmingen bli mer intense, understreker IPCC. Dette gjelder uavhengig av grensen på 1,5 grader.

Stort behov for tilpasning

Uansett vil det bli et stort behov for tilpasning til klimaendringene. IPCC tar til orde for tiltak som gjør samfunn bedre rustet for oppvarmingen og som i tillegg har andre positive effekter.

Ett eksempel er utslippskutt som også reduserer den lokale luftforurensingen. Fordelene ved redusert luftforurensing kan økonomisk sett være større enn kostnadene ved å redusere utslipp.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS