Et utbrent skogsområde i nærheten av Novo Progresso i den brasilianske delstaten Para i siste halvdel av august. Kvegbønder skal ha stått bak avskogingen i dette området.
Et utbrent skogsområde i nærheten av Novo Progresso i den brasilianske delstaten Para i siste halvdel av august. Kvegbønder skal ha stått bak avskogingen i dette området.

Brannene i Amazonas nær nivået i 2019

Antall skogbranner i den brasilianske delen av Amazonas var i august omtrent på samme nivå som i fjor, da brannene utløste store internasjonale protester.

Tidligere denne uken ble det lagt fram foreløpige tall som viste omfanget av ødeleggelsene.

29 307 branner ble registrert i august av det brasilianske romfartsinstituttet INPE. Dette var omtrent 5 prosent lavere enn nivået i samme måned i fjor.

Men det foreløpige tallet kommer til å bli korrigert, siden INPE har manglet data fra en NASA-satellitt som er rammet av tekniske problemer.

– Vi kommer til å se en økning sammenlignet med i fjor, sier INPE-forsker Alberto Setzer til nyhetsbyrået Reuters.

Omstridt president

Setzer tror «fasiten» vil bli 1 til 2 prosent flere brann-piksler på satellittbildene av Amazonas enn i 2019.

Samtidig viser satellittovervåkingen at det også brant kraftig i august i det viktige våtmarksområdet Pantanal, sørvest i Brasil. Antall branner her var det nest høyeste som noen gang er registrert på denne tiden av året, skriver nyhetsbyrået AFP.

Omfanget av brannene i Amazonas gikk i fjor kraftig opp, noe som utløste internasjonale protester og kraftig kritikk av Brasils omstridte president Jair Bolsonaro.

Frankrikes president Emmanuel Macron var en av dem som uttrykte stor bekymring. Han tok opp saken på et møte for G7-landene, som tilbød Brasil hjelp til å slukke brannene.

Bolsonaro svarte med å avvise hjelpen og skrive en nedsettende kommentar om Macrons kone på Facebook. Den brasilianske presidenten avviste støtten fra G7 og forslo at pengene i stedet kunne brukes på skogplanting i Europa.

Norsk støtte stanset

Inntil Bolosonaro ble president, bidro Norge med store pengesummer for å bekjempe avskoging i regnskogen i Brasil.

Bolsonaro har imidlertid gjort det klart at han heller vil satse på næringsvirksomhet i Amazonas enn bevaring av skogen. I fjor ble pengestøtten stanset, etter at Bolsonaro hadde nedlagt styret i fondet som forvaltet pengene.

Da skogbrannene raste i fjor, bredte det seg et teppe av røyk over et område som strakte seg helt til São Paulo, flere hundre mil unna. Store mengder CO2 steg opp i atmosfæren.

– Tragedien gjentar seg i år, sier Rômulo Batista, talsmann for miljøorganisasjonen Greenpeace i Brasil.

August regnes vanligvis som starten på brannsesongen i Amazonas. Været blir tørrere på denne tiden av året, og mange brasilianske bønder benytter anledningen til å brenne trær som er hogd ned for å frigjøre mer jordbruksland.

Hæren fikk ansvaret

Etter internasjonalt press erklærte Bolsonaro i vår at hæren skulle få ansvaret for å beskytte regnskogen i Amazonas.

Men dette systemet har hatt stikk motsatt effekt, ifølge nyhetsbyrået AP, som har undersøkt saken. Mange av de brasilianske soldatene er blitt satt til å bygge veier og bruer som forenkler transport til og fra områder i regnskogen.

Tidligere hadde Brasil et forholdsvis effektivt system for å etterforske og straffeforfølge ulovlig hogst. Men under militærets ledelse skal denne innsatsen nærmest ha stanset opp.

Når nedhogd skog blir påtent, kan flammene lett spre seg. Skogbranner kan forårsake store utslipp av klimagassen CO2 – utslipp som blir værende i atmosfæren hvis trærne ikke vokser opp igjen.

Samtidig blir den brasilianske regnskogen mer sårbar når temperaturen stiger. Varmere og tørrere vær gjør at skogbranner lettere sprer seg.

Powered by Labrador CMS