Hvor bærekraftig er teknologien?

Nytt verktøy bidrar til å finne svar på hvordan ny teknologi påvirker samfunnet og naturen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Et nytt redskap skal hjelpe til med å beregne hvordan ny teknologi påvirker naturen og samfunnet. (Illustrasjonsfoto: Photos.com)

Hvor miljøvennlig er egentlig et renseanlegg for CO2 når du også regner med virkningene av det å sette opp, drive og en dag i fremtiden rive og kvitte deg med anlegget?

Hvordan påvirker din nye mobiltelefon økonomien og naturen? Er biodiesel virkelig så miljøvennlig, alt tatt i betraktning?

Et nytt redskap skal hjelpe til med å finne svar på hvordan ny teknologi påvirker samfunnet og miljøet.

– Det handler om å beregne bærekraft, sier seniorforsker Richard Wood ved NTNU.

Å oppnå en bærekraftig utvikling betyr å dekke nåtidas behov for forbruk, samtidig som vi ikke skal ødelegge mulighetene for generasjonene som kommer.

Begrepet har vært i bruk i diskusjoner og festtaler fra politikere og miljøvernere siden Brundtland-kommisjonen gjorde det kjent for over 25 år siden.

Men når du fjerner deg fra festtalene og nærmer deg virkeligheten, kan det være svært komplisert å forutse hva slags totale virkninger en teknologisk nyvinning får for samfunnet. Nå finnes et redskap som kan hjelpe beslutningstakere å regne det ut.

Forskere ved NTNU har vært involvert i å utvikle en metode for å se hvordan ny teknologi påvirker menneskers helse, sosialt velvære, økonomi, naturmiljø og ikke-fornybare ressurser.

Livssyklus

Richard Wood. (Foto: NTNU)

Poenget er å se hva slags virkninger en teknologi får gjennom hele livssyklusen. Altså kan du ikke bare se på de tilsynelatende åpenbare følgene, som at CO2-utslipp minsker når du bygger et renseanlegg.

– Du må se på hele prosessen, fra materialene som teknologien lages av graves opp av jorda til teknologien en dag er utslitt og skal byttes ut eller gjenvinnes, sier Wood.

Prosjektet er nå i ferd med å avsluttes. Resultatene ble nylig presentert på en konferanse i Brussel.

– Fokuset har vært på teknologi som ennå ikke eksisterer, sier Wood.

Innsikt, men også en evne til å komme med kvalifiserte gjetninger, er derfor nyttig under utviklingen av et redskap for livssyklusanalyse.

Det handler altså ikke bare om å finne ut hvordan eksisterende teknologi påvirker omgivelsene, men om å se for seg hvordan teknologi som fremdeles ikke finnes, kan forandre forutsetninger eller selv direkte påvirke omgivelsene.

Fire områder

Dette er selvsagt en komplisert prosess, og redskapene kan ikke uten videre brukes på alle områder. Fire hovedområder er valgt ut:

  • Bioraffinerier, som bruker biomasse til å produsere blant annet drivstoff, strøm og varme.
  • Nanoteknologi, som er et komplekst fagområde hvor materialer bearbeides helt ned på atomnivå.
  • Informasjonsteknologi, som blant annet omfatter mobiltelefonen din.
  • Karbonfangst og -lagring.

Referanse:

Blok m.fl: A Novel Methodology for the Sustainability Impact Assessment of New Technologies

Lenke:

Forskningsprosjekt: Prosuite

Powered by Labrador CMS