Indonesiske kvinner foran et kullkraftverk på øya Java. Produksjon av kullkraft fører til store utslipp av klimagassen CO2.

FN i ny rapport: Verden er ikke i rute for å nå klimamål

Verden er ikke i rute for å nå klimamålene i Parisavtalen, fastslår FN i en ny rapport. Den anbefaler å på sikt fase ut både kull, olje og gass.

Et av de sentrale målene i avtalen er å begrense den globale oppvarmingen til 2 eller aller helst 1,5 grader.

Men de nasjonale målene om utslippskutt som verdens land har fastsatt, er ikke tilstrekkelige for å nå 1,5-gradersmålet.

– Mye mer trengs på alle fronter, heter det i rapporten.

Skal klimautslippene kuttes til «netto null», er det avgjørende å fase ut olje, kull og gass med utslipp som ikke fanges og lagres under bakken, står det videre.

Hetebølger og ekstremvær

Vurderingen til FNs klimakonvensjon (UNFCCC) ble presentert fredag, i kjølvannet av en sommer som har vært preget av intense hetebølger og ekstremvær mange steder i verden.

Rapporten er et ledd i en prosess som er nedfelt i klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

I tråd med avtalen har verdens land vedtatt frivillige mål om å begrense utslipp av klimagasser. Avtalen slår også fast at den samlede klimainnsatsen skal gjennomgås og vurderes i 2023, og deretter hvert femte år.

Har lagt planer

Rapporten som nå er offentliggjort, vil danne grunnlag for diskusjoner på FNs neste klimatoppmøte i Dubai senere i år.

Avtalen fra 2015 har bidratt til å styrke innsatsen, understreker FN. Nesten alle verdens land har lagt planer for å begrense utslippene av klimagasser.

En del land har også klart å kutte utslippene. Men på verdensbasis fortsetter utslippene å stige. Og temperaturen på jorda har allerede steget 1,2 grader.

I den nye rapporten slås det fast at de globale utslippene må nå toppen innen 2025 og deretter synke raskt hvis målene i Parisavtalen skal nås.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS