Indonesiske kvinner foran et kullkraftverk på øya Java. Produksjon av kullkraft fører til store utslipp av klimagassen CO2.
Indonesiske kvinner foran et kullkraftverk på øya Java. Produksjon av kullkraft fører til store utslipp av klimagassen CO2.

FN i ny rapport: Verden er ikke i rute for å nå klimamål

Verden er ikke i rute for å nå klimamålene i Parisavtalen, fastslår FN i en ny rapport. Den anbefaler å på sikt fase ut både kull, olje og gass.

Et av de sentrale målene i avtalen er å begrense den globale oppvarmingen til 2 eller aller helst 1,5 grader.

Men de nasjonale målene om utslippskutt som verdens land har fastsatt, er ikke tilstrekkelige for å nå 1,5-gradersmålet.

– Mye mer trengs på alle fronter, heter det i rapporten.

Skal klimautslippene kuttes til «netto null», er det avgjørende å fase ut olje, kull og gass med utslipp som ikke fanges og lagres under bakken, står det videre.

Hetebølger og ekstremvær

Vurderingen til FNs klimakonvensjon (UNFCCC) ble presentert fredag, i kjølvannet av en sommer som har vært preget av intense hetebølger og ekstremvær mange steder i verden.

Rapporten er et ledd i en prosess som er nedfelt i klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

I tråd med avtalen har verdens land vedtatt frivillige mål om å begrense utslipp av klimagasser. Avtalen slår også fast at den samlede klimainnsatsen skal gjennomgås og vurderes i 2023, og deretter hvert femte år.

Har lagt planer

Rapporten som nå er offentliggjort, vil danne grunnlag for diskusjoner på FNs neste klimatoppmøte i Dubai senere i år.

Avtalen fra 2015 har bidratt til å styrke innsatsen, understreker FN. Nesten alle verdens land har lagt planer for å begrense utslippene av klimagasser.

En del land har også klart å kutte utslippene. Men på verdensbasis fortsetter utslippene å stige. Og temperaturen på jorda har allerede steget 1,2 grader.

I den nye rapporten slås det fast at de globale utslippene må nå toppen innen 2025 og deretter synke raskt hvis målene i Parisavtalen skal nås.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS